Citylight Alkmaar

Citylight Alkmaar
17 maart 2019 vanaf 10:00 uur
Een bijzondere thema-zondagUit angst voor extremiteiten wordt er in sommige kringen nauwelijks of geen aandacht besteed aan Israel, de eindtijd en de komst van Jezus.
Nu zijn dit ook moeilijke en complexe onderwerpen, maar ze zijn wel van groot belang voor Gods kinderen, want:

-hoe zal iemand vergeving ontvangen als hij het evangelie van Gods genade nooit hoort?
-hoe zal iemand de Geest ontvangen als men niet weet dat God Zijn Geest wil geven?
-hoe zal iemand genezen als men nooit hoort dat er door ZIjn striemen genezing is, en
-hoe zal iemand leven in de verwachting van zijn komst als men er nooit iets over hoort?

Jaap Dieleman heeft zich verdiept in deze onderwerpen en er paar boeken over geschreven
die op deze dag ook te verkrijgen zijn. Het betreft: "Het mysterie van de Opname" en 
"Kunnen deze beenderen herleven". Hij zal zijn boodschap illustreren met diverse
powerpoint illustraties. U bent van harte uitgenodigt voor deze diensten. 

De eerste dienst is op zondagochtend 10.00 uur en 'savonds om 19.30 de tweede dienst.
In de avond wordt het onderwijs voortgezet met 2 sessies met een koffiepauze


U bent van harte uitgenodigd voor deze conferentie.  Neem gerust je vrienden mee!
Toegang vrij! - Opgave is niet nodig en kosten worden gedekt met een vrijwillige offergave 

OCHTENDDIENST: 10.00 - 12.00 UUR
AVOND-DIENST:     19.30 - 22.00 UUR (GOING DEEPER)

Locatie
Citylight Alkmaar
Helderseweg 32
Alkmaar
Website
« Terug naar de agenda