AGENDA

Ik kom spoedig

Dit bericht is geplaatst op 01-05-2018

 

Openbaring 22:20 is een van de laatste verzen van het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek: een belofte van Jezus zelf dat Hij spoedig zal komen. Inmiddels is het bijna 2000 jaar geleden dat Jezus deze belofte gaf, waardoor velen zijn gaan twijfelen aan de betrouwbaarheid van deze woorden en de hoop hebben opgegeven.
 

Vanuit menselijk redeneren begrijp ik deze reactie, maar de betekenis van het woord spoedig werpt een heel ander licht op Jezus’ belofte. Want het komt van het woord ταχύ, waar het woord tachometer van afgeleid is, bij ons beter bekend als snelheidsmeter. Als we gas geven gaan we sneller en zien we onze snelheidsmeter oplopen. Precies zoals bij de fast-forward-knop van een cassettespeler; alles wordt dan sneller afgespeeld. Het komt erop neer dat God niet vertraagd maar eerder gas geeft om sneller te gaan en daarmee zegt Jezus feitelijk: wanneer je alles in een stroomversnelling ziet komen, is Mijn komst nabij!
 

Dat bevestigde Hij ook toen Hem gevraagd werd naar de tekenen van Zijn komst en Hij toen sprak over hongersnoden, pestilentiën, aardbevingen, oorlogen en geruchten van oorlogen, en daarover zei: “Doch dat alles is het begin der weeën” (Mattheus 24:8).

Geboorte weeën

Hij vergelijkt de tekenen der tijden dus met weeën. Nu weten we dat als weeën beginnen, de frequentie en de intensiteit ervan zal blijven toenemen. Als de weeën eenmaal zijn begonnen, is er geen weg meer terug. Het is een onomkeerbaar proces, dat wanneer het eenmaal begint, het doorgaat tot de geboorte erop volgt.
 

Jezus bevestigde dit toen Hij zei: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt” (Lukas 21:28). Opnieuw gebruikt Hij hier de terminologie van een bevalling, door het woord ‘verlossing’ te gebruiken. Wij noemen immers de vroedvrouw een ‘verloskundige’.
 

De vraag is: zien we deze tekenen in een stroomversnelling komen? In dit korte artikel kan ik onmogelijk alle ontwikkelingen noemen, maar als ik naar het Midden-Oosten kijk, zie ik alles in een stroomversnelling komen. De afgelopen maanden zie ik elke dag nieuwe puzzelstukje op zijn plaats vallen. Laat me een aantal van deze ontwikkelingen benoemen.
 

President Trump heeft Jeruzalem tot de eeuwige onverdeelde hoofdstad van Israel verklaard. Ondertussen blijft de VN nieuwe resoluties tegen Israel uitvaardigen. Voor het eerst in de geschiedenis hebben Rusland, Iran en Turkije (de hoofdrolspelers uit Ezechiël 38) een coalitie gevormd. Ze zijn ook alle drie militair actief in Syrië. Iran heeft een aanval op Israel gedaan met een onbemande drone. Israel sloeg terug en vernietigde 12 doelen in Syrië, waaronder 4 Iraanse. Iran dreigt met harde vergeldingsacties en zegt Haifa en Tel Aviv met de grond gelijk te maken. Ook Putin dreigt iedereen die hem en/of zijn bondgenoten (Iran, Syrië, Turkije en N-Korea) aanvalt, met vergeldingsmaatregelen met hun nieuwste nucleaire wapens. Ondertussen wil Erdogan alle Arabische landen verenigen in een coalitie om Jeruzalem te veroveren. De gifgasaanval in Syrië heeft de spanning tussen alle betrokken partijen nog meer versterkt. Er gaat geen dag voorbij zonder meer alarmerend nieuws. Zie hier een kleine greep uit de krantenkoppen van de 23-29 april 2018.
 

KRANTENKOPPEN VAN WEEK 17 – 23-29 april 2018
Macron en Merkel bezoeken Trump terwijl nucleaire deal aan zijden draadje hangt
Palestijnen willen Israel vernietigen, dringen daarom aan op de 2-staten oplossing
Franse krant: Mogelijke oorlog als nucleaire deal mislukt of wordt beëindigd
Trump waarschuwt Iran tegen opnieuw opstarten nucleaire programma

Putin plaatst S-300 raketten in Syrië en dreigt Israel met catastrofale gevolgen bij aanval

Rusland: wij zullen niet stoppen Syrië te bewapenen ongeacht dreiging voor Israel

Iran dreigt Trump: blijf bij de nucleaire-deal of accepteer de ernstige gevolgen.

Iran: we zullen onvermijdelijk Israel terugslaan voor de aanval op Syrië.

Israel: Als Iran Tel-Aviv aanvalt, zal Israel Teheran bombarderen
Netanyahu: Iran zal grote prijs betalen als ze wagen ons aan te vallen

Iraanse generaal: Israel kan nergens heen om te schuilen behalve de zee in
Iran dreigt Israel en Hezbollah zegt: Israel nu binnen bereik met onze raketten

Iran Revolutionaire Garde: onze vinger is op rode knop om raketten af te vuren

Hoofd Iraanse vloot dreigt VS-legervloot in de Middellandse zee te laten zinken
Krantenkop: Oorlog tussen Iran en Israel hangt af van uitkomst nucleaire deal
Iran: wij zijn er klaar voor om Israel elk moment aan te vallen
Khamenei dringt erop aan dat moslim-naties zich verenigen tegen de VS
Lieberman (min van BZ): Als Iran Tel-Aviv aanvalt, zal Israel Teheran aanvallen

Jim Mattis (U.S. Secr. of Defensie) waarschuwt voor conflict tussen Israel en Iran
Erdogan roept alle moslimlanden op Israel van alle kanten aan te vallen (WW-3?)
Nasrallah - Iran: onze troepen hebben raketten die elke locatie in Israel kan raken

Y. Steinitz (min. infra.struc): Assad zal boeten als Israel uit Syrië wordt aangevallen


Oorlogen en geruchten van oorlogen
Jezus spreekt over oorlogen en geruchten van oorlogen, als het begin der weeën. Wel, zie hier! En dat alles in een week tijd! Meer dan voldoende om te beseffen dat de tijd van versnelling is gekomen. Er is geen weg meer terug. Jezus gaat spoedig terugkomen. De tijd is nabij. Wees daarom waakzaam, want we weten niet de dag nog het uur, maar aan deze tekenen weten we dat het heel nabij is (Openbaring 1:3, 22:10).

 

Daarnaast spreekt de bijbel over de vernietiging van Damascus tot een onbewoonbare puinhoop (Jesaja 17:1 en Jeremia 48:27). Dat is nog nooit eerder gebeurd, maar nu zie we dit bijna voor onze ogen in vervulling gaan. Juist nu wordt en over vrede gesproken. Maar dat zal niet lukken: want terwijl zij zeggen: het is vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: … want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus. (1 Thessalonicenzen 5:3-9)


Plotseling zal het verderf hen treffen waaraan zij niet zullen ontkomen. Het lijkt erop dat wanneer dit plotselinge verderf op hen neerdaalt, wij juist zullen opgaan. Terwijl zij niet ontsnappen, ontsnappen wij juist wel in ‘de opname’.

En daarom zie ik elke dag uit naar Zijn komst.


Jaap Dieleman