AGENDA

Zendingsreisen Saba en Kosovo

In Maart was ik in Maleisie met mijn vriend Jaap Houweling en in April was ik met de studenten van de Kingdom Life College in Kosovo. Zie hier een kort verslag van deze reizen.

Dit bericht is geplaatst op 14-06-2016

Verslag – Maleisie – 10-22 maart 2016
Hoewel ik alleen vertrok vanuit Nederland, heeft mijn vriend Jaap Houweling, zich in Dubai bij mij gevoegd. Samen zijn we naar Kuala Lumpur afgereid, vanwaar we zijn doorgevlogen naar Oost-Malaysia.
Het was een bijzonder weerzien met goede vrienden en een gave tijd van bediening. Jaap Houweling
heeft een verslag geschreven. Dat had ik zelf niet beter kunnen doen. Laat u meenemen op onze reis naar Maleisie door het schitterende verslag van Jaap Houweling hier te lezen. 


Pastor Melay, mijn vriend uit Kalimantan, de Twin-towers van Kuala-Lumpur en links op de foto mijn vriend Edwin Marsden en team


Verslag Kosovo – 12 t/m 21 april 2016
Al vele jaren kom in Kosovo. Dit keer ging ik samen met zo'n 22 studenten van het Kingdom Life College uit Rotterdam. Ik geef regelmatig les aan deze jonge enthousiaste bijbelschoolstudenten,
maar hoe gaaf was het om ze nu mee te mogen nemen in deze zendingservaring. Het was beslist een levensveranderende ervaring voor hen. Ik heb zoveel potentie gezien en God heeft de studenten niet alleen bemoedigt maar ze ook gebruikt. Op een zondagavonddienst gaven zeven mannen van de straat hun leven
aan Jezus. En bij een bezoek aan een Roma-dorp kwamen zo'n 33 mensen naar voren om hun leven aan Jezus
te geven. Maar vooral de liefde voor de armen en de straatkinderen heeft veel losgemaakt bij al de studenen.
Ik ben ervan overtuigd dat er een aantal van hen nog wel weer terug zullen komen naar Kosovo.


V.l.n.r: Deze Roma-kinderen hebben geen vader meer. Moeder is straatarm. Wie helpt mee iets voor ze te doen? Maak een gift over voor Kosovo!  
In het Midden: Martha met een van de Roma kinderen die onze harten steelden.  Rechts: Pastor Jeton van de kerk waarmee we samenwerkten.


Tijdens de meeting waren de studenten actief betrokken. In het midden: een straatarme Roma-moeder met haar kindje. Rechts: studenten bidden voor genezing etc.

  
Ouderen en armen in Kosovo hebben te veel om dood van te gaan maar te weinig om van te leven. Wat een voorrecht om hen te zegenen!

Ook zijn de studenten nog naar Albanië gegaan waar God iets bijzonders aan het doen is onder een groepje jongeren die Jezus hebben leren kennen. Ik geloof dat de studenten zijn besmet met het zendingsvirus van Gods liefde voor de mensen in de Balkan. Wilt u onze partner zijn en ons hierbij ondersteunen, dan kunt u online doneren, of uw gift storten op IBAN-nummer: NL46INGB0005169971. Wie ons steunt met een gift vanaf € 50,- krijgt van ons een boek naar keuze (kijk in de webshop wat u wilt). Hartelijk dank voor uw gift.