Zalig de reinen van hart

“Het doel van ons bestaan is God te leren kennen en voor eeuwig van Hem te genieten”, zegt de Anglicaanse geloofsbelijdenis. Zonder Hem te zien is dat echter onmogelijk. Maar Jezus geeft een geweldige belofte dat we Hem zullen zien, indien we een rein hart hebben. Het tegendeel is echter ook waar, want zonder heiliging zal niemand de Here zien (Hebreeën 12:14).

Dit bericht is geplaatst op 01-01-2015

Heiliging is dus geen extreem idee voor een stelletje “heilige boontjes”, maar een dwingende noodzaak voor elk kind van God dat tot zijn hoogste levensdoel wil bereiken.  Nu is het waar dat er religieuze fanatici zijn, die leren dat je je moet houden aan allerlei uiterlijke geboden en regels, terwijl anderen er juist van uitgaan dat “onze lieve Heer” toch wel een plekkie voor ons in de hemel heeft ongeacht hoe we leven. Maar beide standpunten doen geen recht aan Gods Woord. Laten we daarom eerst eens kijken wat heiliging dan wél is?

Wat is heiliging?

Bij heiliging gaat het in de eerste plaats om ons hart, want het zijn de “reinen van hart” die God zullen zien. Wanneer Gods liefde jouw hart heeft geraakt, zul je een andere kijk op zonde krijgen. Je zult de zonde gaan haten en uit je leven weg willen doen. Je wilt in harmonie komen met het volbrachte werk van Christus, en alles wegdoen wat je relatie met Hem belemmert. Om die reden bid je de Heer om je hart te doorgronden en je te laten zien of er nog dingen zijn die weg moeten (Psalm 139:23-24). En als Hij jou dan dingen laat zien, zul je ze uit je leven willen bannen. Misschien lukt dat niet in één keer en is het een heel gevecht. Maar als je vast houdt aan God, gaat Hij je helpen om met de ongerechtigheid te breken. En zo kom je gaandeweg steeds verder buiten het bereik van de macht van de duivel. Maar dat niet alleen, want je komt daardoor juist steeds meer onder de invloedssfeer van Gods heerschappij. Dat hele proces nu, die verschuiving van de duisternis naar het licht, is wat de Bijbel onze “heiliging” noemt en daar is het God om te doen! (1 Tessalonicenzen 4:3).

Jaag erna!

Nu komt ons dat niet aanwaaien, want de Bijbel zegt duidelijk dat wij ernaar moeten “jagen” (Hebreeën 12:14). Ik weet niet of u wel eens heeft gejaagd, maar ik heb nog nooit een jager gezien, die zijn barbecue klaar zet en dan gaat zitten wacht tot zijn wildbraad vanzelf op de spies springt om gebraden te worden. Integendeel zelfs! Want de prooi zal alles proberen om aan de macht van de jager te ontkomen. Hij zal van hem wegrennen, schijnbewegingen maken, zich schuilhouden, schutkleuren aannemen, zich verstoppen en zich uit alle macht verzetten wanneer hij gepakt wordt. Hij zal schreeuwen, smeken, bijten, vechten en huilen want hij wil niet gevangen genomen worden. De jager moet dan ook veel moeite doen om zijn prooi te pakken te krijgen. En daarom is het al evenmin realistisch om te verwachten dat onze heiliging ons komt aanwaaien. We moeten erop bedacht zijn dat het veel tact, geduld, wijsheid en volharding vergt om onze heiliging te verwerven. Soms zal een prooi ons ontsnappen en zijn we teleurgesteld over onze mislukte poging. Maar geef de moed niet op, want ons geduld en onze volharding zal uiteindelijk worden beloond. Want het is een proces, en het gaat ons leven lang door.

De kikker en de prins

Toen ik pas bekeerd was hoorde ik verhalen van grote Godsmannen die radicaal waren veranderd door een persoonlijke aanraking van God. Daardoor kreeg ik de indruk, dat wanneer God mij zou aanraken ik ook voor eens en voor altijd van al mijn problemen verlost zou zijn. Zo ongeveer als in het sprookje van de kikker die door de prinses gekust werd en in één klap veranderd werd in een mooie prins. En ze trouwden en ze leefden nog lang en gelukkig. Een prachtig sprookje, dat wel! Er was echter één probleem: het gebeurde niet! Je kunt wel wachten tot je een ons weegt, net als de jager die zijn barbecue klaar zet, maar het gebeurd meestal niet zo. Net zo min je je overgewicht kwijtraakt door naar foto’s van slanke mensen te kijken. Ook de duizend-en-één diëten, die beloven dat je zonder moeite, in een mum van tijd, een prachtig figuur krijgt, werken niet. De enige die er beter van is geworden is de gewiekste zakenman die dit sprookje verkoopt. Nee, laten we nuchter, waakzaam en ijverig zijn, want oefening baart kunst. In de schilderkunst zeiden we al: 10% inspiratie en 90% transpiratie produceren samen een 100% creatie. Kan God dan iemand niet in één keer veranderen? Ja en nee! Ja, ik heb zelf ook heel bijzondere ervaringen met God gehad die mijn leven diepgaand en blijvend hebben beïnvloed. Maar God wil een volkomen werk doen en net zoals een adelaar zijn jong uit het nest gooit om hem te leren vliegen, en een ouder zijn kind los laat om het te leren lopen, zo zal God ook ons door strijd en moeite, door beproevingen en vuur laten gaan om ons te zuiveren en te louteren zoals goud in een smeltoven.

Louter Goud

Wanneer we denken aan goud en hoe het gewonnen wordt, dan is dat het beeld van Gods reddende en heiligende werk in ons leven. Eerst wordt het gouderts uit een diepe donkere mijn gehakt. Niemand die het daar ziet en ervan geniet. Het komt niet tot zijn bestemming in die donkere berg waar het voor eeuwig zou zijn opgesloten, als de Goudzoeker het niet had gezocht. Onze God is die grote Goudzoeker, die in de diepe krochten van de duisternis op zoek is naar het kostbare goud in ons leven. Maar als het gouderts eenmaal uit de mijn is gehaald (onze redding), heeft het goud nog lang zijn bestemming niet bereikt. Daarna zal de Smelter het in het vuur gooien. Niet om het goud pijn te doen, maar om het te scheiden van het gesteende waarin het zit gevangen. Zo laat God ook vaak vurige beproevingen toe in ons leven om ons te scheiden van de zonden waarin we gevangen zitten. Na verloop van tijd zal het gesteente verbranden en loopt het vloeibare goud eruit. Dat vangt de Smelter op in een pot die Hij opnieuw op het vuur zet om het een hele tijd te laten ‘koken’. Door dit proces komt alles dros naar de oppervlakte. Op gelijke wijze is het door velerlei beproevingen dat alle onzuiverheden in ons leven aan de oppervlakte komen. Als dat proces eenmaal op gang is gekomen, zal de Godsmidt het dros er met een spaan van afscheppen. Maar Hij heeft de ene schep dros er nog niet van afgeschept of er vormt zich alweer een nieuwe laag. Er lijkt geen einde aan te komen. Maar met net zo’n ’eindeloos’ geduld blijft de Goudsmid doorgaan om het dros ervan af te scheppen. En hoe langer dit proces duurt, hoe zuiverder en kostbaarder het goud wordt. Omdat de Goudsmid precies weet wat Hij doet, gaat Hij hier net zo lang mee door totdat Hij zijn eigen gezicht weerspiegelt ziet in het vloeibare goud. Het is dan niet alleen de Goudsmid die zichzelf ziet, want ook het gezuiverde goud weerspiegelt dan het aangezicht van de Goudsmid. Nu is het goud zuiver, zacht, kneedbaar, plooibaar, en volledig tot Zijn beschikking om er iets heel moois van te maken. Daarom noem is mijn favoriete definitie van heiliging: “volledig beschikbaar zijn voor je Maker” God de Grote Goudsmid, zal ons daarna gieten, kneden, drijven, vormen tot een kostbare ring, een diadeem, of een schitterend halssieraad, net naar gelang Hij voor ogen heeft met jouw leven. En zo mogen uiteindelijk als een kostbaar sierraad voor altijd schitteren en het gelaat van God onze Grote Goudsmidt weerspiegelen. 

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar echt..., dit is geen goedkoop sprookje, zoals van de kikker en de prins en ook geen goedkoop verkooppraatje om de zakken van een gewiekste zakenman te vullen. Ja, ik weet het, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Maar het is te waar om niet mooi te zijn. Want dit is de waarheid die vrijmaakt en de werkelijkheid die de grote Schepper van hemel en aarde voor ogen heeft met elk mensenkind.

Ga voor Goud!
Verheug je daarom, als God allerlei beproevingen in je leven toelaat. En laat je niet ontmoedigen door tegenslagen, ook al lijkt er ogenschijnlijk geen einde aan te komen, want God weet wat Hij doet. Hij doet alle dingen meewerken ten goede voor diegenen die Hem liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen zijn (Romeinen 8:28). Laten wij daarom het gelouterde goud kopen van de Grote Goudsmid opdat we werkelijk rijk mogen zijn en zuiver, dan hoeven we nooit meer terug te denken aan de donkere krochten waaruit de Here ons heeft verlost (Openbaring 3:18). Het mag dan een pijnlijk en moeizaam proces zijn en een eenzame en moeilijke weg, maar het is zeker de moeite waard om dit pad te bewandelen. Want het is beter om nu in het vuur van Gods beproeving te branden dan straks voor eeuwig te branden in het hellevuur. Wellicht ziet u nu nog niet waar dit allemaal toe leidt, maar ik verzeker u, er wacht u een geweldige belofte aan het einde van dit pad. Want dit pad voort omhoog, dit pad voert naar God. Dan zult u Hem zien van aangezicht tot aangezicht, en Hem kennen en door Hem gekend worden. Dan zult u Hem kennen en voor eeuwig van Hem genieten. U bent genodigd deze wedloop te lopen om uiteindelijk als meer dan overwinnaar met Hem te regeren op Zijn troon. Wordt daarom niet moe en geef niet op, maar ga voor God en ga voor Goud. 

Jaap Dieleman
9 februari 2007