Blaas de Bazuin

Atoomkracht door vasten en gebed. Velen geloven dat God ons nu oproept tot intensief vasten en bidden. Dit is geen nieuwe trend maar een beproefd wapen

Dit bericht is geplaatst op 01-01-2015

Vasten in de recente opwekkingsgeschiedenis

Een grote golf van vasten en gebed rolde over Amerika en de wereld in 1946-1947. Een boek getiteld: Atomic Power With God hrough Fasting and Prayer geschreven door Franklin Hall, was de vonk die duizenden in brand heeft gezet om voor langere tijd te vasten om God te zoeken voor opwekking en herstel van de geestelijke gaven in de kerk. Velen vastten toen 40 dagen.

Daarna brak in 1947-1952 de grote genezingsopwekking uit met mensen zoals William Branham, Oral Roberts en T.L. Osborn, die machtig door God werden gebruikt om buitengewone wonderen te doen. De meeste van deze evangelisten volgden de methode van vasten zoals Hall had omschreven.

In 1948 werd de Geest opnieuw uitgestort in de zogenaamde “Latter Rain beweging”. De broeders binnen deze beweging zeiden dat de waarheid omtrent het vasten een belangrijke rol had gespeeld. Nadat ze het boek Atomic Power With God Through Fasting and Prayer hadden gelezen, begonnen ze met een periode van vasten dat zo=n drie maanden duurde. Daarna viel de Geest.

In 1948 zag Bill Bright een visioen van opwekking op de universiteiten, Billy Graham’s bediening werd gelanceerd in 1949 en de ‘Asbury College Revival’ vond plaats tegelijk met vele andere opwekkingen.

Toen in 1946 de trompet voor dit vasten werd geblazen, werd dit gevolgd van 1947 - 1952 door krachtige schokgolven van opwekking wereldwijd. Nu, vijftig jaar later, wordt er opnieuw een oproep tot een ‘Jubileum-vasten’ uitgeroepen door Dr. Bill Bright, president van Campus Crusade for Christ.

Oproep tot vasten en gebed

In 1994 beantwoorde Dr. Bright de roep van God om 40 dagen te vasten om zichzelf te vernederen en om te bidden voor een geestelijke doorbraak in Amerika en voor de vervulling van de Grote Opdracht. Hij schreef: ‘s-Morgens vroeg op de 29e dag van het vasten, kreeg ik de zekerheid van God dat hij ons land zou bezoeken met opwekkingskracht die een transformatie teweeg zou brengen. Die ontmoeting met God was zo intens dat Dr. Bright er een boek over geschreven heeft: The Coming revival, America’s call to fast, pray en Seek God’s face. Daarin zegt hij:

Amerika en grote delen van de wereld zullen een grote geestelijke opwekking ervaren. Het Goddelijk bezoek van de Heilige Geest zal de grootste geestelijke oogst in de geschiedenis van de kerk tot stand brengen. Maar voordat God komt in opwekkingskracht zal de Heilige Geest miljoenen christenen roepen tot bekering door vasten en gebed. Daarna zullen we een grotere oogst en grotere heerlijkheid zien dan we ooit hebben gezien. Meer Heer!

En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. (2 Kronieken 7:14).

Kort voordat Dr. Bright de 40e dag van zijn vasten had bereikt, sprak de Heilige Geest opnieuw tot hem. Hij schreef: “Het leek erop alsof Gods belofte van opwekking nu aan de voorwaarde van vasten en gebed is verbonden. Ik heb Gods Woord reeds 50 jaar lang bestudeerd en geluisterd naar Zijn stem, maar Zijn boodschap kon mij niet duidelijker zijn”

Symposium over gebed en vasten

Als resultaat van deze openbaring heeft Dr. Bright een nationaal symposium over gebed, vasten en opwekking georganiseerd. Hij heeft voor dit symposium vele geestelijke leiders uitgenodigd om samen te bidden voor inzicht zodat ze kanalen voor opwekking zouden kunnen zijn. Meer dan 600 leiders waren aanwezig. Deze leiders bidden en werken nu samen om 2 miljoen Noord-Amerikanen op te roepen tot dit collectieve vasten van 40 dagen om een wereldwijde opwekking te zien waardoor de Grote Opdracht vervuld zou worden. Van ganser harte stem ik in met deze oproep want God's verlangen is om opwekking te brengen. Wij zijn geroepen om er voor te bidden en onze reactie is mede bepalend voor de omvang van de uitstorting. Ik nodig u daarom uit om met mij, en duizenden medegelovigen van over de hele wereld, een leger van gebedsstrijders te vormen die voor 40 dagen bidden en vasten. Deze oproep tot vasten komt overeen met de oproep van Joel, waar staat:

Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roeptde ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God? (Joel 2:15-17).

Gezocht: Duizend voorbidders

Toen ik deze boodschap over vasten hoorde, werd ik diep in mijn hart getroffen en heb besloten om mee te vasten en te bidden voor ons land en de wereld. Ik ben ervan overtuigd dat God dit vasten zal gebruiken als een instrument voor opwekking. Ik roep u dan ook op om samen met mij mee te vasten zodat God ons land geneest en wij Zijn hand als nooit tevoren zullen zien in redding van zielen en herstel van ons land en Europa.

Wat u kunt doen?

U kunt een groep van voorbidders in uw stad bijeenroepen die met u mee willen strijden. Wees vertrouwd met de huidige openbaring over de verwachte wereldwijde opwekking als ook met wat God’s profetische intenties zijn voor uw land en uw stad. Dit zal namelijk richting geven aan uw voorbede gedurende deze periode van vasten en gebed.

Praktische adviezen voor het vasten

Met deze oproep tot dit intensieve vasten, moeten we er echter wel op toezien dat ons doel overeenstemt met de juiste kennis en voorbereiding zodat dit vasten God welgevallig is en Zijn doel dient. Laat mij enige gedachten met u delen waardoor u bemoedigd en geholpen zult worden.

1. Vast en bid om jezelf te vernederen en te heiligen voor God.
Ons vasten is niet bedoeld om iets van God gedaan te krijgen, maar om de gezindheid en de verlangens van ons hart in overeenstemming te brengen met die van God. Vasten veranderd God niet, maar het veranderd ons zodanig dat God in ons kan doen wat Hij wil. Met vasten verklaren wij een heilige oorlog tegen ‘de begeerten van ons vlees’ en daarmee banen wij een weg om gedomineerd te worden door de passie van de Heilige Geest. In ons vasten zeggen we a.h.w: “Heer, ik heb U meer lief dan al het andere!” Elke vorm van lust verontreinigd onze aanbidding, maar vasten stelt ons in staat om het heiligdom van ons hart te reinigen van die rivalen. In het vasten van Daniël wordt de nadruk meer gelegd op de houding van het hart dan op het doel van het vasten.

2. Neem tijd om te bidden en de bijbel te lezen.
Het lijkt overbodig om dit te zeggen, maar ons werk en allerlei andere afleidingen zijn er in overvloed.

3. Heb een duidelijk doel om je in je gebed op te richten
Zonder visie (een duidelijk omschreven, profetisch gebedsdoel) gaat het volk ten gronde. Tijdens mijn vasten bid ik regelmatig voor een aantal zaken maar ik moet ze dan ook duidelijk omschrijven. Als ik niet diep gemotiveerd ben door een duidelijk doel, vaste ik meestal totdat ik ga ontbijten. Schrijf uw doel dus op, zodat u zich hierop kunt richten. 

4. Vast samen met iemand anders
Twee zijn beter dan een. Als iemand valt zal de ander hem opbeuren.

5. Als je faalt, ga jezelf dan niet lopen te veroordelen
De obsessie om wel of niet te vasten kan gemakkelijk een wapen worden in handen van de vijand. Ook al zou u diverse keren falen, zal God u toch altijd genade verlenen en uw motivatie vernieuwen. Iemand vertelde hoe hij eens faalde met vasten door wat yoghurt en chips te peuzelen. De volgende dag kwam er een voorbidder naar hem toe en zei: “Ik zag je in een droom en je werd verondersteld te vasten, maar je at yoghurt en chips”. Een goede motivatie om op nieuw te beginnen. 

6. Maak een toewijding en bepaal de periode dat je wilt vasten

 • Een totaal vasten is een vasten zonder water. Doe dit nooit langer dan drie dagen. 
 • Vasten op water alleen is erg zwaar maar heel effectief. Afhankelijk van uw gewicht 
 • en uw stofwisseling (metabolisme) kunt u dit vasten veertig dagen volhouden.
 • Vasten op sap leidt u in de geest van het vasten, maar geeft u tevens energie. 
 • De meeste mensen kunnen dit vasten veertig dagen volhouden.
 • Vasten zoals Daniël, met water en groenten, is goed voor hen die een
 • baan hebben en voor hen die een grote werkdruk hebben (zoals moeders).
 • Bedrieg jezelf niet, een ‘milkshake-vasten’ is feitelijk geen vasten!

7. Bereid je er lichamelijk op voor
Verminder geleidelijk aan de hoeveelheid die je eet en neem de laatste twee dagen voor het vasten slechts fruit. Fruit is een natuurlijke reiniger en makkelijk te verteren. Stop voor het vasten met het nemen van koffie. Bereid je er op voor dat je enig mentaal ongemak staat te wachten zoals: ongeduld, je onrustig voelen, bezorgdheid etc. Ook kun je fysieke ongemakken verwachten zoals: duizeligheid, hoofdpijn en andere soorten van pijn. De hoofdpijn is geen indicatie om te stoppen met vasten. Je lichaam is gewoon bezig om zich van allerlei afvalstoffen te ontdoen.

8. Tips voor het vasten met sap
Drink kleine beetjes tegelijk van niet zure verdunde sappen. Dit geeft het gewenste effect van vasten terwijl je lichaam toch de nodige kracht en mineralen ontvangt. Appelsap, zwarte bessensap, sap van de watermeloen en groetensappen zijn uitstekend. Het beste is om het drinken van sap te programmeren. Als je constant sapjes drinkt, zal dit de geest van het vasten en de zelfbeheersing belemmeren. Vasten op onverdund vruchtensap is veel makkelijker en toch nog steeds erg heilzaam. Voor erg magere mensen kan het helpen om proteïne rijke drankjes te nemen.

9. Verwacht tegenstand
Op de dag dat u vast kunt u er de klok op gelijk zetten dat iemand net iets lekkers bij de koffie heeft gehaald en uw vrouw kookt net uw lievelingskostje voor de kinderen. Volhard en zet door! U zult thuis vaak meer spanning voelen. Bespreek dit met uw partner, want uw vasten is vaak net zo moeilijk voor uw partner als voor u. Hij/zij moet hier er immers ook klaar voor zijn. Satan verzocht Jezus tijdens zijn vasten en wij kunnen hetzelfde verwachten. Neem uw stand in op basis van de overwinning van Jezus. Een vloedgolf van ongemak kan u overkomen maar onderken de bron ervan.

10. Vast in het geheim.
Schep niet op over je vasten maar wees ook niet bang om anderen te vertellen dat je niet eet voordat je naar hun huis gaat.

11. Breek het vasten geleidelijk af  
Als u vast op water of verdunde vruchtensappen zal uw spijsvertering tot volkomen rust komen. Hier ligt het grootste gevaar. Om u lichaam niet te schaden, moet u sterke zelfbeheersing hebben Breek uw vasten met niet-zure vruchtensappen af. Na enige dagen kunt u hierbij gewoon vruchtensap en groenten-bouillon voegen. Na ongeveer een week kunt u beginnen met niet te zware soep en zwaardere groentesappen zoals wortelsap. Vruchten en groenten kunnen daarna volgen. Als u uw vasten te snel afbreekt bestaat namelijk het gevaar van ernstige darmklachten. Het kan niet Gods bedoeling zijn dat u daardoor in het ziekenhuis zou belanden. Wees dus voorzichtig!

12. Voel je vrij om veel te rusten en licht te trainen

13. Ouderen en mensen met fysieke klachten zouden medisch advies en begeleiding moeten vragen.

14. Verwacht de stem van God te horen in Het Woord, dromen, visioenen en openbaringen.
Daniël bereidde zichzelf voor op het ontvangen van openbaring door vasten (Dan. 10:1-2). Er is een beloning voor het vasten (Matth. 6:18). Een broeder uit Maleisië vertelde hoe hij ‘in de hemel was opgenomen’ tijdens een 40-dagen vasten. Na het vasten trok hij met een team het binnenland van Borneo binnen en zag hoe een dode vrouw tot leven werd gewekt en er opwekking in het dorp uitbrak.

15. Dikwijls komt er een doorbraak na het vasten. Soms lang na het vasten.
Luister niet naar de leugens dat er niets zou gebeuren. Het is mijn overtuiging dat elk vasten dat in geloof gedaan wordt zijn beloning ontvangt. Ik heb diverse keren voor langere perioden gevast en heb daarvan een diepe en blijvende uitwerking gezien in mijn persoonlijk leven en bediening.

Samenvatting
Geliefden, een grotere heerlijkheid van God zal tot de Gemeente komen als wij God zoeken in vasten en gebed. Evangelist Mario Murillo heeft gezegd: “Wij staan voor de grootste deur in de geschiedenis. Achter deze deur liggen de meest kostbare beloften van God. Achter deze deur vinden wij de sleutels tot het geheim van de geloofshelden die ons zijn voorgegaan. Zij hebben hun generatie geschud en zij stonden eens ook waar wij nu staan”. Gordon Lindsay, grondlegger van ‘Christ for the Nations’, zei dat het ‘vastend bidden’ de hoofdsleutel tot het onmogelijke is. Laten wij die sleutel in onze generatie omdraaien om de deur van Gods schatkamers te openen.

Tot slot wil ik u nog 19 beloften uit Jesaja 58 meegeven. Dit zijn beloften die God verbindt aan ons vasten. Ze zullen een geweldige stimulans zijn voor hen die mee willen doen. Gods zegen.

Beloften voor hen die vasten

 1. Uw licht zal doorbreken als de dagenraad
 2. Uw wond zal zich spoedig sluiten
 3. Uw heil zal voor u uitgaan
 4. De heerlijkheid des Heren zal u achterhoede zijn
 5. Als u roept zal de Here antwoorden
 6. Als u om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben IK !
 7. Dan zal in de duisternis uw licht opgaan
 8. Uw donkerheid zal zijn als de middag
 9. De Here zal u voortdurend leiden
 10. Hij zal u in dorre streken verzadigen
 11. Hij zal uw gebeente krachtig maken
 12. U zult zijn als een besproeide hof
 13. U zult zijn als een bron, waarvan het water niet teleurstelt
 14. U zult de overoude puinhopen herbouwen
 15. U zult de grondvesten van vorige geslachten herstellen
 16. Men zal u noemen: Hersteller v. bressen, Herbouwer v. straten
 17. U zult zich verlustigen in de Here
 18. Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde
 19. Ik zal u doen genieten van het erfdeel van uw vader Jacob.

De Here bevolen
Jaap Dieleman