Een vader of een koning

Zou een Christelijke leider moeten lijken op een vader of een koning?

Dit bericht is geplaatst op 01-01-2015

A.  Een meerderheid van mensen kan vader zijn… Alleen één kan de koning zijn.

B.   De prioriteiten van een vader zijn gericht op het welzijn van zijn kinderen... 
      De prioriteiten van een koning zijn gericht op zijn eigen welzijn.

C.  De bezigheden van een vader zullen zijn zoon helpen om tot volwassenheid te komen... 
     De bezigheden van een koning hebben tot doel de gehoorzaamheid van zijn onderdaan 
     te bevorderen en zijn eigen doelstellingen te bevorderen.

D.  Een vader begrijpt dat zijn kracht en gezag dissiperen zal… 
     Een koning zal koning blijven zo lang hij kracht vergaart om zijn gezag te handhaven.

E.   Een vader wil dat alle ogen op God gericht zijn... 
      Een koning wil dat alle ogen op hem gericht zijn.

F.   Een vader wil dat zijn zonen hem overtreffen... 
      Een koning wil dat niemand hem overtreft.

G.   Een vader geeft erkenning... 
      Een koning eist erkenning.

H.   Een vader is bereid zijn leven te geven... 
      Een koning wil dat men zijn leven geeft voor hem.

I.   Een vader geeft zonder terug te verwachten... 
     Een koning legt de mensen belasting op voor zijn eigen voordeel.

J.   Een vader wil dat zijn kinderen beslissingen nemen… 
      Een koning wil dat zijn onderdanen slaaf blijven.

K.   Een vader leert zijn kinderen om te geven… 
      Een koning verwacht offervaardigheid van zijn onderdanen.

L.   Een vader verleent macht om de invloedssfeer van zijn zoon te verruimen... 
      Een koning versterkt zijn macht om zijn koninkrijk onder gezag te houden.

M.   Een vader wil dat zijn kinderen groter worden dan hij... 
       Een koning is voortdurend bang dat een ander groter wordt dan hij...

N.   Een vader geeft leiding om te trainen... 
      Een koning geeft leiding om te heersen.

O.   De bediening van een vader wordt groter en beter wanneer zijn kinderen volwassen worden. 
      Een koning voelt zich bedreigd door anderen die tot volle wasdom komen.

P.   De invloed van een vader houdt niet op, zelfs wanneer zijn gezag dat wel doet… 
      De invloed van een koning houdt op als men ontsnapt aan de heerschappij van zijn gezag.

Q.   Een vader is blij wanneer zijn kinderen er op uit gaan. 
      Een koning is bedreigd wanneer er mensen weggaan.

R.   Het gezag van een vader komt voort uit relatie... 
      Het gezag van een koning komt voort uit positie.

S.   Een vader kan vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen… 
      Een koning kan zich niet vermenigvuldigen; hij kan alleen maar opgevolgd worden.

T.   Een vader voedt zonen op om te gaan staan in hun eigen sfeer en gezag... 
      Een koning kan alleen maar zijn heerschappij delen.

U.   Een vader wil zonen… 
       Een koning wil onderdanen.

V.   Een vader wil de erfenis delen met al zijn kinderen… 
      Een koning geeft aan niemand anders dan zijn oudste zoon.

W.  Een vader kastijdt... 
       Een koning straft.

X.   Een vader toont de levensstijl van een vader aan zijn zonen… 
      Een koning kan zijn voorbeeld niet tonen aan zijn onderdanen.

Y.  Een vader deelt verantwoordelijkheid omdat hij wil dat het aantal werkers en het aantal vaders toeneemt.  
     Een koning delegeert taken alleen maar omdat hij zijn heerschappij wil uitbreiden 
     en de omvang van zijn koninkrijk wil vergroten.

Z.   Het gezag van een vader over zijn zonen is bedoeld om minder te worden... 
      Een koning zal nooit toestaan dat zijn gezag vermindert.

 

Uit het boek: De apostel - van Jaap Dieleman - hier bestellen