Verandering van wereldbeeld

Vaak heerst er een bepaald wereldbeeld in de samenleving die men als ‘waarheid’ beschouwd. Iedereen die er anders over denkt wordt in eerste instantie als een rebel, een spelbreker, een gevaar voor de samenleving gezien. Vaak moeten die ‘rebellen’ een zware prijs betalen voor hun kijk op de werkelijkheid. Want menigmaal worden ze afgewezen, verketterd, in de ban gedaan, gekruisigd of zelfs vermoord.

Dit bericht is geplaatst op 01-01-2015

Er is wat dat betreft niets veranderd: eerst wordt de profeet vermoord en daarna richt men een standbeeld voor hem op. Maar toch hebben we deze revolutionairen nodig, omdat de waarheid, hoe pijnlijk die in eerste instantie ook is, toch echt vrij maakt. Ons grootste voorbeeld hiervan is Jezus zelf. Hij was een revolutionair in zijn dagen, die de status-quo van de gevestigde kerk confronteerde met de waarheid. Dat werd niet op prijs gesteld, dus hebben ze hem uiteindelijk gekruisigd. Maar dat veranderde niets aan de bevrijdende waarheid die Hij sprak. Want sinds dien zijn er miljoenen die door die waarheid zijn vrijgemaakt van het juk van dode religie. Maar Jezus, hoewel Hij beslist de grootste ‘vrijheidsstrijder’ is, zijn er na hem nog velen geweest die in zijn voetsporen zijn getreden.

Galileo Galilei

Ja, deze Griekse wijsgeer was zo’n man. In zijn dagen was namelijk het wereldbeeld dat de zon om de aarde draaide. Dit werd over het algemeen als waarheid gezien en voor ons natuurlijke oog lijkt het ook zo. Maar Galileo beweerde het tegenovergestelde. Hij zei dat de zon niet om de aarde draaide, maar de aarde om de zone. Precies andersom dus. Hij werd voor gek verklaard en verketterd. De kerk deed hem in de ban hij kreeg gedwongen huisarrest.  Maar dat alles veranderde niet aan zijn overtuiging. Hij sprak de waarheid en door zijn moed verloste hij de wereld van een enorme leugen. Door zijn toedoen veranderde het toenmalige wereldbeeld ten guste van de waarheid, ook al moest hij daar zelf een enorme prijs voor betalen. Want zoals hij voor idioot werd versleten in zijn dagen, zo word degene die het nu niet geloofd voor idioot versleten.  

Christopher Columbus 

In zijn tijd geloofde men dat de aarde een platte schijf is. Als je te ver de zee op ging, zou je eraf kunnen varen en in het hellevuur terecht komen. Maar Columbus tartte de gangbare opinie door naar het westen te varen. Hoe durfde hij het ‘lot’ te tarten. God zou hem er zeker voor straffen. Hij werd door velen veracht en als een ketter beschouwd, maar Columbus ‘riskeerde’ zijn leven om het tegendeel te bewijzen. Hij ontdekte Amerika en kwam terug. Men zag in dat Columbus de waarheid had gesproken en zo verloste hij de wereld van een gigantische leugen en veranderde het wereldbeeld ten gunste van de waarheid die vrijmaakt. 

Maarten Luther

In zijn dagen bouwde de kerk enorme kathedralen om haar macht te laten zien. Om die bouwwerken te financieren verkocht de kerk aflaten. Men geloofde, dat men daarmee zijn zonden kon afkopen. Een grove leugen en een aanklacht tegen het kruis. Maar men wist gewoon niet beter. Ook Luther, die een katholiek priester was, wist niet beter. Maar toen zijn vriend door de bliksem werd getroffen en op slag stierf, begon hij God te vrezen en wilde hij weten of hij wel recht voor God kon staan. Om het zeker te weten vroeg hij permissie aan de paus om de Bijbel te bestuderen. En in het Woord van God ontdekte Luther de waarheid: Je kunt je zonden nooit met geld afkopen.

“Je bent door genade alleen gered, door geloof alleen, door het woord alleen” zei hij. Hij maakte zijn bevindingen wereldkundig door zijn 95 stellingen te slaan op de deur van de slotkapel te Wittenberg. Die verklaring bracht een enorme deining teweeg in het Godsbeeld dat men had. Het werd Luther niet in dank afgenomen dat hij de waarheid sprak. Hij werd op het matje geroepen. Hoe durfde hij de machtige kerk openlijk uit te dagen. Hij werd ge-excommuniceert en er werd een aanslag op zijn leven geraamd. Luther moest vluchten en was zijn leven niet meer zeker. Maar de waarheid had geklonken, en door die waarheid, werd de wereld bevrijd van de smerige leugen dat je je zonden zou kunnen afkopen. Door zijn moed om voor de waarheid te staan veranderde het toenmalig wereldbeeld ten gunste van de waarheid dat we alleen door genade zijn gered.

Mahatma Gandhi

Sommigen nemen het mij kwalijk dat ik Gandhi als voorbeeld gebruik, omdat hij geen Christen is. Maar het zijn de woorden van Jezus: “Slaat iemand je op de linker wang, keer hem ook de rechter toe!” die hem inspireerde tot zijn geweldloze verzet dat India bevrijdde van de Britse overheersing. Gandhi had maar één tekst van Jezus, maar hij heeft meer bewerkstelligt met zijn geloof in die ene tekst, dat menig Christen die beweert de hele Bijbel te geloven. Wat dat betreft maakt Gandhi menig Christen beschaamd met zijn onverschrokken moed om met zijn hele hart te leven naar de woorden van Jezus Christus die de waarheid is, en daarmee de kijk van de Indiërs veranderde en India bevrijdde van de Britse overheersing.

Martin Luther King

In de tijd dat er nog een enorme rassenscheiding was tussen blank en zwart, geloofde deze zwarte dominee dat het Gods bedoeling was dat alle mensen gelijkwaardig en in vrede zouden moeten samenleven. Hij was overtuigd van die waarheid en verkondigde dit luid en duidelijk toen hij zei: “I have a dream!”Zijn droom leek echter in de kiem te worden gesmoord toen hij werd doodgeschoten. Maar het woord der waarheid had geklonken en het zaad was gezaaid. Ondanks de hoge prijs die hij betaalde begon de opinie in de Amerikaanse samenleving te veranderen ten gunste van de waarheid dat alle mensen gelijk zijn. Wie had kunnen denken dat ditzelfde Amerika vijftig jaar later een zwarte man als president zou kiezen.

Nelson Mandela

Deze zwarte Zuid-Afrikaan is een ander lichtend voorbeeld. Na zevenentwintig jaar gevangenis straf, opgelegd door het Apartheids regime, was het deze koninklijke man die niet de oorlog verklaarde aan de blanken, maar hen juist de hand toestak en verzoening aanbood. De blanken vertrouwden hem niet, en de zwarten al evenmin toen hij samen wilde werken met de blanken. Door zijn leiderschap heeft hij Zuid-Afrika behoed voor een bloedige burgeroorlog tussen blank en zwart. Zijn lichtend voorbeeld opende de ogen van blank en zwart en hun wereldbeeld veranderde ten gunste van de waarheid die Zuid Afrika heeft bevrijd van de leugen der Apartheid.

Revolutionairen gezocht

Naast deze bijzondere figuren zou ik er nog vele andere kunnen noemen zoals William Wallace, Abraham Lincoln, Moeder Teresa, Anwar Sadat, Hudson Taylor en vele anderen. Al deze mensen hebben een prijs betaald, soms zelfs met hun eigen leven. Niemand van hen was erop uit om beroemd of rijk te worden, ze hebben gewoon gestaan voor de waarheid die ze met hun hele hart geloofden en hebben daardoor de wereld veranderd. Ja, zij hebben geschiedenis geschreven.

De tijd dat de wereld dit soort mensen nodig heeft, is echter niet voorbij. Integendeel zelfs, want juist nu zijn er opnieuw revolutionairen nodig die niet bang zijn voor de status-quo van de gevestigde kerk, maar die de waarheid spreken om haar uit het slop te trekken van zelfgenoegzaamheid, navelstaren en apathie. En waarom zou jij die persoon niet kunnen zijn?

Ben jij die persoon?

Er is werk aan de winkel want de wereld wacht op nieuwe ‘richters’. Mannen en vrouwen die de kerk durven te confronteren met haar apathie en zelfzucht en haar wakker kunnen schudden om ware godsdienst te tonen door om te zien naar de wezen en weduwen. Mannen en vrouwen die God meer vrezen dan wie dan ook. Mensen die voor recht en gerechtigheid staan en het durven opnemen voor de zwakken, ook als dat hun reputatie, hun geld of hun leven kan kosten. Mannen en vrouwen die vol passie en bewogenheid hun medemens confronteert met de noodzaak van een Verlosser, door hen de reddende boodschap van Gods liefde te vertellen. Of moet God van ons land zeggen:

Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden - Ezechiël 22:30?

Jaap Dieleman