AGENDA

Het geschreven Woord van God

Hier vindt u artikelen, columns, studies, notities e.d. Laat je inspireren door gedachten uit Gods Woord. Klik op de links om de artikelen te lezen.

Israel is Gods oogappel

Bent u klaar?

De terugkeer van Jezus, is een van de grote thema's van de kerk En dan met name het mysterie van de opname.

23 september 2017

Er is op dit moment een grote hype rondom de 23e September 2017 die viraal gaat via de sociale media. In dit artikel heb ik naar de bijbelse achtergronden gekeken van deze zaak.

Er was geen plaats voor hen

Rond de donkere dagen van Kerst zijn de winkelstraten versierd met kleurige lichtjes en liggen de winkels vol prachtige cadeaus. In de meeste huizen staan kerstbomen en overal hangt kerstverlichting voor de ramen. De kachel brandt, de kaarsen gaan aan en er staat meestal een overvloed aan lekkernijen op tafel. Wie weet nog waar Kerst echt over gaat?

Verandering van wereldbeeld

Vaak heerst er een bepaald wereldbeeld in de samenleving die men als ‘waarheid’ beschouwd. Iedereen die er anders over denkt wordt in eerste instantie als een rebel, een spelbreker, een gevaar voor de samenleving gezien. Vaak moeten die ‘rebellen’ een zware prijs betalen voor hun kijk op de werkelijkheid. Want menigmaal worden ze afgewezen, verketterd, in de ban gedaan, gekruisigd of zelfs vermoord.

Een vader of een koning

Zou een Christelijke leider moeten lijken op een vader of een koning?

Blaas de Bazuin

Atoomkracht door vasten en gebed. Velen geloven dat God ons nu oproept tot intensief vasten en bidden. Dit is geen nieuwe trend maar een beproefd wapen

Zalig de reinen van hart

“Het doel van ons bestaan is God te leren kennen en voor eeuwig van Hem te genieten”, zegt de Anglicaanse geloofsbelijdenis. Zonder Hem te zien is dat echter onmogelijk. Maar Jezus geeft een geweldige belofte dat we Hem zullen zien, indien we een rein hart hebben. Het tegendeel is echter ook waar, want zonder heiliging zal niemand de Here zien (Hebreeën 12:14).

Als God zwijgt

Toen Jezus stierf riep Hij uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?” Dit was ongetwijfeld het donkerste uur uit het leven van Jezus. Ook in ons leven kunnen we wel eens het gevoel hebben alsof God ons verlaten heeft, maar ik heb goed nieuws voor u, God zal ons nimmer verlaten. Hij zegt immers: “Ik zal u niet vergeten noch verlaten” en “Zie Ik ben met u tot de voleinding der wereld”. Maar hoewel God ons nooit vergeet of verlaat kan Hij wel soms zwijgen. En juist Gods zwijgen kan ons heel zwaar vallen.
Naar het archief
1 2 3