Het geschreven Woord van God

Hier vindt u artikelen, columns, studies, notities e.d. Laat je inspireren door gedachten uit Gods Woord. Klik op de links om de artikelen te lezen.

Verandering van wereldbeeld

Vaak heerst er een bepaald wereldbeeld in de samenleving die men als ‘waarheid’ beschouwd. Iedereen die er anders over denkt wordt in eerste instantie als een rebel, een spelbreker, een gevaar voor de samenleving gezien. Vaak moeten die ‘rebellen’ een zware prijs betalen voor hun kijk op de werkelijkheid. Want menigmaal worden ze afgewezen, verketterd, in de ban gedaan, gekruisigd of zelfs vermoord.

Een vader of een koning

Zou een Christelijke leider moeten lijken op een vader of een koning?

Blaas de Bazuin

Atoomkracht door vasten en gebed. Velen geloven dat God ons nu oproept tot intensief vasten en bidden. Dit is geen nieuwe trend maar een beproefd wapen

Zalig de reinen van hart

“Het doel van ons bestaan is God te leren kennen en voor eeuwig van Hem te genieten”, zegt de Anglicaanse geloofsbelijdenis. Zonder Hem te zien is dat echter onmogelijk. Maar Jezus geeft een geweldige belofte dat we Hem zullen zien, indien we een rein hart hebben. Het tegendeel is echter ook waar, want zonder heiliging zal niemand de Here zien (Hebreeën 12:14).

Als God zwijgt

Toen Jezus stierf riep Hij uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?” Dit was ongetwijfeld het donkerste uur uit het leven van Jezus. Ook in ons leven kunnen we wel eens het gevoel hebben alsof God ons verlaten heeft, maar ik heb goed nieuws voor u, God zal ons nimmer verlaten. Hij zegt immers: “Ik zal u niet vergeten noch verlaten” en “Zie Ik ben met u tot de voleinding der wereld”. Maar hoewel God ons nooit vergeet of verlaat kan Hij wel soms zwijgen. En juist Gods zwijgen kan ons heel zwaar vallen.

Echtheid

Overal kun je ‘neppers’ kopen: geurtjes, merkkleding, horloges, sportschoenen, tassen, schilderijen enzovoorts. Laats kocht ikzelf ergens in het buitenland een nephorloge van het exclusieve merk ‘Glashutte’. Deze Duitse horloges kosten tussen de € 50.000 en € 100.000 per stuk. Ze worden handgemaakt en je moet bijna een jaar wachten op de levering van je horloge. Uiteraard kon ik mijn ‘Glashutte’ gelijk meenemen, maar voor mij hield de garantie dan ook op bij de voordeur van het winkeltje. Het klokje kostte mij slechts € 50,-, maar…, hij was niet van een echte te onderscheiden. Die neppers maken ze tegenwoordig zo goed, dat je aan de buitenkant niet kunt zien dat het namaak is. Het verschil zit hem dan ook vooral in de binnenkant en die kan je nu net niet zien.

Zijn kruis, mijn kruis

Aan Zijn kruis stierf Hij zodat ik in Hem kan leven. Aan mijn kruis sterf ik zodat Hij in mij kan leven

De Geest in en op je

Op zondag 11 december sprak ik over de tweevoudige zalving van Gods Geest in de EGZ te Zeewolde. Voor belangstellenden hierbij de notities die u ook als PDF kunt downloaden

De verborgen mens

In deze studie deel ik Gods geweldige plan met ons dat verder rijkt dan uiterlijke dingen zoals een mooi huis, gezondheid, geld en voorspoed. Het gaat bij God verder dan dat. Het gaat om je relatie met God, het kennen van Hem en het omgaan met hem zoals je met een vriend omgaat. In de arena der waarheid worden we met onszelf geconfronteerd en ontdekken we wat God wil. Hij gebruikt deze confrontaties niet om ons af te breken, maar wél om dat af te breken wat ons scheidt van Hem en van Zijn doel met ons leven. Veel van deze levenslessen heb ik zelf met vallen en opstaan moeten leren. Ik hoop van harte dat dit onderwijs ertoe bijdraagt dat u ook deze diepere bedoelingen van God in uw eigen leven zult ontdekken en erin zult gaan wandelen. Die verborgen omgang met God is het beste wat je kunt overkomen. Deze studiegids is slechts bedoeld om een maximaal rendement te verkrijgen uit dit onderwijs. Veel zegen in het beluisteren van deze studie.
Naar het archief
1 2 3