ACTUEEL
 • 23 september 2017
  Er is op dit moment een grote hype rondom de 23e September 2017 die viraal gaat via de sociale media. In dit artikel heb ik naar de bijbelse achtergronden gekeken van deze zaak.
 • Zendingsreisen Saba en Kosovo
  In Maart was ik in Maleisie met mijn vriend Jaap Houweling en in April was ik met de studenten van de Kingdom Life College in Kosovo. Zie hier een kort verslag van deze reizen.
 • Familie Nieuws - Een prachtige aanwinst!
  Familie nieuws - Onze nieuwste aanwinst Vorige keer vertelden we al dat vier van onze vijf kinderen bezig zijn met het maken van een CD. Jozua speelt in Het Vreemdelinge Collectief...
AGENDA

Onze visie en missie

Nadat ik in 1977 tot geloof was gekomen, werd ik al spoedig gevraagd om te getuigen van mijn bijzondere bevrijding uit de wereld van drugs en occultisme. Ook werd mijn getuigenis gepubliceerd in diverse magazines en werd ik gevraagd mijn verhaal te delen op radio en televisie. Die publiciteit leidde er toe dat ik veel open deuren kreeg om te getuigen. Onze thuisgemeente erkende Gods roeping op mijn leven en zodoende werd ik in 1983 ingezegend voor mijn werk als reizend evangelist. Hoewel ik al regelmatig sprak in veel kerken in Nederland, ging mijn hart vooral uit naar hen die nog nooit van Jezus hadden gehoord. Deze onbereikten wonen echter vooral in ontwikkelingslanden. En zo begon ik dus over de wereld te reizen.

Onze visie en missie

1. Evangelisatie
In 1985 riepen we "De Heilbode" in het leven. Sindsdien heb ik meer dan 50 landen bezocht om het evangelie te brengen. En zo reisde ik naar landen als: Nigeria, Kenia, Tanzania, India, Pakistan, Ghana, Oeganda, Indonesie, Vietnam, de Fillipijnen, Thailand, China, Cambodia, Singapore, Maleisie, Suriname, Trinidad, Aruba, America, Curacao, the Virgin-Islands, de Okraine, Rusland,  Ierland, Macedonie, Kosovo, Griekenland, Libanon, Spanje, Frankrijk, Italie en vele andere landen. Evangelisatie was mijn ding, want ik wilde"de onbereikten bereiken" Mijn motto was: "warom zou iemand het evangelie twee keer horen als er mensen zijn die het evangelie nog niet eens een keer hebben gehoord?"  We wilden dit doel bereiken d.m.v. evangelisatie campagnes en dergelijke.

2. Leiders trainen
Maar diep in mijn hart begon ik te beseffen, dat als ik effectief zou willen zijn, ik leiders moest trainen die mijn visie en passie deelden, zodat zij door dezelfde passie gedreven zouden worden om hun eigen mensen te bereiken voor Christus. God opende een aantal deuren in Oeganda en in de Fillippijnen om mijn hart te delen met een groep kerkleiders. Toen ik begon om de lokale leiders te trainen, toe te rusten, uit te dagen en te inspireren, werd ik laaiend enthousiast over de resultaten die ik zag. Feitelijk was ik apostolisch actief, alhoewel men deze terminologie destijds nog helemaal niet kende en al helemaal niet durfde te gebruikten. Ik was daar geen uitzondering op. Maar hoe dan ook, vanaf die tijd begon ik met het organiseren van leidersconferenties, seminars en toerustingscursussen voor leiders. Ik ontwikkelde onderwijs materiaal en schreef een aantal boeken om leiders toe te rusten en te inspireren om hun eigen natie te bereiken voor Christus. Overdag trainde ik leiders en 'savonds hielden we meestal campagnes. Dit was mijn werkwijze en strategie in de tien jaar die daarom volgde. 

3. De wezen en weduwen
In de afgelopen tien jaar begon God echter mijn ogen te openen voor de noden van de armen, de hongerenden, de wezen en weduwen, de vluchtelingen, de daklozen en de stervenden. God begon mijn hart te breken met de dingen die Zijn hart braken, toen ik ontdekte dat er wereldwijd 148 millioen wezen en 40 millioen vluchtelingen waren. Elke 24 uur sterven er 8000 mensen aan aids, en laten elke dag duizenden nieuwe wezen en weduwen achter. Elke 20 seconden sterft er een kind aan ondervoeding of distentry. Wereldwijd worden er jaarlijks meer dan 42 millioen babies geaborteerd. Er zijn ruim 250.000 kindsoldaten, voornamelijk in centraal Afrika. In India zwerven er ruim 50 millioen weduwen op straat  die lijden en sterven in bittere ellende. En wat doen wij daaraan?  Is de kerk niet geroepen om op te staan voor het  recht van de zwakken  en pleiten voor recht en gerechtigheid? Is ware Godsdienst niet omzien naar wezen en weduwen? 

Toen ik over deze dingen nadacht werd ik herinnerd aan de woorden van Jezus toen Hij zei: "Wat je voor de minste van deze hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan (Matt 25:40). Gedreven door deze visie en de passie van Gods hart voor wezen en weduwen, begon ik deze kant van de bediening te ontwikkelen. Sindsdien hebben we fondsen geworven voor slachtoffers van de burgeroorlog in Kenia, tijdens de verkiezingen. We hebben slachtoffers van de genocide in Rwanda bezocht, een paar huizen gebouwd voor arme gezinnen in Kosovo, weduwen in de Balkan voorzien van stookhout om de winter door te komen, en een weeshuis gebouwd in India. Inmiddels hebben we een heel omvangrijk project in India. Omdat deze tak van onze bediening zich zo snel ontwikkelde, hebben we deze tak van onze bediening een eigen gezicht gegeven onder de naam Abba Child Care. Bezoek onze site om alle projecten te zien die hieruit zijn voortgekomen. 

"Een voor Een"
Het idee achter "Een voor Een" is het volgende. Wanneer je denkt aan het gemiddelde inkomen in de Westerse Wereld, dan kan een persoon, met 1 procent van zijn inkomen, een kind in de Derde Wereld een toekomst geven! Bijvoorbeeld: Als je € 2000,- per maand verdiend, en je doneert 1%, en dat is slechts € 20,- per maand, dan kun jij als een enkele individue, een kind hoop bieden op een prachtige toekomst. Wij willen met ons werk 10.000 sponsorsouders vinden die die een kind willen sponsoren om zo een wereld van verschil te kunnen maken in de levens van 10.000 kinderen. En het kost nog niet eens 1% want we kunnen al een kind helpen voor €12,50 per maand. Als je bijvoorbeeld € 2500,- per maand verdiend is het voor jou slechts een 0,5% van je inkomen. Met dat kleine bedrag maak jij dan al een wereld van verschil voor een kind. 

Het is zoals dat jongetje dat zeesterren in de zee teruggooide. Een man die langs kwam zei: "Dat heeft toch helemaal geen zin! Zie je niet dat er duizenden op het strand zijn gespoeld? Wat maakt jou inzet nou voor verschil voor al die zeesterren?" Terwijl de man dit zei, raapte de jongen een andere zeester op, en zei met de zeester in zijn hand:  "Maar het maakt wel verschil uit voor deze zeester!"  terwijl hij de zeester terug in zee gooide! Zo kunt u ook een wereld van verschil uitmaken voor een kind met het kleine bedragje per maand. Doet u mee? Kijk voor meer informatie over hoe u kunt bijdragen op de site van Abba Child Care

Samenvatting
Om de visie en missie van De Heilbode samen te vatten, zien we drie pijlers, te weten:

 1. De onbereikten bereiken
 2. Leiders trainen om hun eigen land te bereiken
 3. Zorg dragen voor de wezen en weduwen