Laatste nieuwsbrief


Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsupdate december 2020

In deze brief: Overdenking, - NL-Agenda, Brievenbus-actie, Gospeltrucks India, Bookshop, Dankwoord

Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.
Amen, kom, Here Jezus! - Openbaring 22:20-21Beste vrienden,

Kerst staat voor de deur, en het jaar is alweer bijna te einde. En wat voor jaar..?  Bizar en onwerkelijk en het perspectief op volgend jaar is al niet veel beter als we naar de wereld kijken. Onze hoop is dan ook niet van deze wereld. Integenfeel zelfs.., onze hoop is, de gezegende hoop van de komst van onze Here Jezus Christus, die in de laatste woorden, van het laatste hoofdstuk van het laatste bijbelboek ons betuigd dat Hij spoedig zal komen. Ja, komen op de wolken waar wij Hem tegemoet zullen gaan in de lucht bij het klinken van de laatste bazuin.

Iemand vroeg mij: "hoe ziet de toekomst er volgens jou uit?" Ik zeg dan dat het ervan afhangt. Als je in Jezus gelooft en Hem verwacht, is de toekomst heerlijk, overweldigend, want spoedig zullen wij de Heer tegemoet gaan in de lucht en zullen we voor altijd bij Hem zijn. Maar hen die Hem niet kennen, en op aarde achterblijven, zal de meest duistere tijd aanbreken die de Bijbel 'de verdrukking' noemt. Miljoenen mensen zullen sterven en de grootste verschrikkingen en rampen ooit zullen de aarde tijsteren, waarbij alle oorlogen tot op heden kinderspel lijken.

Niemand wil dit meemaken, en ik wens dit mijn grootste vijanden nog niet toe. Integendeel, ik zou willen dat we allemaal zouden ontsnappen aan de verschrikkingen die over de aarde gaan komen. En het goede nieuws is, die escape is beschikbaar voor iedereen die zijn leven aan de Here Jezus heeft toevertrouwd. Sommigen denken dat we alleen maar angst zaaien met deze waarschuwing, maar lieve vrienden, de tsunamie waarschuwing is niet om mensen angst aan te jagen, maar zodat ze tijdig een veilig heenkomen zullen zoeken om bewaard te blijven. Jezus zegt dat het ten tijde van Zijn terugkomst zal zijn als in de dagen van Noach. Noach predikte 120 jaar, maar de mensen verklaarden hem voor gek, en bemerkten niets, totdat God deur sloot en de regen kwam. Toen stierven alle mensen die Gods boodschap in de wind hadden geslagen en niet in de ark waren. En zo zal het nu opnieuw gaan, aldus Jezus. Het raakt me dan ook niet als mensen mij voor gek verklaren. Integendeel, ik zal juist des te meer waarschuwen en mensen oproepen om te schuilen in de Ark van God, dat wil zeggen: door Jezus Christus aan te nemen, in Hem te geloven, je te bekeren en Hem als Heer aan te nemen. Als je dat doet mag je zeker weten dat je zonden vergeven zijn en dan je zult delen in de gezegende hoop dat Hij spoedig komen zal op de wolken en wij Hem tegemoet zullen gaan in de lucht en dan voor altijd bij Hem zullen zijn. 

Lieve vrienden, ik vraag u en smeek u, laat u met God verzoenen door het offer van Jezus. Meer dan ooit is dit de drijfveer achter ons werk en onze projecten, want we willen nog zoveel mogelijk mensen binnen brengen in de ark, voordat God de deur sluit en ZIjn oordeel over deze wereld zal komen. In deze nieuwsbrief, leest u over die projecten, en niet alleen in India, maar ook in Nederland, waar we graag en het liefst zo spoedig mogelijk in elke brievenbus deze gezegende en hoopvolle boodschap willen brengen. Je leest er alles over in deze laatste nieuwsbrief van dit jaar. In deze dagen van advent, wat spreekt van de verwachting van Zijn komst, wil ik vooral de verwachting aanwakkeren dat Hij spoedig komt om de ZIjnen te halen. Het zijn Zijn eigen woorden: "JA, IK KOM SPOEDIG!"  In die verwachting zie ik de komende tijd met blijde en gloedvolle verwachting tegemoet. En ik hoop, u ook!  In Zijn liefde verbonden, Uw evangelist: Jaap Dieleman


Activiteiten in Nederland
Ondanks de c-crisis hebben we niet stil gezeten. Integendeel zelfs. Het werk is alleen maar meer geworden. Ook spreek ik regelmatig in ons land. In mijn agenda, zie je mijn sprekerslijst. Dus als je een keertje wilt komen luisteren, vindt je in de agenda waar ik spreek. Om teleurstelling te voorkomen wil ik u wel aansporen om eerst contact te maken met die lokale gemeente, want soms is het aantal gasten dat wordt toegelaten beperkt. Maar je hoeft niet perse de deur uit want elke week zet ik ook een boodschap op YouTube. Klik hier om ons kanaal te bezoeken. Als je je abonneert krijg je een melding wanneer er weer een nieuwe boodschap is geplaatst. Elke week is er wel een nieuwe boodschap en bemoediging te zien. 

Brievenbusactie
Met de hulp van een goede vriend is onze nieuwe website ontstaan onder de naam "Ontzagwekkend Nieuws" waar je mijn boodschappen en die van andere sprekers vindt. Daarnaast hebben we het plan om in elke brievenbus van Nederland een "Ontzagwekkend-Nieuws-Krant" te bezorgen. Inmiddels wordt het magazine gedrukt. Tussen Kerst en Oud-en-Nieuw zal het in: Groningen, Friesland, Drente en de FGlevopolder deur aan deur worden verspreidt via de plastic zakjes met de reclamefolders. Gooi die dus niet weg, want daar zit ons levensreddende magazine. in. We willen iedereen vragen om hun dit nieuws viraal te verspreiden en hun vrienden en buren nieuwsgierig te maken, zodat ze dit folder-zakje zullen openen om ons magazine te ontdekken. Doet u mee dit te verspreiden via sociale media?

Heel hartelijk dank
Langs deze weg wil ik alle mensen heel hartelijk danken die hebben meegeholpen om dit project te financieren. Want deze eerste oplage van 750.000 exemplaar kost ons zo'n €90.000.-  Maar daar bereiken we dan ook bijna 2.5 miljoen Nederlanders mee. Wilt u ook vooral meebidden dat God hun ogen opent als ze het magazine lezen en dan hun leven aan Jezus zullen toevertrouwen.  Want daar doen we het voor.

En hoe nu verder?
En de rest van Nederland dan, krijgen die ook het magazine? Jazeker, dat is beslist de bedoeling. Na deze eerste fase, richten we ons op de rest van Nederland, maar daar is nog heel veel geld voor nodig. Volgens onze berekening nog bijna €700.000,- Dat is veel geld en een enorm geloofsavontuur. En u kunt meehelpen, ook al is het met een klein bedragje, want voor het kost ons € 0,15 per brievenbus. Voor € 150,- bereikt u al 1000 brievenbussen. En achter elke brievenbus wonen gemiddeld 3 mensen.  Klik hier om te zien hoe kunt bijdragen.

Ben jij geboren voor een tijd als deze?
Deze conferentie die op 13 en 14 november j.l. plaatsvond in de Betteld, ligt alweer achter ons. Alle sessies zijn opgenomen en worden komend jaar opnieuw uitgezonden op Family7.  Zie hieronder het schema als u de diensten alsnog een keer zoudt willen zien.


Verslag: Healing-Gospel-Truck - India
In maart 2018 zijn we begonnen met de Healing-Gospel-Truck, die sindsdien 5x per week is uitgegaan om mensen te bereiken in de meest afgelegen dorpjes van India. Inmiddels hebben we met 3 trucksbijna 250.000 mensen in 868 dorpen bereikt met de boodschap van Gods liefde en bijna 200.000 mensen hebben voor Jezus gekozen. Ondanks de toenemende vervolging in India, zien we zo'n honger en openheid. We ervaren dat het oogsttijd is. En we willen van deze open deur maximaal gebruik maken want we weten niet hoelang die deur nog open zal blijven.


Gospel Trucks - Het is werkelijk oogsttijd

Ondanks de Corona-crisis is de evangelieverkondiging in de afgelegen dorpjes gewoon doorgegaan, waarbij we een oogst zien zoals we nog nooit eerder hebben gezien. In de afgelopen maand zagen we met 2 trucks opnieuw bijna 10.000 mensen tot Jezus komen. Inmiddels hebben we 5 trucks en er worden er nog 5 gebouwd. Begind volgend jaar hopen we dan ook 10 trucks actief in te zetten. Dat komt neer op gemiddeld 50.000 beslissingen per maand. Ruim 500.000 in een jaar. Onvoorstelbaar dankbaar zijn we voor deze enorme oogst en voor allen die meehelpen. Want de kosten om deze 10 trucks in te zetten kosten ons 20.000 per maand. Helpt u mee om deze eindtijdoogst van kostbare zielen binnen te halen? (Klik op de foto van de truck hier links, om het filmpje te zien) en hier om een oogstpartner te worden in deze eindtijdoogst. Dank voor uw ondersteuning. 


De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig

Met deze enorme oogst is er ook een enorme uitdaging. We willen in elk dorp een zendeling/pastor plaatsen om zorg te dragen voor de nieuwe gelovigen. Daarom trainen we jonge mensen in onze bijbelschool om ze als leiders en zendelingen in te zetten in deze dorpen. Inmiddels hebben we 100 fulltimers en 200 teams van vrijwilligers, maar dat is nauwelijks genoeg om zorg te dragen voor al deze nieuwe gelovigen. We willen hen natuurlijk ook Gods onmisbare Woord, de Bijbel geven.

Bijbels voor de nieuwe gelovigen
De nieuwe gelovigen zijn gedoopt en komen nu in onze kerkjes. Alhoewel een deel van hen niet kan lezen, willen we elk gezin voorzien van een Bijbel. We hadden in oktober 10.000 bijbels gekocht maar dat is nauwelijks genoeg. Het komende jaar hebben we zeker 100.000 bijbels nodig. We baden hiervoor en op wonderlijke wijze kwamen wij in contact met "City Bibles", een schitterende organisatei die via een link toegang geeft tot de bijbel in honderden talen en dialecten, waar men zowel de geschreven kan lezen als de gesproken tekst kan horen, plus nog zoveel meer. Wat een zegen, want nu kunnen we ook de analfabeet de bijbel laten horen in hun eigen taal, Tamil, in ons geval. De gewone bijbel blijft echer ook hard nodig want niet iedereen heeft een smart-phone. En ook daarmee gaat City Bibles ons helpen om bijbels te kopen in de benodigde talen tegen een scherpe prijs. De ontmoeting met deze mensen van City Bibles kwam precies op tijd als een geschenk van God uit de hemel. Help ons mee en geef een bijbel. Klik hier als u hiervoor wilt doneren. Hartelijk dank!

EEN-MILJOEN-ZIELEN-CAMPAGNE!!!
Het succes van de Gospel-Trucks is overweldigend. Meer dan wij onszelf hadden voorgesteld. En zo ontstond de visie om er meer mensen  mee te bereiken. Zoals Jozua het beloofde land in kaart bracht en de stammen hun erfdeel toewees, zo hebben wij naar de kaart van Tamil-Nadu gekeken, waar 85 miljoen mensen wonen, verdeeld over 38 districten. We willen in elk district een Gospel-Truck ‘zaaien’ en in de grote zelfs twee. Dit is verreweg de grootste uitdaging voor onze bediening tot nog toe. Sommige zeggen: “Waar ben je aan begonnen? Ben je wel goed wijs?” Lieve vrienden, dat zeiden ze ook toen we besloten om 50 kerkjes te bouwen en honderden waterputten te slaan. En die staan er nu allemaal. Het is niet mijn werk, maar Zijn werk. Ik zeg dan ook: "als het mislukt, is het mijn fout, maar als het lukt weet iedereen dat dit Gods werk is!". Beveel de Here uw werken en Hij zal het u doen gelukken. We hebben dus eerst een miljoen nodig om de trucks aan te schaffen en vervolgens elk jaar een miljoen om ze het werk te laten doen. De vraag is: wie wil ons daarbij helpen? Elke ziel is onbetaalbaar voor God, maar omgerekend kost het ons slechts €0,50,- per ziel. Iedereen kan dus een bijdrage leveren, ook al is het maar om een ziel te bereiken. Hoeveel kunt en wilt u er voor uw rekening nemen? Of wilt u (met uw bedrijf) een truck sponsoren, of een avond verzorgen in een dorpje in India waarbij gemiddeld zo’n 300/400 mensen tot Jezus komen? Klik hier als u een gospelavond wilt sponsoren of op een andere wijze ons wilt helpen met het binnenhalen van deze kostbare ‘oogst’ Dank u wel!


Licht en waarheid
Warmold Houwing is een bijzondere man. Hij is o.a. de uitgever/promotor van het geïllustreerde Gospel-boekje   “Hij leefde onder ons” (oplage 61 miljoen en in 40 talen gratis verspreid wereldwijd). Verder is hij bekend van "Aktie brievenbus '97" waar 6,2 miljoen boekjes “Levensbelangrijke vragen” in alle brievenbussen in Nederland zijn bezorgd. Ook smokkelde hij destijds Bijbels naar Rusland. Inmiddels is Warmold 83 jaar maar nog steeds bruist hij van enthousiastme om mensen voor Jezus te winnen. Op 18 december a.s. gaat zijn nieuwe website: www.lichtenwaarheid.nl online. Hier vindt u zijn gratis boekje: Hoe zal dit allemaal aflopen? en ook het Johannes evangelie. Beiden kunt u zowel online lezen als downloaden. Wij gaan nu met ons magazine in zijn voetsporen en willen via dit persbericht deze "oude rot in het vak" graag even in het zonnetje zetten. Veel zegen Warmold!

Houwing: “De bedoeling van deze website is om op moderne manier door middel van het internet een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Met het Evangelie als het Blijde Nieuws willen we de lezers met sterke argumenten overtuigen dat God bestaat en dat we Hem erkennen. Vervolgens hopen we door het lezen van het bijzondere Evangelie van Johannes dat zij God en de Here Jezus Christus leren kennen.” Van harte aanbevolen

Warmolt Houwing
 


Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop -Nieuwste uitgaven! - Webshop Nieuwste uitgaven! - Webshop

   

Het mysterie van de Opname, een boek over de gelovigen die in een ondeelbaar ogenblik worden opgenomen in Gods tegenwoordigheid. Een zeer hoopvolle boodschap uit Gods Woord.


Prijs
€ 15,00

 

70 profetieen over Israel, gaat over eeuwenoude profetieën en het nieuws rondom Israel. Dit fascinerende mysterie lijkt Gods DNA. Een aanrader!

 

Prijs
€ 17,50

 

Dit boek over Gods geweldige beloften en alle voorrechten van het nieuwe verbond is herdrukt. Fascinerend, troostrijk en zeer  bemoedigend. Van harte aanbevolen.

 

Prijs
€ 18,9


Tot slot en
Op de valreep, zo vlak voor Kerst, kreeg ik een telefoontje van Bert Koelewijn, een bijzondere vriend en sponsor van ons werk in India. Bert verttelde mij dat hij als pianist een instrumentale CD heeft opgenomen met eigen geschreven arrangementen van een aantal bekende Kerst-traditionals. Bert wil de opbrengst van de CD volledig ter beschikking stellen van het werk van Abba Child Care. Wij vinden dat uiteraard een prachtig idee. Want zo krijgt u een mooie luister-CD en tevens levert u een bijdrage aan de allerarmsten in India. Dus op de valreep nog even meegenomen in deze eindejaars nieuwsbrief. U kunt de CD bestellen door hier te klikken of door op de voorkant van de CD te klikken. Van harte aanbevolen en alvast veel luisterplezier.


Familie-nieuws

Op 1 augustus 2020, is onze Niva geboren. Inmiddels is ze alweer 4 maanden oud. En wat een prachtig kind is ze, een schatje, echt om 'op te vreten'. De komende Kerstdagen hopen we al onze kinderen en kleinkinderen dan ook weer te zien. Ook wensen we al onze vrienden en partners een mooie Kerst, ondanks de duistere tijd  waar we nu in leven. Ik moest daarbij vooral denken aan de tekst uit Jesaja 60:2-3: "Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang". We bidden dat JEZUS, die dit LICHT is, in jullie harten zal schijnen, en dat anderen zich kunnen optrekken aan dit Licht der wereld, dat gekomen is om ons te verlossen van de duisternis. En spoedig.., zeer spoedig... komt Hij weer. Gezegende Kerst en Gods zegen voor 2021.    

Jaap & Antje Dieleman

  

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: info@heilbode.nl   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen