Laatste nieuwsbrief


Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsupdate - augustus 2020

In deze brief: Overdenking, Verslag Gospeltrucks India, NL-Agenda, Boekshop, Familie-nieuws

Jezus Christus is gisteren en heden
dezelfde en tot in eeuwigheid.

Hebreeen 13:8


Beste vrienden,
Onze God veranderd niet. Hij is en blijft dezelfde tot in eeuwigheid. In onze wereld verandert er van alles. Maar elke verandering is nog geen verbetering. Wat vroeger goed was noemt men nu slecht, en wat vroeger slecht was, noemt men nu goed. Jesaja waarschuwde er al voor en zei: Wee hen, die goed slecht noemen en slecht goed, die waarheid voor leugen laten doorgaan en leugen voor waarheid. Je zou toch verwachten dat artsen alles zouden doen om mensen te redden en te genezen van Covid-19. Wat blijkt nu, er is een goed medicijn. Hydrochloroquine wordt samen met zink ingezet om Covid-19 te bestrijden. Het blijkt vooral preventief goed te werken en is effectief bij een beginnende besmetting. In Indonesië, Iran en India wordt het massaal en met succes ingezet. Maar de WHO en ons Nederlandse RIVM hebben het in de ban gedaan. Inmiddels staan er steeds meer medische wetenschappers, artsen en virologen op, die hun zorg en ernstige bezwaren uiten tegen dit idiote besluit van de overheid. Waarom mensen dood laten gaan als er een medicijn beschikbaar is? 

Steeds meer artsen uiten ook hun zorg op sociale media, maar hun betoog wordt er dan als 'fake-news' afgegooid. Wie zijn die onzichtbare personen die deze moreel onverantwoordelijke beslissingen nemen en proberen de waarheid voor leugen door te laten gaan? Wie zijn die harteloze machthebbers die dit over onze hoofden beslissen en de massa voor dom houdt? We hebben deze cocktail van medicijnen zelf ook zwaar ingezet in India en daar al heel veel mensen mee mogen genezen. Ik zag van de week een filmpje van een Amerikaans doctor die 350 mensen succesvol heeft genezen. Met passie en liefde hield zij, gesteund door haar collega's, een pleidooi om dit medicijn vrij te geven om meer kostbare mensenlevens te redden. Ik was diep geraakt door haar oprechte betoog en zette haar indringende filmpje op mijn facebook pagina. Maar u raad het al, binnen een paar uur werd het er als 'fake-nieuws' af gegooid. En dat gebeurt voortdurend met alle filmpjes die dit goede nieuws wereldkundig willen maken. Er is niet veel inzicht nodig om te zien dat we strijden tegen de sinistere plannen van de overste van deze wereld die de vader der leugen is en een moordenaar van de beginne. Immers, de waarheid maakt vrij en onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de vader der leugen. Ik zou er nog heel veel over kunnen zeggen, maar daar is in deze brief helaas geen plaats voor. Maar op mijn YouTube kanaal, heb ik een hele serie filmpjes gemaakt onder de titel "De Waarheid maakt vrij!" Voor belangstellenden zijn deze boodschappen nu ook verkrijgbaar op DVD (zie verderop in deze brief). Het antwoord op deze strijd tegen de leugen is De waarheid, en Zijn naam is Jezus. Om die reden prediken we het evangelie van onze Here Jezus Christus, die de Weg der waarheid is, die tot het Leven leidt. In Gods liefde verbonden.          Jaap Dieleman


Activiteiten in Nederland
Vlak voor de lockdown heb ik nog in drie eindtijdconferenties gesproken. Maar na 12 maart was het ineens gedaan met spreekbeurten in het land. Ook de zondagse spreekbeurten vielen grotendeels weg. Reizen naar het buitenland zat er ook al niet in. Het hele gebeuren riep veel vragen op en ik heb inmiddels ook al honderden vragen gehad van mensen die zich afvroegen hoe we dit bijbels moeten zien. Velen vinden geen gehoor in hun kerk en worden als onruststokers gezien of verzocht er niet over te spreken. Her is spijtig te zien dat deze zoekers geen luisterend oor vinden in hun gemeente en naarstig op zoek gaan naar een kerk waar er wel over de eindtijd, de wederkomst, Israel, antichrist, de grote verdrukking, de opname en dergelijke thema's spreken. Ondertussen begon ik zelf met boodschappen op YouTube in te spreken. Die worden opmerkelijk goed bekeken en inmiddels probeer ik wekelijks een boodschap in te spreken. Belangstellende, vinden mijn kanaal hier: YouTube-Jaap Dieleman. Daarnaast zijn een paar enthousiaste vrienden een site gestart onder de naam "Ontzagwekkend Nieuws" waar je mijn boodschappen en die van andere sprekers over dit thema vindt. Wellicht een troost als u in uw gemeente geen feedback krijgt. Ook is het de bedoeling dat daar artikelen en andere actuele boodschappen op worden gedeeld. En u vindt er ook boeken over deze thema's. Kom dus gerust is een bezoekje brengen.


Verslag: Healing-Gospel-Truck - India
Bijna twee jaar terug zijn we begonnen met de Healing-Gospel-Truck, die sindsdien bijna elke week 5x is uitgegaan om mensen te bereiken in de meest afgelegen dorpjes van India. Sindsdien hebben we ruim 150.000 mensen bereikt met de boodschap van Gods liefde en meer dan 80.000 mensen kozen voor Jezus. Ondanks de toenemende vervolging in India, zien we zo'n honger en zo'n openheid. We ervaren dat er een grote oogsttijd is aangebroken. Inmiddels hebben we 3 trucks. En deze maand hebben we geld gestuurd om weer 2 nieuwe trucks te laten bouwen. Want meer dan ooit zien we mensen tot Jezus komen.

Noodhulp vanwege Corona in India
De lockdown in India heeft een verschrikkelijke ramp teweeggebracht waardoor miljoenen dagloners, in een klap hun inkomen verloren en naar hun dorpen vluchten. Velen zijn onderweg gestorven door honger, dorst en uitputting, Dankzij onze sponsors hebben we inmiddels €260.000,- kunnen sturen voor noodhulp waarmee we 54.000 mensen hebben geholpen met voedsel, drinken, medische zorg en transport naar hun dorpjes. Naast deze noodhulp, hebben we ze ook het evangelie van Gods liefde in Jezus verteld. Bijna 25.000 mensen hebben hun hart geopend en Jezus aangenomen. In hun dorpen hebben we de zorg voor deze mensen overgedragen aan de lokale pastors en gemeenten. Klik hier voor meer informatie over dit noodhulpproject. Zo hebben we van de nood een deugd gemaakt en gezien hoe onze God alles laat meewerken ten goede.

Gospel Trucks - Het is werkelijk oogsttijd
Ondertussen ging de evangelieverkondiging in de afgelegen dorpjes gewoon door, waarbij we een oogst zien zoals we nog nooi hebben gezien. In de afgelopen maanden zagen we met 2 trucks ruim 30.000 mensen tot Jezus komen (de 3e truck kon niet uitgaan vanwege de lockdown in dat gebied). Dat is ver boven onze stoutste verwachting. Zie hieronder de overzichten van de dagelijks oogst. Als je op een plaatje klikt, kun je precies zien hoeveel mensen via de truck op welke dag in welke maand het evangelie hebben gehoord.   

       

De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig
Met deze enorme oogst is er ook een enorme uitdaging. Op termijn willen we in elk dorp een zendeling/pastor plaatsen om zorg te dragen voor deze nieuwe gelovigen. Daarom trainen we jonge mensen in onze bijbelschool om ze straks als leiders en zendelingen in te zetten in deze dorpen. Inmiddels hebben we al 100 fulltimers maar dat is nauwelijks genoeg om zorg te dragen voor al deze nieuwe gelovigen. En we willen hen natuurlijk ook Gods Woord geven.

5000 Bijbels voor de nieuwe gelovigen
De nieuwe gelovigen zijn gedoopt en komen nu in onze kerkjes. Alhoewel een deel van hen niet kan lezen, willen we elk gezin voorzien van een Bijbel. Ik zal nooit vergeten dat ik een Hindoe een Bijbel gaf en hem vertelde: "in dit boek is licht, liefde en leven, het is de grootste inspiratiebron voor ons werk hier in India!" Hij nam het aan als een kostbaar geschenk en bedankte me hartelijk. Thuisgekomen zei hij tegen zijn vrouw: "Ik heb dit boek gekregen van de man van God en hij zegt: In dit boek is leven, licht en liefde! En daarom ga ik dit boek volgen!" Hij opende zijn hart voor Jezus en is nu een kind van God. Hoe belangrijk dat wij deze nieuwe gelovigen een Bijbel kunnen geven. Een bijbel kost €5,-. We hebben inmiddels 5000 Bijbels uitgedeeld. Wilt u ons helpen of partner worden om hen te voorzien van het levende brood door een aantal bijbels voor uw rekening te nemen? Maak dan hier een gift over met de vermelding 'bijbels'  Hartelijk dank!

EEN-MILJOEN-ZIELEN-CAMPAGNE!!!
Het succes van de Gospel-Trucks is overweldigend. Meer dan wij onszelf hadden voorgesteld. En zo ontstond de visie om er meer mensen  mee te bereiken. Zoals Jozua het beloofde land in kaart bracht en de stammen hun erfdeel toewees, zo hebben wij naar de kaart van Tamilnadu gekeken, een van de 28 staten in India waar wij werkzaam zijn. Een staat met 85 miljoen inwoners, verdeeld over 38 districten. We willen in elk district een Gospel-Truck ‘zaaien’ en in de grote zelfs twee. Dit is verreweg de grootste uitdaging voor onze bediening tot nog toe. Want 40 trucks kosten ons € 1.000.000, -. Maar daar bereiken we dan ook 1 miljoen zielen per jaar mee. De operationele kosten van deze trucks zijn eveneens 1 miljoen euro per jaar. We hebben daarom 2 miljoen nodig en daarna elk jaar 1 miljoen. Maar dan bereiken we naar verwachting ook 1 miljoen zielen per jaar.

De grootste uitdaging
Sommige zeggen: “Waar ben je aan begonnen? Ben je wel goed wijs?” Lieve vrienden, dat zeiden ze ook toen we besloten om 50 kerkjes te bouwen en honderden waterputten te slaan. En die staan er nu allemaal. Het is niet mijn werk, maar Zijn werk. Ik zeg dan ook: "als het mislukt, is het mijn fout, maar als het lukt weet iedereen dat dit Gods werk is!". Beveel de Here uw werken en Hij zal het u doen gelukken. We hebben dus eerst een miljoen nodig om de trucks aan te schaffen en vervolgens elk jaar een miljoen om ze het werk te laten doen. De vraag is: wie wil ons daarbij helpen? Elke ziel is onbetaalbaar voor God, maar omgerekend kost het ons €1,- per ziel. Iedereen kan dus een bijdrage leveren, ook al is het maar om een ziel te bereiken. Hoeveel kunt en wilt u er voor uw rekening nemen? Of wilt u (met uw bedrijf) een truck sponsoren, of een avond verzorgen in een dorpje in India waarbij gemiddeld zo’n 200 mensen tot Jezus komen? Klik hier als u een gospelavond wilt sponsoren of op een andere wijze ons wilt helpen met het binnenhalen van deze kostbare ‘oogst’ Dank u wel!


Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop -Nieuwste uitgaven! - Webshop Nieuwste uitgaven! - Webshop

   

Het mysterie van de Opname, een uniek boek over het mysterie van de gelovigen die in een ondeelbaar ogenblik worden opgenomen. een hoopvolle boodschap uit Gods Woord.

Prijs
€ 15,00

 

"De waarheid maakt vrij!", een bijzonder serie van 15 boodschappen op 4 DVD's plus bonus-les "De Wachter". Actueel profetisch en indringend. Van harte aanbevolen.

Prijs
€ 17,50

 

Dit boek over Gods geweldige beloften en alle voorrechten van het nieuwe verbond is weer beschikbaar. Fascinerend en zeer  bemoedigend. Van harte aanbevolen.
 

Prijs
€ 17,50


Familie-nieuws
Op dit moment leven we in de blijde verwachting van ons achtste kleinkind dat in principe elke dag geboren kan worden. We zier met verwachting naar uit en weten al wat het is, maar dat is nog even geheim voor onze vrienden. Ondanks de gekke tijd waarin we leven, genieten we van het leven en van elkaar. Ons vertrouwen is op onze God die nooit veranderd en alles in Zijn hand heeft. Dat geeft rust en vertrouwen en we kunnen dan ook met opgeheven hoofd zingen: "Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand, moedig  sla ik dus de ogen op naar Hem".  Dat rotsvaste vertrouwen bidden wij jullie ook van harte toe.  In mijn dagelijkse ochtendwandelingen, zie ik de mooiste dingen en daar prijs ik God voor. Geniet van een paar mooie foto's die ik recentelijk heb mogen maken. Dank weer voor jullie betrokkenheid, gebeden en giften waardoor we ons werk onbezorgd kunnen blijven doen. God zegen.     Jaap & Antje Dieleman

 

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: info@heilbode.nl   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen