Bekijk dit bericht in uw browser

 


Heilbode Nieuwsbrief - december 2017
 

In deze brief:  Overdenking  - Healing Gospel Truck - Verslag Filippijnen - Nieuwe uitgaven -
NL-Agenda - Familienieuws 


Want, zo zegt de HERE der heerscharen..., wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.
Zacharias 2:8


Beste vrienden,
Israël, dat piepkleine landje op de navel der aarde, is heel bijzonder en staat in het centrum van Gods aandacht. Het woord Israël staat wel 2567 keer in de Bijbel, want het is Gods volk en Gods land. En waarom is Israël Gods volk? Dat zal ik u uitleggen. Toen God een verbond sloot met Abraham, gaf Hij hem het land Israël als eeuwig erfdeel voor hem en zijn nageslacht.

Maar als verbondspartner vroeg God Abraham zijn zoon Isaak te offeren. Abraham was bereid Izaäk te offeren, maar als hij dit zou doen, kon Gods belofte dat zijn nageslacht voor altijd het land zou beërven, ook niet in vervulling gaan. Wat een beproeving! Van wie hield Abraham het meest: van God die hem een ‘wonderzoon’ had gegeven, of van de zoon die de erfgenaam van Gods belofte zou worden?
Abraham bewees God meer lief te hebben dan Isaak. Dus beklom hij de berg om Isaak te offeren. Toen hij op het punt stond zijn zoon de doden, kwam er een engel Gods die hem op het laatste moment tegenhield.

En God zei tegen Abraham: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen (Genesis 22:16-17). Voor God stond de offerbereidheid van Abraham gelijk aan het offer zelf. In feite gaf hij met Isaak ook Jacob aan God, die nog in Izaäks schoot was en daarom is Israël Gods volk. Niet dat Israëli’s beter zijn dan andere volken, maar juist met het oog op de wereld, gaf God deze belofte aan Abraham, toen Hij zei: "Met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden (Genesis 22: 18). Hoe is Israël een zegen voor alle volken geworden? Door Jezus Christus, de Verlosser der wereld! In Jezus krijgt iedereen die op God vertrouwd deel aan de belofte van Abraham en zo is Israël een zegen voor alle volken geworden.


Jeruzalem, de stad van de grote Koning

Naast Israël, dat 2567 keer wordt genoemd, wordt Jeruzalem 821 keer genoemd en het is de enige stad waarvan God zegt: “Mijn stad”. Het is de stad waar Jezus geleefd heeft, gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan is en vanwaar Hij is opgevaren naar de hemel. Het is de stad waar Hij zalterugkeren om van daaruit duizend jaar te regeren op aarde. Vanwege afgoderij en bloedvergieten werd Jeruzalem verwoest en het volk verstrooid over de hele wereld. Zou er ooit nog iets terechtkomen van Gods beloften aan Abraham? Ook al duurde de verstrooiing ruim 1800 jaar, toch was God Zijn verbond met Abraham niet vergeten. In 1917 werd Israël op wonderlijke wijze bevrijd van de Turkse overheersing. Jeruzalem werd zonder slag of stoot heroverd (Jesaja 31:5) en Turkije capituleerde op 9 december 1917, ofwel op de 24e dag van de 9e maand in de Joodse kalender (Haggai 2:10,18). Toch zou het nog tot 1948 duren voordat het wonder van Israëls herstel zou plaatsvinden.

 

De wederopstanding van Israël
Geen wereldrijk is ooit vergaan en weer opgestaan. Maar Israël kwam in 1948 opnieuw tot leven in het land dat God aan hun voorvaderen had gegeven. Dit werd al 2500 jaar geleden door Ezechiël geprofeteerd en wij zien dit wonder nu in vervulling gaan. Inmiddels zijn er 70 jaar verstreken en heeft Israël, tegen alle verdrukking in, standgehouden. De bevolking is gegroeid van een handje vol naar acht miljoen mensen en het land is getransformeerd van een dorre woestijn in een schitterend land dat de beste vruchten ter wereld voortbrengt. 

 

Strijd om Jeruzalem

Jeruzalem betekent 'stad van de vrede'. Toch is er geen stad waar zoveel strijd om wordt geleverd. Vijftig jaar na de bevrijding van Israël werd Jeruzalem in 1967 heroverd. Nu, exact 50 jaar na die herovering, heeft president Trump Jeruzalem openlijk erkend als de hoofdstad van Israël, alhoewel veel naties zich verzetten tegen dit besluit en Israël juist willen vernietigen. Maar dat zal niet lukken! Vergeet niet dat Israël Farao overleefd heeft en de Grieken, de Romeinen, de inquisitie in Spanje, de pogroms in Rusland, de holocaust van Hitler en alle aanvallen van de Arabische wereld. Veel van die naties bestaan niet meer, want waar is het Egyptische, Griekse, Romeinse en het Derde Rijk? Ze zijn allemaal verdwenen, maar Israël bestaat nog steeds! Iedereen moet beseffen dat wie tegen Israël vecht, vecht tegen God. Want God heeft zelf gezegd: “Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond ... Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden”.


Er zal nog veel om Jeruzalem gestreden worden, maar aan ons is de opdracht te bidden voor de vrede van Jeruzalem en de komst van de Vredevorst. Want dan zullen alle volken der aarde door het nageslacht van Abraham gezegend zijn. Dat is de hoopvolle toekomst van hen die Jezus verwachten, want wie Hem verwachten putten nieuwe kracht en zullen opvaren als op arendsvleugelen (Jesaja 40:31). 
Dat is het goede nieuws voor de wereld tot de bazuin zal klinken en Jezus terugkomt want de beste wijn heeft Hij voor het laatst bewaard. 

   

                                                                                                                                                                                          Jaap Dieleman


Project: The Healing Gospel Truck

In onze laatste nieuwsbrief vertelden we dat we nog nog steeds € 5.000,- nodig hadden. Het wilde aanvankelijk maar niet vlotten, maar na deze oproep kregen we ineens zelfs meer dan we gevraagd hadden. Met dit overige geld kunnen we de komende tijd de operationele kosten van de truck betalen. Alle gevers bedankt voor jullie ondersteuning.

In januari 2018 gaan we met een team naar India en dan kunnen we gelijk onze nieuwe aanwinst op feestelijke wijze inwijden en in gebruik gaan nemen. Want we zullen er zeker dan een paar campagnes mee gaan houden in de afgelegen dorpen die we nu snel en effectief kunnen bereiken. Na ons vertrek zal een Indiaas team dit werk voortzetten om wekelijks diverse afgelegen dorpen te bereiken met de hoopvolle boodschap van het evangelie, dankzij alle gulle gevers uit Nederland. Heel hartelijk dank!

De visie achter deze truck
De meeste Dalits (de onaanraakbaren van India) wonen in kleine dorpjes. Met een grote campagne bereiken we deze geisoleerde mensen nooit. Daarom gaan we in die dorpjes gospel-crusades houden. Om die reden hebben we de 'Healing Gospel Truck' gekocht, die  is uitgerust met podium, licht, geluid, generator, scherm voor filmvertoning etc. Met deze truck kunnen we elke maand zo'n 20.000 mensen bereiken met het goede nieuws van Jezus. We sparen zo veel tijd en geld want we kunnen het podium binnen een half uur opzetten en weer afbreken om naar het volgende dorp te gaan. We kunnen per jaar op deze wijze bijna 250.000 mensen bereiken. 


Kort verslag zendingsreis: Filippijnen 7-21 November 2017 
De Filipijnen, land met 7000 eilanden, krottenwijken, tyfoons, vulkanen, overstromingen, jeepnies, rijstvelden en prachtige mensen. De eenvoud en liefde van Filipino’s is hartverwarmend en het was heerlijk om er weer te zijn, samen met Dylan de Bruin die zich vooral heeft ingezet om te spreken in de vijf gospelcrusades. Ik sprak in vijf verschillende conferenties over eindtijd, Israël en de komst van Jezus. Dat werd heel goed ontvangen. De belangstelling is zo groot dat men nu bezig is om mijn laatste twee boeken lokaal te kunnen uitgegeven. Dat betekent dat ik vermoedelijk het komende jaar weer terug zal gaan. Daarnaast hebben we gesproken in diverse youth-meetings, leiders-seminars en gemeenten. In de campagnes zagen we zeker 800 mensen tot Jezus komen. De Heer bevestigde Zijn woorden met veel bijzondere wonderen van genezing. Het is altijd weer een feest als we zien dat God Zijn Woord op zo'n geweldige wijze bevestigt. Wilt u partner zijn en ons helpen om harten te winnen voor Jezus? U kunt online doneren, of uw gift storten op: NL46INGB0005169971. Wie ons steunt voor de outreaches in 2018 met een gift vanaf € 50,- krijgt een boek of CD naar keuze (kijk in de webshop). Hartelijk dank voor uw gift.

  
   Dylan en ik samen op reis voor de 2e keer     In de kerk van Cavite met oude bekenden      Goede vrienden Jun Tehero en zijn vrouw

   Voor de crusade maakte in al veel vriendjes     Dylan leidt de mensen in gebed tot Jezus     Na afloop samen eten hoort erbij. Masarap!

    Mijn vrienden Paul en zijn zoontje Josiah         Prediken in de kerk van Zaldy in Paniqui      Bezoek aan de waterval in San Luis Aurora

  
      Met mijn vrienden pastors Zaldy en Jun        Bezoekje aan Baler Bay aan de oostkust      Samen eten hoort erbij in deze cultuur
 


Het mystery van de Opname was op Family7
Op 6 oktober 2017 was de eerste uitzending van de serie ‘Het mysterie van de opname'.
Wellicht zal deze serie nog wel eens worden herhaald, maar daar hoeft u niet op te wachten. Want u kunt het boek nu ook zelf lezen, het is veel gevraagd, want we hebben inmiddels al weer een derde druk van het boek. Klik dan hier om direct te bestellen.


  Webshop - Nieuwste uitgaven!

 

 

Het mysterie van de Opname,
is een bijzonder boek over het mysterie van de gemeente die in een ondeelbaar ogenblik zal worden weggenomen. Laat je inspireren door deze hoopgevende boodschap uit Gods Woord. 

Prijs € 15,- 

 

Nieuwe Wijn, het nieuwste boek van Jaap over de vreugde van de Heer, geïllustreerd met allerlei ervaringen uit zijn eigen leven. Een aanrader voor iedereen die ernaar verlangt dat anderen Jezus zullen leren kennen.

Prijs € 15,- 

 

Kunnen deze beenderen herleven?een profetische boek over eindtijd, Israel en Gods plan voor deze wereld, met een sterk licht op wat er nu in de wereld gebeurd. Ook als luister CD te koop en nu ook verkrijgbaar in het Engels

Prijs € 15,-
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


N


Nederland - Activiteiten op Nederlandse bodem
Er staan op dit moment geen conferenties gepland in Nederland waar Jaap Dieleman zal spreken. Zodra er weer iets te doen is zullen we dit melden. Het beste is dat je onze agenda raadpleegt waar alles in komt te staat voor de komende tijd.


Familie-Nieuws
We leven in de donkere dagen voor Kerst. Dat is een tijd om je te bezinnen en terug te kijken op het afgelopen jaar en dan zijn we vooral dankbaar. Niet dat we geen enkele tegenslag of teleurstelling hebben gehad, maar de dankbaarheid overheerst in alle opzichten. Want we zijn dankbaar voor onze gezondheid, dankbaar dat we alle rekeningenn konden betalen, dankbaar voor onze kinderen, kleinkinderen en alle lieve vrienden die ons omringen. Dankbaar dat we bewaard zijn voor ongelukken en dankbaar voor alle bemoedigingen en de steun die we van zoveel vrienden hebben ontvangen voor ons werk. Dankbaar voor kracht, wijsheid en inspiratie om ons werk te kunnen doen en dat we dankzij onze sponsors het ook konden doen. Dankbaar vooral ook voor de liefde van onze kinderen en kleinkinderen die ons zo dierbaar zijn, maar bovenal dankbaar voor Gods liefde en zegen die we elke dag ervaren en de zekerheid dat Hij over ons waakt. Vooral nu we leven in zo'n rusteloze wereld met zoveel oorlogsdreiging en geweld. Maar wat de toekomst ook brengen moge, mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Ja, we leven in de verwachting van Zijn komst en wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht. Kracht om op te staan en door te gaan. 

Wat een hoopvolle toekomst ligt er in het verschiet voor hen die hun vertrouwen op de Heer hebben gesteld. Die rust en zekerheid en dat vertrouwen, wensen we al onze vrienden toe op het komende kerstfeest, waarbij we gedenken dat God mens werd en tot ons kwam in Jezus. En nu leven we dus opnieuw in de verwachting van Zijn komst. Alleen ditmaal komt Hij niet als een Lam ter slachting maar als de Leeuw van Juda en de Koning der koningen om te regeren in vrede en gerechtigheid. We wensen al onze vrienden en partners een Gezegend Kerstfeest en Gods rust, vrede en vertrouwen in een zegenrijk en verwachtingsvol 2018. In Zijn liefde verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jaap & Antje Dieleman   

 

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen