Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsbrief - maart 2018

In deze brief:  Overdenking  - Healing Gospel Truck - Pakistan - Nieuwe uitgaven -
NL-Agenda - Familienieuws 


Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, overnacht in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw!

Psalm 91:1-2


Beste vrienden
Wat een geweldige belijdenis. Ik ben David hierin nagevolgd. Toen ik in 1987 voor het eerst naar Oeganda ging, begon deze psalm voor mij te leven. Idi Amin was net verdreven, er waren veel kindsoldaten, giftige slangen en nauwelijks sanitaire voorzieningen. Overal was gevaar! Vrienden fronsten hun wenkbrauwen en trokken mijn besluit om te gaan in twijfel. Ze vertelden mij over een zendelinge die binnen 24 uur was gestorven nadat ze door een malariamug was gestoken. Angst bekroop mij en ik vroeg aan God wat ik moest doen. Hij zei tegen mij: "Lees Psalm 91, dat is je immunisatie!" Tot die tijd had ik nauwelijks besef wat er in stond, maar ik begon te lezen en te herlezen, totdat mijn geest boven alle angst werd uitgetild. Sindsdien heb ik altijd veel kracht uit deze psalm geput en is het mijn belijdenis geworden: "U bent mijn toevlucht, mijn schuilplaats, mijn vesting, op wie ik vertrouw!" 

Ik wil u aansporen om David hierin na te volgen en uw vertrouwen volledig op de Heer te stellen en openlijk te belijden dat Hij uw Schuilplaats is. Ik kan dat wel voor mijzelf doen, maar ik kan het niet voor u doen. Dat moet een ieder voor zichzelf doen! Want in deze Psalm versterkt David zijn eigen vertrouwen op God door te belijden dat hij beschermd is tegen de strik van de vogelvangers en dat hij schuilt onder Gods vleugelen. David beleidt dat God zijn schild en pantser is. Daar kan geen bankrekening, geen schuilkelder, geen medicijn en geen leger tegen op. Het is een 24-uurs bescherming, want we hoeven niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, de pijl die des daags vliegt, de pest, die in het duister rondwaart of het verderf, dat op de middag vernielt. We hoeven zelfs niet te vrezen als we onheil om ons heen zien, want al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Wat een geweldige verzekering en dat vooral in onze wereld die in brand staat met een steeds grotere oorlogsdreiging in het Midden- Oosten, de dreiging uit Noord-Korea, de dreigende taal van Iran en de toenemende spanning tussen de wereldmachten. Je zou er bang van worden. Maar toch hoeven we niet te vrezen als we de Allerhoogste tot onze schuilplaats hebben gesteld. 

Want dan zal geen onheil u treffen, en geen plaag uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Leeuw en adder spreken van de duivel die rondgaat als een briesende leeuw en over de duivel die kan bijten als een giftige slang. Met Gods hulp zullen we de vijand onder onze voeten vertreden. We zullen met onze God onoverwinnelijk zijn. Nu noemt David wel twee voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de zeven beloften die daarop volgen. De eerste voorwaarde is: Omdat hij Mij zeer bemint. Het gaat er dus om dat je van Jezus houdt met heel je hart en met alles wat in je is. En de tweede voorwaarde is: omdat hij Mijn Naam kent. Kent u Zijn Naam? Zijn Naam is Jezus, de Naam boven alle namen, waarvoor alle knie zich zal buigen! De Naam waarvoor satan siddert en waarvoor alle vijanden moeten wijken. Die twee voorwaarden zijn dus: Jezus liefhebben en Zijn Naam kennen en dan volgen er zeven geweldige beloften. Want dan zegt God:

Ik zal hem bevrijden (1), Ik zal hem beschutten (2), Ik zal hem antwoorden als hij Mij aanroept (3), Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn (4), Ik zal hem eruit brengen en tot ere brengen (5), Ik zal hem met een lang leven zegenen (6), Ik zal hem Mijn heil doen zien! (7). Wow! Wat een geweldige beloften die allemaal zijn gegeven door God in de eerste persoon en in de tegenwoordige tijd. "IK ZAL!" zegt God op gebiedende toon. Dus wat kan mij nu nog gebeuren? Ik ben veilig en geborgen. Wat er ook in de wereld gebeurd, toch kan ik rustig slapen en genieten omdat ik mijn vertrouwen op de Here heb gesteld en ben gaan schuilen in de schaduw van de Allerhoogste. Wat een hoopvolle en troostvolle boodschap! Wat een voorrecht dat we mensen bij Jezus mogen brengen om Hem te leren kennen en lief te hebben, zodat al deze zegeningen ook voor hen beschikbaar zijn. Dat is het goede nieuws dat ik mag brengen. En met deze wetenschap vertrek ik straks ook weer vol  vertrouwen naar Pakistan om te spreken over de Naam boven alle namen. 
In Hem verbonden.   
                                                                                                                                                                                          Jaap Dieleman


Project: The Healing Gospel Truck

In januari zijn we naar India geweest en hebben onze truck  ingewijd door hem in Nadukuppam, een dorpje in de Cheyyur regio, in gebruik te nemen. Op deze eerste avond zagen we 100/150 beslissingen voor Jezus. Een prachtige start van dit nieuwe project.

De visie achter deze truck
De Dalits (de onaanraakbaren van India) wonen vooral in kleine dorpjes. Met een grote campagne bereiken we deze geïsoleerde mensen nooit. Daarom gaan we in deze afgelegen dorpjes gospel-avonden houden. Om die reden hebben we de 'Healing Gospel Truck' gekocht en uitgerust met podium, licht, geluid, generator, scherm voor filmvertoning etc. Met deze truck kunnen we elke maand tussen de 15.000 en 20.000 mensen bereiken met het goede nieuws van Jezus. We kunnen de truck binnen een half uur opzetten en weer afbreken om naar het volgende dorp te gaan. Zo kunnen we bijna een kwart miljoen mensen per jaar bereiken. 

   
            De truck zoals die eruit ziet als hij het dorp binnengaat                     De truck in actie voor de eerste keer, met het podium open

Inmiddels zijn er twee teams samengesteld die er vijf maal per week op uitgaan om een afgelegen dorp te bereiken om het goede nieuws te brengen. En u kunt daar deel aan hebben! Zo'n avond kost ons namelijk €100,- per keer, een gering bedrag om tussen de 500 en 1000 mensen te bereiken met het evangelie. Wij zoeken sponsors die willen investeren in dit mooie werk. Iedereen die zo'n evangelisatie-avond sponsort voor € 100,- krijgt van ons een boek. Klik hier als u een campagne wil sponsoren en vermeld dan bij de opmerkingen welk boek u zou willen ontvangen. Hartelijk dank!

                                  Ons eerste "Living Water Festival" in de Cheyyur regio waar zo'n 600 mensen tot Jezus kwamen

We hebben niet alleen de Gospel Truck in gebruik genomen, maar we hebben ook nog een "Living Water Festival" gehouden. Daarbij zijn in twee avonden zo'n 550 mensen tot Jezus gekomen. En de Heer bevestigde Zijn Woord met wonderen van bevrijding en genezing. Op deze reis hebben we zeker 1.000 beslissingen voor Jezus geregistreerd. Inmiddels zijn wij weer terug in Nederland, maar nu gaat dus elke week onze bus erop uit om mensen te bereiken met het goede nieuws. Uw gebed stellen we zeer op prijs, want vervolging van christenen neemt helaas ook steeds meer toe. In het gebied Cheyyur, waar we net begonnen zijn was kort geleden een evangelist om het leven gebracht. Het moest op zelfmoord lijken, want men vond hem verhangen in zijn huis, maar uit forensisch onderzoek blijkt dat het moord was. Dat bracht uiteraard een grote schok teweeg onder de christelijke gemeenschap in dit gebied. Onze 'wraak' is dat we nog veel meer zielen willen ontrukken aan het rijk der duisternis en daarom zijn we blij met alle mensen die ons behalve met hun financiën ook biddend ondersteunen. 


Zendingsreis: Pakistan
Van 28 februari tot 7 maart ga ik naar Pakistan. Een bijzondere vriend zal mij ontvangen. Hij heeft het een en ander georganiseerd. Ik kan er niet te veel over zeggen, want Pakistan ligt nog wat gevoeliger dan India. Maar ik stel elke ondersteuning en vooral ook uw gebeden voor deze reis zeer op prijs. Klik hier als u wilt doneren voor deze reis.


  Webshop - Nieuwste uitgaven!

 

 

Het mysterie van de Opname
Dit is een bijzonder boek over het mysterie van de gemeente die in een ondeelbaar ogenblik zal worden weggenomen Laat je inspireren door deze hoopgevende boodschap uit Gods Woord. 

Prijs € 15,- 

 

Nieuwe Wijn, het nieuwste boek van Jaap over de vreugde van de Heer, geïllustreerd met allerlei ervaringen uit zijn eigen leven. Een aanrader voor iedereen die ernaar verlangt dat anderen Jezus zullen leren kennen.

Prijs € 15,- 

 

Kunnen deze beenderen herleven?Een profetische boek over de eindtijd,  Israël en Gods plan voor deze wereld, met een sterk licht op wat er nu in de wereld gebeurt. Ook als luister-CD te koop en nu ook verkrijgbaar in het Engels

Prijs €

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


N


Nederland - Activiteiten op Nederlandse bodem
Kijk in onze agenda voor alle komende activiteiten. Maar ik wil wel  onze jaarlijkse bijbelstudie-bootreis op de Siloam vermelden. 
Een schitterende vakantie over de Nederlandse wateren van 3-8 juni 2018. Thema: "Leven in het licht van de eeuwigheid!" 
Kosten: 365,- p.p. all-in (toeslag éénpersoonshut 75,-) Informatie en opgave: Stichting Siloam 06-53921155 siloam@vaart.net.
Kijk hier voor meer informatie. Wil je je gelijk aanmelden voor deze reis? Klik dan hier.          

  


Familie-Nieuws
Ik zag dat onze laatste nieuwsbrief vlak voor de kerstdagen was verstuurd. Waar blijft de tijd? We zitten alweer halverwege februari. De reis naar India ligt achter ons, het was echt heel bijzonder. Antje was mee, en dat maakte de reis compleet. Ze heeft voor 300 man Indonesisch gekookt. Ik heb een enorme pot hete sambal gemaakt. Maar dat vinden onze Indiaase vrienden heerlijk. 

  
     De groenten werden fijn gesneden                    Antje met haar hulpkok                        Antje en Anita scheppen samen het eten op

Het mooie is, dat het benefiet-diner in India uiteindelijk ook nog een multifunctioneel dorpshuis heeft opgeleverd. Maar Antje moest dus heel wat groenten snijden. Gelukkig had ze wel een paar goede hulpjes bij het roeren in de potten en het opscheppen. Antje kan het geweldig goed vinden met Antita, de vrouw van mijn partner Kingsly. Eind januari zijn we teruggekomen en moesten wel weer even aan de Nederlandse kou wennen. Onze kinderen zijn vooral ook blij dat moeders weer terug is, want ze komen regelmatig over de vloer om van haar kookkunsten te genieten en dat hadden ze nu net een paar weken moeten missen. Ondertussen sta ik al weer in de startblokken om naar Pakistan te vertrekken. Langs deze weg wil ik al onze partners bedanken voor hun morele, financiële en geestelijke support. Samen mogen we dit werk voor Hem doen. Gods rijke zegen en in Zijn liefde verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Jaap & Antje Dieleman   

 

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: info@heilbode.nl   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen