Bekijk dit bericht in uw browser

 

 
Nieuwe uitgaven
 

Beste boekhandels,

We hebben weer een nieuw boek “Mysterie van het getal zeven" (VANAF 8 JULI 2019 LIGGEN ZE BIJ HET CBC) en er is ook een heruitgave van het boek:  “Nieuwe wijn”.
Onze andere uitgaven vindt u op onze site: www.heilbode.nl/go/webshop/ 
U kunt u bestelling direct doen bij het CBC die de distributie voor ons verzorgt.
Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht via info@heilbode.nl of via 0624397654
Hieronder een lijsrt van onze actuele uitgaven.

CBC ’t Gulden Boek b.v. - Directie: J.A. Ariese
Lootsboot 14, 3991-CJ  Houten
Tel: 030-2526610  -  Fax: 030-2526612 - Email: info@cbcboek.nlMYSTERIE VAN HET GETAL ZEVEN
Eeuwenoude profetieën en de actualiteit van ons dagelijks nieuws zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het mysterie van de zevens. Het doet er niet toe of men dit gelooft of niet, want de regie over dit mysterie is volledig in handen van God. Zelfs schijnbare toevalligheden in het heden blijken achteraf vaak profetisch bepaald en stonden al duizenden jaren van tevoren in het script van Gods boek opgetekend. Dit fascinerende mysterie lijkt Gods DNA dat de schepping beheerst. Onze pogingen, hieraan iets te veranderen zijn ijdel. In Gods alwetendheid is het zelfs mogelijk dat we juist aan Zijn plan meewerken door ertegen te vechten. Niets en niemand kan er iets aan veranderen. Maar het beste is, om je te laten meevoeren op de wind van Gods vleugels zodat de zegeningen van dit mysterie ook jou ten deel zullen vallen.

Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 232 pagina's
ISBN: 978-90-73982-31-4
Prijs: € 15,- verkoopprijs

 


HET MYSTERIE VAN DE OPNAME
‘De Opname’, is een van de meest bijzondere mysteries in de Bijbel! Beloofd de Bijbel echt dat de gelovigen in een ondeelbaar ogenblik worden weggevoerd naar de hemel? Jaap Dieleman neemt u in dit boek mee op een speurtocht in Gods Woord om uw ogen te openen voor dit mysterie. Deze ‘opname’ is de gezegende hoop van allen die Jezus tot hun heil verwachten. Het is Gods belofte, dat er een generatie komt, die de dood niet meer zal zien, maar in een ondeelbaar ogenblik getransformeerd wordt, een onsterfelijk lichaam krijgt en weggevoerd wordt naar de hemel om voortaan altijd bij Hem te zijn. Een indringend en actueel boek voor iedereen die houvast zoekt in deze onzekere tijden.

 

Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 232 pagina's
ISBN: 978-90-73982-29-1 

Prijs: € 15,- verkoopprijs

 


NIEUWE WIJN
Dit is een boek over de vreugde van de Heer die onze kracht is. Jaap Dieleman geeft in dit boek een evenwichtig antwoord op de kritische vragen die worden gesteld over de soms bizarre vreugde-manifestaties die we zien. Hij heeft zijn boodschap geïllustreerd met allerlei ervaringen uit zijn eigen leven. Daarnaast is er een bijzonder profetisch perspectief verweven in dit boek. Een aanrader voor iedereen die vreugde zoekt en ernaar verlangt dat anderen Jezus zullen leren kennen.

Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 208 pagina's
ISBN: 978-90-73982-30-7

Prijs: € 15,- verkoopprijs

 

 

 

 

 


KUNNEN DEZE BEENDEREN HERLEVEN?
Als we naar de wereld om ons heen kijken, vragen velen zich wanhopig af: kan het nog wel goed komen met deze verziekte wereld vol rampen, geweld, terrorisme, oorlog en immoraliteit? Sommigen hebben alle hoop verloren, maar als je de eeuwenoude profetieën uit Gods boek bestudeert, ontdek je, tegen alle verwachting in, een schitterend toekomstperspectief van een nieuwe wereld waarin liefde, gerechtigheid en vrede heersen. Waar mensen gezond oud worden, dieren tam zijn en de woestijn zal bloeien als een roos, omdat Jezus regeert. Dat is geen utopie maar Gods belofte voor hen die Hem kennen en liefhebben. Een profetische boodschap over eindtijd, Israel en Gods plan voor deze wereld, met een sterk licht op wat er nu in de wereld om ons heen gebeurd.


Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 208 pagina's
ISBN: 978-90-73982-28-4
Prijs: € 15,- verkoopprijs

 


TERUG NAAR DE TOEKOMST
Job was geen man die zijn eigen lot bepaalde. Het noodlot dat hem overkwam bewijst het tegendeel. Toch was Job geen fatalist die zich neerlegde bij zijn noodlot. Hij worstelde met God over de vraag waarom hij in deze ellende verzeild was geraakt.
In die worsteling ontdekte hij dat God een motief had dat veel verder reikte dan hij kon vermoeden. God beproefde Job om hem te veranderen. Toen hij de man geworden was die God wilde dat hij was, hief God de omstandigheden op. Het is mijn gebed dat dit boek zal bijdragen aan ons begrip van Gods bedoeling met ons leven, juist ook als alles dreigt mis te gaan en alle feiten God lijken tegen te spreken. Ik bid dat deze boodschap u helpt om  de mens te worden die God wil dat u bent.


Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 208 pagina’s
ISBN: 978-90-73982-14-7
Prijs: € 15,- verkoopprijs


 


APOSTOLISCH VADERSCHAP
Een boek over leiders die vaders worden en zonen verwekken. Een inspirerend boek voor leiders die zichzelf willen vermenigvuldigen, en zo hun succes prolongeren. Want er is geen succes zonder successors. En dat is precies wat elke effectieve leider nodig heeft: een vaderhart zoals God!  Aan de hand van het verhaal van Elia en Elisa neemt Jaap je mee in de verandering van het hart van Elia als 'einselganger' naar een vader die werd opgevolgd door zijn geestelijke zoon Elisa.
Een must voor elke leider!

Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 220 pagina’s
ISBN: 978-90-77607-20-6
Prijs: € 15,- verkoopprijs

 

  


GEKOCHT EN BETAALD
(Uitverkocht maar binnenkort herdrukt)

Een inspirerende boodschap over de trouw van God aan Zijn verbond met ons. En de ongelooflijk rijke zegeningen die zijn weggelegd voor degene die (ver)bondgenoten zijn. Ontdek de grote kracht die er schuilt in het bloed van Jezus dat het enige en volmaakte offer is dat ons voor eens en voor altijd met God verzoent heeft. Een must voor iedereen die weet gekocht en betaald te zijn met het kostbare bloed van Jezus

Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 280 pagina’s
ISBN: 978-90-73982-27-7
Prijs: € 17,50 verkoopprijs


 

  


GODS HART VOOR WEZEN EN WEDUWEN
Dit boek doet een appèl op jou om actief betrokken te zijn bij de grote oprdracht door het evangelie van Jezus handen en voeten te geven in hulp aan armen, wezen, weduwen en vluchtelingen. Dit boek maakt je bewust van je verantwoordelijk om te zorgen voor de allerarmsten. Maar het juk van deze verantwoordelijkheid zal zacht en licht zijn en je grootste vreugde worden, als je je laat inspireren door degene die gezegd heeft: “Wat je voor deze minste gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan!” Dit boek zal je ogen openen voor het hulpgeroep van miljoenen armen, slaven, wezen en weduwen. Na het lezen kunt je nooit meer zeggen: “Ik wist het niet!” Je kunt nooit meer terug naar uw gezegende onwetendheid. Je bent dus gewaarschuwd!


Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 160 pagina’s
ISBN: 978-90-73982-23-9
Prijs: € 15,- verkoopprijs


 


DE ECHTE MAN
Mannen moeten een nieuw elan ontwikkelen om echte mannen te zijn, mannen van één vrouw, mannen die trouw zijn in hun huwelijk en toegewijd aan hun kinderen. Mannen die vaders zijn zoals vaders bedoeld zijn, die eerlijk zijn op hun werk, integer en betrouwbaar, die liever schade lijden dan hun geweten bezoedelen.  Mannen die de eer van God zoeken boven die van zichzelf. Mannen die het geluk van de ander zoeken in plaats van die ander te misbruiken voor hun eigen geluk, mannen zoals God bedoeld heeft, mannen uit één stuk, mannen die eerlijk en oprecht zijn. Echte mannen dus! Dit boek wil mannen bewustmaken van hun roeping om  de man te worden die God wil dat je bent.


Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 160 pagina’s
ISBN: 978-90-73982-23-9
Prijs: € 15,- verkoopprijs

 

 


APOSTEL
‘Apostel’ verteld het boeiende levensverhaal van Paul Ai die in een Boeddhistische familie in Vietnam opgroeide en op jonge leeftijd naar het klooster werd gestuurd om monnik te worden. Toen het Boeddhisme teleurstelde, zocht hij het in de magie, werd toverdokter en diende 3366 goden. Maar zijn goden konden niet op tegen de God van de Bijbel. Overtuigd van de almacht van de levende God gaf hij zijn leven aan Jezus. Nadat Paul besloten had Jezus te volgen, ondervond hij vele beproevingen. Hij werd onterfd, verstoten, vervolgd, geslagen, in de gevangenis  gezet, met de dood bedreigt en  het land uitgezet. Ontdek hoe hij al  deze beproevingen overwon door de kracht van Jezus. Word bemoedigt door zijn inspirerende levensverhaal.
 

Auteur: Paul Ai
Pocket: 192 pagina’s
ISBN: 978-90-73982-26-0
Prijs: € 15,- verkoopprijs

 

 Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen