Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsupdate - juli 2022

In deze brief: De Oogst is groot - Bid voor meer arbeiders


Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart
is opgekomen,
 al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
1 Cor. 7:9


Beste vrienden,

In deze brief verslag van een enorm oogst! Met een bijzonder woord van dank voor de inzet van onze partners in Pakistan en India die het uitvoerende werk hebben gedaan. 
Maar ook met dank aan al onze Nederlandse partners, sponsors en bidders die geholpen hebben om genoeg geld bij elkaar te brengen om dit te kunnen doen. Jouw inzet heeft geleid tot een grote oogst van kostbare zielen in Pakistan en India die Jezus hebben leren kennen. Verheug je dus met ons en blijf meebidden, want we hopen de komende maanden opnieuw zo'n oogst binnen te halen. Wij zullen blijven arbeiden zolang het dag is, tot de bazuin zal klinken en wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. Ben jij klaar om Hem te ontmoeten als je Verlosser, als Hij straks op de wolken komt, wanneer de laatste bazuin zal klinken? Ik bid dat je er klaar voor bent. Om deze reden heben we de proclamatie van dit goede nieuws tot TOP-prioriteit gemaakt, want het einde aller dingen in nabijgekomen.         

                 Jaap DielemanVERSLAG  -  
PAKISTAN

DE OOGST IS GROOT - Groter dan verwacht - BID VOOR MEER ARBEIDERS!   

Deze prachtige campagne ligt alweer bijna een maand achter ons. Maar de zegen werkt nog steeds door. Met naar schating meer dan 130.000 bezoekers een enorm feest. Ruim 80.000 mensen maakten in Sheikhupura een beslissing voor Jezus. Een enorme oogst! Daarnaast telde men meer dan 20.000 views op sociale media en met een bereik van 100 miljoen potentiele kijkers via Isaac-TV en Eternal-Life-TV hebben we geen idee hoeveel meer mensen hun hart voor Jezus hebben geopend. Het is werkelijk oogsttijd! Zie hier een prachtige video promo van de campagne

Inmiddels heb ik drie boodschappen voorbereid in het Engels voor deze TV-kanalen die in het Urdu met voice-over worden uitgezonden, zodat ook ongeletterden de boodschap kunnen horen. Mijn vriend Anwar was zo enthousiast over de prediking dat hij mij gevraagd heeft regelmatig boodschappen in het Engels te maken voor deze kanalen.

Maar er is meer. Want in augustus gaan we opnieuw een mega-campagne doen in een andere stad in Pakistan, die dan ook weer uitgezonden zal worden via de digitale snelweg. Maar deze enorme oogst brengt ook een enorme uitdaging met zich mee. Want we willen al deze mensen voorzien van Gods Woord.

DERTIG DUIZEND BIJBELS
Er is een grote behoefte aan Bijbels en in Pakistan kosten die veel geld. Ik begreep dat men ze daar kan kopen voor €7,- per stuk. Dat vond ik nogal duur en nam daarom contact op met onze vrienden van City-Bibles. Die waren net bezig met Bijbels in het Urdu en dat voor de prachtige prijs van €1,35 per stuk. Ik heb gelijk opdracht gegegeven om 30.000 bijbels te drukken. Ik zou er nog wel meer willen doen, maar daarvoor zoeken we dan ook sponsors die ons willen helpen om de rekening te betalen. Wilt u meehelpen om bijbels te drukken? Klik dan hier om dit project te sponsoren. 

EEN GROTE OOGST IN INDIA
Met de inzet van onze 20 Healing Gospel Trucks in India, zien we ook elke maand een enorme oogst aan zielen. De honger naar Gods Woord is enorm. Afgelopen maand hebben meer dan 100.000 mensen Jezus aangenomen als hun Redder en Verlosser. En dan te bedenken dat we alweer bijna 5 nieuwe trucks klaar hebben om de weg op te gaan en 5 andere in aanbouw. Dat betekent nog meer mensen die zo het goede nieuws horen. Uiteraard is dit een enorm project, want elke truck kost ons € 2000,- per maand om dagelijks uit te gaan om het Goede Nieuws te brengen. Inmiddels kost het ons €40.000,- per maand met onze 20 truck. We zijn dankbaar dat onze God tot op de dagvan vandaag heeft voorzien en uiteraard bidden we dat Hij dat blijft doen, totdat de bazuin zal klinken. Wilt u meehelpen om dit mogelijk te maken? Klik dan hier om dit werk financieel te steunen. Bij voorbaat hartelijk dank!

MEGA-CAMPAGNE IN INDIA
Antoon & Jacqueline Wierda van "Hope for Today",
brachten mij in contact met Samuel Joshua uit India, die een paar van mijn boodschappen in India heeft uitgezonden, waardoor ruim 100.000 mensen tot Jezus kwamen. Pastor Samuel wil met mij in oktober een grote zoom-campagne en leidersconferentie doen. Ze verwachten een bereik van enkele honderdduizenden en een oogst van bijna 100.000. Maar dat is tevens een grote uitdaging, want dit kost ons €35.000,- Ruim 70 dorpen zullen dan bereikt worden met live-stream, plus nog uitzendingen via hun TV-kanaal. We geloven dat de tijd kort is en de oogst groot. Daarom hebben we opnieuw 'ja' gezegd en bidden we om Gods voorziening. Help ons om deze grote oogst binnen te halen door ons werk te steunen met geld en gebed. Klik hier als u hiervoor wilt doneren. Samen kunnen we zo een groot verschil maken en velen winnen voor Jezus. En daar gaat het om!

 


 

EEN MILJOEN ZIELEN CAMPAGNE
Velen weten dat we al jaren actief zijn in India onder de vlag van Abba Child Care. www.abbachildcare.org. De afgelopen jaren hebben we naast de projecten voor weeskinderen, weduwen, melaatsen, landbouw, onderwijs, waterputten, het ziekenhuis en de melaatsen-klinieken die we bouwen, ons ook vooral gericht hebben op de prediking van het evangelie met behulp van onze gospeltrucks. Vanaf januari 2022 tot op heden, hebben we in India en Pakistan samen al ruim 800.000 beslissingen voor Jezus gezien. Met de twee komende campagnes in Pakistan in augustus en India in oktober, plus de twintig Gospeltruck, verwachten we tot eind van dit jaar, nog eens 800.000 zielen te bereiken met Het Goede Nieuws, het evangelie van onze Here Jezus Christus. Wij zullen alle zeilen bijzetten en bidden dat God harten beweegt om ons te helpen met het uitvoeren van deze opdracht. Uw gaven en gebeden zijn daarbij van grote hulp. Gebed om bescherming en dat we bewaard blijven voor de tegenstander en dat we voorziening krijgen om alle kosten te kunnen blijven betalen. We zijn ongelooflijk dankbaar, dat dat tot op de dag an vandaag is gelukt, en zien uit naar Gods wonderlijke voorziening om ook nu Zijn opdracht uit te kunnen voeren. En wilt u partner worden in deze oogst, klik dan hier om ons werk te steunen. Ik hou u op de hoogte van alle ontwikkelingen. 
 


Gospel Truck - Nederland
Wat in India kan, kan ook in Nederland en daarom rijdt er nu ook in ons land een Gospeltruck van stad tot stad. Vincent Berhito, Fausto Tumolo, Joey van de Akker en ik (Jaap). Wij hebben onze krachten gebundeld om deze droom te verwezenlijken. De truck gaat nu bijna dagelijks uit om het goede nieuws te proclameren om ook in Nederland mensen te bereiken met het Goede Nieuws. Ik wil u vragen partner te worden van "De Good News Truck" om samen met ons ook in Nederland de "oogst" binnen te halen. De Gospel Truck heeft inmiddels een eigen site: https://www.goodnewstruck.nl/. Daar kunt u ook direct doneren en de agenda inzien waar de Gospel Truck actief is.


Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop

   

Mijn nieuwste boek een echte aanrader voor iedereen die twijfelt of God de regie nog wel in handen heeft van deze wereld. Zeer opbouwend, geruststellend en inspirerend.  God heeft alles in Zijn hand. Een must! 


Prijs
€ 15,00

 

70 profetieen over Israel, gaat over eeuwenoude profetieën die heden in vervulling gaan als actueel nieuws rondom Israel. Dit fascinerende mysterie lijkt Gods DNA. Een aanrader!

 

Prijs
€ 15,00

 

De gezegende hoop is dat Jezus komt om Zijn bruid te halen voordat de grote verdrukking komt. Dit boek zal je sterken in je verwachting van Zijn komst. Van harte aanbevolen.

 

Prijs
€ 15,00


Familie-nieuws
Antje en ik zijn de afgelopen weken er even tussen uit geweest in ons geliefde Zeeland. We hebben heerlijk uitgerust en genoten van de mooie natuur, het strand, de zon en de zee. Nu met vernieuwde krachten gaan we weer volle kracht voorwaarts. Vooral nu, nu de wereld in een neerwaartse spiraal steeds verder wegglijdt in de duisternis, zien wij in tegendeel de opwaartse spiraal van Gods genade om het goede nieuws des te helderder te laten klinken.
Heb goede moed vrienden, want onze God heeft alles onder controle. Blijf in de Schuilplaats van de Allerhoogste (Psalm 91) want alleen daar ben je echt veilig. Stel je hoop en vertrouwen op de Here Jezus, want HIj alleen is Heer. Hij heeft de hele wereld in Zijn hand en Hij heeft alles onder controle of je dit nu wel of niet ziet. Mijn nieuwe boek, waarin ik de lezer uit Gods Woord wil laten zien dat onze God de hele werld in Zijn hand heeft geeft daarbij rust en zekerheid. De vraag is: Heb jij jouw leven al in Zijn hand gelegd?  Ik hoop dat je dat doet, want dan komt het zeker goed.

Dat is ook de hoop en zekerheid die Antje en ik in ons hart meedragen. We leggen onze kinderen en kleinhinderen dan ook voortdurend in de handen van onze Hemelse Vader. Hij zegt: werp AL uw bekommernis op Mij, want IK zorg voor u. Dat wil Hij ook voor jou doen en voor iedereen die ervoor kiest om bij Hem te schuilen. Die rust en vrede bidden we jullie toe. Want Hij zal ons nooit begeven of verlaten, al de dagen van ons leven. Hij is met ons tot aan de voleinding der wereld. Wat een heerlijke en geruststellende gedachte. Zijn nabijheid bidden wij u dan ook toe, totdat Hij komt. En wie weet ... hoe spoedig dat zal zijn?

Jaap & Antje Dieleman

  

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

 

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen