Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsupdate oktober 2019

In deze brief: Overdenking  - Verslag Kosovo - Healing Gospel Truck, Zendingsreis Israel en Liberia - NL-Agenda - Boeken - Familie-nieuws


Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën
moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.
En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Zacherias 12:3


Beste v
rienden,

Meer dan 2500 jaar geleden tekende de profeet Zacharia deze woorden op. Lang nog voordat Israël in ballingschap ging en het land als het ware van de wereldkaart verdween. Eeuwenlang was het een dorre woestijn, een moeras vol malariamuggen, waar een paar nomaden in rondzwierven. Maar in 1948 verrees Israël uit de as. En nu, alweer ruim 70 jaar later, is de woestijn gaan bloeien. Het is een rijk en vruchtbaar land, bevolkt met ruim 8 miljoen Joden. Ondanks alle oorlogen die ze hebben moeten voeren, staat Israël economisch gezien op de achtste plaats van de wereldranglijst. Ze hebben het beste leger ter wereld en qua innovatieve intelligentie staat Israël onovertroffen op de eerste plaats. Het duurde tot 1967 voordat Jeruzalem weer in hun bezit was, maar het duurde 50 jaar, tot 2017 voordat president Donald Trump Jeruzalem officieel tot de enige en onverdeelde hoofdstad van Israël verklaarde. De Arabische wereld was woedend en de VN (Verenigde Nonsens) die vooral op de hand van de Palestijnen is, moest er ook al niets van hebben.


De VN is duidelijk op de hand van de Palestijnen en heeft in de loop der jaren meer sancties tegen Israël uitgevaardigd dan tegen alle andere landen bij elkaar. Het recht op een Palestijnse staat op Israëlische bodem berust op een grote leugen. Er is nog nooit ook maar een archeologische vondst in de Israëlische bodem gedaan die het bestaansrecht van een Palestijnse staat rechtvaardigt. Wat Israël betreft zijn er ongelooflijk veel archeologische vondsten gedaan - nog veel meer historisch en wetenschappelijk bewijs dat het hun land is. Maar nog veel belangrijker is het feit dat God hun dit land heeft gegeven en vele malen van hun terugkeer heeft gesproken in Zijn Woord.

Maar de wereld en vooral de VN verzetten zich heftig tegen dit feit. Ze zijn dan ook vooral verenigd in hun haat tegen Israël en daarmee zien we dat die eeuwenoude profetie van Zacharia heden ten dagen voor onze ogen letterlijk in vervulling gaat. En daarmee nog veel meer profetieën en beloften die van het herstel en terugkeer van Gods volk spreken. En nu zien we hoe de hele wereld zich bemoeit met het recht van Israël op hun eigen stad Jeruzalem. Precies zoals Zacharia had voorzegd. En daarom gaat er geen dag voorbij dat Israël en Jeruzalem het wereldnieuws bepalen. Maar wat moeten wij daarmee en wat betekent dat voor ons christenen?

 

Heel erg veel zelfs, want toen de discipelen  aan Jezus vroegen wat het teken van Zijn komst is, zei Jezus: "Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën" - Mattheüs 24:6-8. Nog nooit eerder is er een generatie geweest als de onze die al deze tekenen tegelijkertijd ziet gebeuren, en Jezus noemt deze tekenen het begin der weeën. Nu weten we dat als de weeën beginnen, het nooit lang meer kan duren voor de geboorte volgt. En ook daarvan zei Jezus: "Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt"  - Lukas 21:28. Jezus gebruikt het woord 'verlossing', dat opnieuw spreekt van de geboorte. We noemen immers de vroedvrouw een 'verloskundige'. En als we deze tekenen zien, spoort Jezus ons aan om onze hoofden omhoog te heffen. Inderdaad, we kijken naar boven. Want daar komt onze Verlosser vandaan. Wij leven dan ook juist "om uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn" - 1 Thess. 1:10. Dat is de gezegende hoop van allen die Jezus verwachten tot hun heil, namelijk dat "wij op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen" - 1 Thessalonicenzen 4:17.

Daarom prediken we het goede nieuws. Want de tijd is kort en de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig - Lukas 10:2. Want we willen zoveel mogelijk mensen bereiken met deze hoopvolle boodschap van Gods liefde. We willen eigenlijk dat alle mensen zullen delen in de zegen van Zijn komst. Lees daarom vooral ook ons verslag van India waar we op dit moment een grote oogst zien binnenkomen, ondanks de toenemende tegenstand en vervolging van christenen. En wil je spoedig nog meer bemoedigd worden, geef je dan hier op en kom op 26 oktober a.s. naar de eindtijd-conferentie in Wezep, waar we uitgebreid zullen spreken over de wederkomst van Jezus in het licht van de profetische tekenen van deze tijd. In dienst van onze komende Koning.
                                                                                                                                                                                          Jaap Dieleman
 


Verslag: Healing-Gospel-Truck - India
Bijna anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met onze Healing-Gospel-Truck, die sindsdien bijna elke week 5x is uitgereden om mensen te bereiken in de meest afgelegen dorpjes van de binnenlanden van India. In die periode hebben we bijna 100.000 mensen mogen bereiken met de hoopvolle boodschap van Gods liefde en meer dan 42.000 mensen hebben een beslissing voor Jezus gemaakt. Ondanks de toenemende druk en vervolging in India, zien we zo'n honger en zo'n openheid. We ervaren dat er nu een grote oogsttijd is aangebroken.

We zijn dan ook zo dankbaar voor de vrienden die ons een tweede Healing-Gospel-truck hebben geschonken. Die is in aanbouw en zal binnenkort ingezet worden zodat we onze oogst kunnen verdubbelen. Maar dubbele inzet brengt ook dubbele kosten met zich mee, dat wil zeggen zo'n € 4000,- per maand voor beide trucks. Daarom zoeken we OOGSTPARTNERS, die ons helpen om de grote oogst NU binnen te halen. Wilt u onze partner worden en ook een avond voor uw rekening nemen? Dat kost u € 100,- maar we onderbouwen daarmee zo'n 100 beslissingen voor Jezus. En zou het niet prachtig zijn dat ook kerken een maand voor hun rekening willen nemen en zo samen met ons oogsten? Wilt u meedoen, klik dan hier als u partner wilt worden want samen kunnen we zo een grote oogst binnenhalen en een groot verschil maken. Hartelijk dank! Hiernaast ziet u een link naar een prachtig promo-filmpje van onze Healing-Gospel-Truck in actie. Klik op de foto om het filmpje te zien.


Verslag zendingsreis - Kosovo 16-24 juni
Elke reis naar Kosovo is bijzonder. Mijn vriend Ulfert Doornbos is nu verantwoordelijk voor het werk van De Brug in Kosovo en het deed me goed om te zien hoe het werk onder zijn leiding tot bloei komt. We zijn ook dit keer weer naar Noord-Albanië geweest waar Ulfert een gaarkeuken voor de oudjes runt onder de naam Dignity. De nood is er groot en de armoede ook. Vaak hebben Nederlanders geen besef van de armoede zo dichtbij en toch zo ver weg. Vanuit onze bediening hebben we Ulfert ook mogen helpen met het bouwen van een huisje voor een weduwvrouw met zeven kinderen. De dankbaarheid straalt van deze mensen af. Volgend jaar willen we in Bajram-Churi, een stad in Noord-Albanië een grote evangelisatie-campagne opzetten. Bid mee dat Ulfert de toestemming en de gunst van de lokale autoriteiten zal krijgen om dit plan te kunnen realiseren, want ook in Noord-Albanië wacht er een grote oogst van zielen die het goede nieuws van Jezus moeten horen.

Zendingsreis - Israel 2-10 oktober a.s.
Samen met mijn vrouw Antje zijn we de komende tijd voor 9 dagen in Israël. We zijn bij onze goede vriend Daniel Keijzer, die al eerder met Jaap mee is geweest naar India en naar Shanghai, China. Daniel en Rifka zijn met hun vier zonen een paar jaar terug naar Israël geëmigreerd. Afgelopen week hebben ze net hun nieuwe huis betrokken en Antje en ik zien er erg naar uit om met hen op te trekken en Israël te bezoeken. Ik heb inmiddels al heel wat over Israël geschreven, maar dit is de eerste keer dat wij Israël zullen bezoeken en de plaatsen zullen gaan zien waar de Bijbel zich heeft afgespeeld en zal afspelen. Bid met ons mee voor een heel gezegende reis en dat we tot zegen mogen zijn voor de mensen die we mogen ontmoeten.

Zendingsreis - Liberia 4-16 december 2019
Ruim 20 jaar geleden kreeg ik een droom over Liberia, maar het duurde tot eind vorig jaar toen deze droom werkelijkheid werd en ik met David de Vos mee ging naar Liberia. Daar kreeg ik contact met  Billy Bimba die mij uitnodigde voor een FIRE-conferentie en een leidersconferentie. Men verwacht zo'n 200 leiders en voorgangers uit het hele land. Daniel Keijzer die ik dan net bezocht heb ik Israël, zal dan opnieuw mijn reisgenoot zijn. Bid dat God ons tot zegen zal stellen voor dit arme land.

Liberia: één van de armste landen ter wereld, gesticht door terugkerende ex-slaven. Een land met een verschrikkelijke historie vanwege de burgeroorlog, ebola, en grote droogte. Maar er is ook hoop, vanwege de boodschap van Jezus. Ik ga om onze geloofsgenoten te bemoedigen, leiders toe te rusten en gelovigen te inspireren. Ja, het is tijd voor een nieuw geluid in Liberia! Het ge­luid van liefde, hoop en redding. Wat geweldig dat deze droom nu toch uitkomt en ik samen met Billy Bimba en anderen de boodschap van Gods liefde kan laten horen in Liberia. Bidt u met ons mee en wilt u helpen om pastors te sponsoren?  De kosten voor deze pastors zijn zo'n €25,- per leider. Wilt u ons helpen om hen te zegenen door een of meerdere pastors te sponsoren of door een donatie te doen ten behoeve van deze zendingsreis? Klik dan hier om direct te doneren! Bij voorbaat dank voor uw steun. U kunt ook overmaken door uw bijdragen te storten op ons bankrekeningnummer NL46INGB0005169971 van St. de Heilbode o.v.v. "LIBERIA".

     



NEDERLAND - ACTIVITEITEN OP NEDERLANDSE BODEM
Er staat een heel bijzondere conferentie gepland. We willen u hiervoor van harte uitnodigen want we geloven dat u deze belangrijke profetische eindtijd-conferentie niet mag missen. Klik op de advertenties hieronder voor meer details over deze meetings of kijk in onze agenda voor meer informatie over de komende activiteiten.


        Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven!

 

 

Het mysterie van de Opname, een uniek boek over het mysterie van de gelovigen die in een ondeelbaar ogenblik worden opgenomen. Wordt bemoedigt door deze hoopvolle boodschap uit Gods Woord. 

Prijs € 15,- 

 

Dit fantastische boek over de geweldige beloften en voorrechten van het nieuwe verbond was uitverkocht maar is weer bijgedrukt. Fascinerend, troostrijk en zeer bemoedigend. Van harte aanbevolen.

Prijs € 18,95

 

Het nieuwste boek van Jaap Dieleman over het mysterie van het getal zeven. Zeer profetisch en actueel voor de tijd waarin we nu leven, om te zien hoe God Zijn eeuwige plannen uitvoert.

Prijs € 15,-

 


Familie-nieuws
Het is nog wel mooi weer en ook redelijk warm, maar toch merk je dat de dagen al weer wat korter worden en de eerst hersfsttekenen zich aandienen. De afgelopen week heb ik door het bos bij ons in de buurt gewandeld en wat heb ik genoten van de prachtige naruur. Wat is ons landje toch ontzettend mooi. Ik had al wel een paar foto's op facebook gezet, maar ik wil u deze prachtige beelde toch ook niet onthouden, dan kunt u even stilletjes meegenieten van mijn ochtendwandelingetje. Enfin, de foto's spreken voor zich. Dank weer voor jullie betrokkenheid, gebeden en giften waardoor we ons werk onbezorgt kunnen blijven doen. God zegen.

                                                                                                                                                               Jaap & Antje Dieleman

   

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: info@heilbode.nl   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen