Bekijk dit bericht in uw browser

 


Heilbode Nieuwsbrief - april 2017
 

In deze brief:  Overdenking  - Healing Gospel Truck - Zendingsreizen - Agenda NL - Nieuwe uitgaven -  Familienieuws 


En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam
des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Kolossenzen 3:17


Beste vrienden, 
Ik heb eerlijk gezegd nog nooit over deze tekst gesproken, maar de afgelopen tijd hoorde ik er iemand over spreken en dat raakte me diep. Wat een fantastisch vers is dit. Het is een power-packed-all-inclusive-pakket. Want Paulus daagt ons hieruit uit om alles wat we doen, en alles wat we zeggen, allemaal voor de Heer te doen. Dat wil dus zeggen: elke minuut, elk uur en elke dag, zeven dagen in de week, 52 weken per jaar, je leven lang. Geen verschil meer tussen de 'heilige zondag' en de 'heidense werkweek'. God wil gewoon dat je altijd, ja altijd je best doet: op school, op de sportclub, in de kerk, jazeker, maar ook op je werk. En dat doe je dan niet als een slijmbal en een hielenlikker om een wit voetje bij je baas te halen. Welnee..! Je doet het met de Heer, door de Heer en voor de Heer, omdat je Hem wil verheerlijken.

Wanneer dat onze dagelijkse levensstijl wordt, en dan bedoel ik letterlijk 24/7: thuis, in de supermarkt, op de sportclub, op straat, in je tuin, maar bovenal op je werk, dan heeft dit een geweldig effect. Allereerst op je eigen leven, want dan krijg je vrede met jezelf, vrede met je eigen hart en geweten en met God. Daar kan geen kalmeringstablet, psychotherapie of pastorale zorg tegen op. Het schenkt voldoening en een levensvreugde die je op geen andere manier kunt krijgen. En dat niet alleen, want ook je baas zal er van meeprofiteren, je leerkrachten zullen trots op je zijn, en je teamgenoten worden blij van je. De impact op je omgeving is misschien nog wel groter dan op jezelf. Want het zal niet onopgemerkt blijven. Men ziet je inzet, ijver en toewijding en gaat zich afvragen wat jou beweegt. En dat is precies wat Jezus wil als Hij zegt: "Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken" (Mattheus 5:16).

Dan is er geen verschil meer tussen de 'heilige zondag' en de 'heidense werkweek'. Nee, dan wordt God elke dag zichtbaar in alles wat je zegt en alles wat je doet. Dan ben je feitelijk een 'fulltimer' voor de Heer. Daar heb je geen preekstoel of podium voor nodig. Integendeel zelfs, want de straat, je werkplek, de supermarkt, het terras of de sportclub zijn allemaal jouw 'podium'. En zo gebruikt God gewone mensen om buitengewone dingen te doen. Wat zou er met ons land gebeuren als al Gods kinderen zo zouden handelen? Welke invloed zou dat op de wereld op ons heen hebben? Meer dan alle professionele bedieningen bij elkaar! En dat is nu precies wat God zo graag wil: Zijn hele Lichaam actief! U op uw werk en ik op het zendingsveld, samen in dienst van onze Koning. Dat is het goede nieuws voor de wereld en dat blijft de boodschap van het evangelie totdat de bazuin zal klinken en Jezus terugkomt. In Zijn opdracht!
                                                                                                                                                                        Jaap Dieleman


Nieuw Project
The Healing Gospel Truck

In ons vorige schrijven hebben we dit project gelanceerd. Tot op heden is er d.m.v. donaties en toezeggingen al een bedrag van € 13.710, binnen gekomen. We hebben nu dus nog € 11.290,- nodig.

We hebben onze reserves aangesproken en hebben het hele bedrag al overgemaakt, zodat we niet hoeven te wachten tot het geld binnen is voordat we de truck kunnen kopen, want we geloven dat de tijd kort is, en dat er haast geboden is. De truck is dus al in aanbouw, zodat we hem dan ook zo snel mogelijk kunnen inzetten.

De visie achter deze truck
De meeste Dalits (de onaanraakbaren van India) wonen in kleine dorpjes. Met een grote campagne bereiken we deze geisoleerde mensen nooit. Daarom willen we in die dorpjes gospel-crusades houden. Om die reden hebben we de 'Healing Gospel Truck' gekocht, die straks volledig is uitgerust met podium, licht, geluid, generator, scherm voor filmvertoning etc. Met deze truck kunnen we elke maand zeker 20.000 onbereikten bereiken met het goede nieuws van Jezus. We sparen op die manier veel tijd en geld want we kunnen de truck binnen een half uur opzetten en weer afbreken om naar het volgende dorp te gaan. We kunnen per jaar 250.000 mensen bereiken. De truck kost ons € 25.000,- en nu hebben we dus nog maar € 11.290,- nodig. 

Wilt u meehelpen om deze onbereikte mensen te bereiken? Voor elke €100,- kunnen wij dus 1.000 mensen bereiken. Stel je voor wat voor impact jou € 100,- wel niet heeft. En daarom willen we u vragen mee te helpen met deze grote oogst. Iedereen die meehelpt met een gift van € 100,- of meer krijgt van ons een boek (of  een luister-CD naar keuze uit onze webshop. Samen kunnen we zo een groot verschil uitmaken in de levens van honderduizenden mensen. Helpt u mee? Lees hier meer! of Klik hier om te helpen en vermeld alstublieft bij uw gift "Healing GospelTruck" Bij voorbaat dank!  


Komende zendingsactiviteiten: Kosovo - Azie
Van 1-8 mei gaan we naar Kosovo. Inmiddels is het team compleet en staat de reis in de steigers. We zullen bejaarden helpen, zieken bezoeken en armen opzoeken en verzorgen om hen zo Gods liefde te tonen. Ook gaan we onze bevriende kerken bezoeken en gelovigen opbouwen. Pastor Jeton heeft een conferentie voorbereid en we zien uit naar een gezegende reis van 1-8 mei a.s.
 

Zendingsreis van 6-23 juli 2017: Laos - Cambodja - Hongkong
Elk jaar ging ik al naar China om mijn vriend Joshua op te zoeken. Ik sprak dan in een van zijn bijbelscholen om jonge mensen toe te rusten. In de afgelopen 10 jaar zijn er door de bediening van Joshua zeker 1.000 kerken ontstaan en ik vindt het een voorrecht om bij dit mooie werk betrokken te zijn. Iemand zei tegen hem: "Over de hele wereld vindt je spullen waarop 'made in China' staat, maar waar zijn de zendelingen die in China gemaakt zijn?" Joshua heeft deze uitdaging aangenomen en heeft visie om 10.000 zendelingen vanuit China de wereld in te sturen. In juli dit jaar zullen er alvast 200 worden uitgestuurd. Ik en vele andere met mij, zullen er zijn om Gods kinderen te bemoedigen, toe te rusten, uit te dagen, te inspireren, aan te moedigen en... uit te zenden. Er gaan vrienden mee uit Aruba, de Antillen, Suriname, Trinidad en andere plaatsen. Het belooft een bijzonder evenement te worden waar men tussen de 5.000 en 10.000 aanwezigen verwacht op de 'China for Word Mission" conferentie.

Maar eerst ga ik met mijn vriend Paul Ai naar Laos en Cambodja. In Laos zijn veel hooggeplaatste mensen in de regering tot geloof gekomen. Paul heeft er een kerk gesticht en we gaan samen deze mensen bezoeken, bemoedigen, toerusten en uitdagen om hun positie en invloed te gebruiken om hun land voor Jezus te winnen. Er is overigens ook nog veel tegenstand vanuit het communisme. Bid daarom dat God ons strategisch zal inzetten en dat Hij ons werk op een bijzondere manier wil bevestigen zodat Zijn naam wordt verheerlijkt door woord en werk.  Vanuit Loas reizen we door naar Cambodja. In de hoofdstad Phnom Penn, werken we samen met een wederomgeboren vijfsterren generaal. We hebben al eerder vruchtbaar met hem samengewerkt. Diverse samenkomsten en evangelisatie activiteiten staan op de agenda. Vanuit Cambodja vliegen we daarna samen naar Hongkong voor de conferentie met Joshua. Vanwege de situatie in Zuid-Oost Azie kan ik er niet te veel over zeggen. Maar ik vraag uw voor ons te bidden want dat helpt geweldig om doorbraken te zien. Uw giften voor deze outreach zijn ook van harte welkom want de kosten bedragen een paar duizend euro en deze komen voor eigen rekening. Uw gebeden en gaven worden dan ook zeer op prijs gesteld. Klik hier om te doneren.


Verder staan er ook in ons land weer een aantal meetings in mijn agenda. Je ziet deze in de agenda. Maar een paar bijzondere samenkomsten wil ik in deze nieuwsbrief onder uw aandacht brengen. Klik op de banners of linkjes om meer te lezen.

SiloamCONFERENTIE - JAAP DIELEMAN

Wanneer: 11 t/m 16 juni 2017
In- en ontschepen: Stavoren
Inschepen: 11 juni 2017 (19.00 - 20.00 uur)
Ontschepen: 16 juni 2017 (16.00 - 17.00 uur)
 

Prijs: € 365,- per persoon - all-inclusive
Thema: "Het mysterie van de Opname"
Route: Stavoren, Medemblik, Texel, Makkun, Stavoren

INSCHRIJVEN     DETAILS
  


 

 

Het afgelopen jaar heeft God mij zo duidelijk het mandaat gegeven om te spreken over de Opname. Een onderwerp dat in veel kerken nooit besproken wordt. Daarom heb ik ook dit boek gescheven. En nu werd mij de gelegenheid geboden om bij uitstek op HEMELVAARTSDAG te spreken over de Opname. Mooier kun je het niet hebben! Ook Amir Tsarfati uit Israel zal er spreken over dit thema. Van harte welkom. Het wordt gehouden in de Levend Evangelie Gemeente te Aalsmeer. Kijk op www.eurospirit.nl voor meer informatie.


Webshop - Nieuwste uitgaven!

 

   

 

Het mysterie van de Opname, is het nieuwste boek van Jaap over het mysterie van de gemeente die in een ondeelbaar ogenblik zal worden weggenomen Laat je inspireren door deze hoopgevende boodschap uit Gods Woord. 

Prijs € 15,- 

 

 

Terug naar de toekomst, is een boek over de beproevingen van Job. Een boek dat antwoord geeft op vragen over beproevingen, onrecht en lijden. Vragen waarmee wij worstelen als alles misgaat en er geen uitkomst lijkt.

Prijs € 15,- 

 

 

Kunnen deze beenderen herleven?een profetische boek over eindtijd, Israel en Gods plan voor deze wereld, met een sterk licht op wat er nu in de wereld gebeurd. Ook als luister CD te koop en nu ook verkrijgbaar in het Engels

Prijs € 15, - 

 

 


Familie-Nieuws
Er zijn geen bijzonderheden te vertellen, alles loopt lekker met onze kids en hun kinderen. Jemuël, Chenaniah, Amy, Zoe en Manasse (foto rechts) zijn jarig geweest, dat zijn altijd leuke kinderfeestjes. Onze boys zijn net een weekje wezen snowboarden in Oostenrijk. Joel heeft sinds eind vorig jaar zijn eigen autootje. Nu kan hij wat vaker langskomen. We missen hem soms wel, omdat hij nogal druk is met zijn muziek. Enfin, ik ben zelf ook erg druk geweest: Eerst naar India en Jonathan was mee. Hij heeft een filmpje gemaakt dat ons werk prachtig samenvat. Dat filmpje kun je hier zien. Na India een nieuw boek geschreven en nu al vertaald in het engels. Jonathan en Grace met hun 3 prinsesjes: Amy, Noa en Zoe

Ook is er weer een nieuwe serie opgenomen voor Family7 en binnenkort wordt er weer een nieuwe serie opgenomen. Verder ben ik druk met spreken, schrijven en reizen, Kosovo komt eraan en de afgelopen week mocht ik vertalen in de Power en Love conferentie.


Ondertussen zijn we al begonnen met de  eerste voor-bereidingen voor de reis naar Azie. Tussendoor nog een reis op de Siloam. Zoals u ziet, een dynamisch bestaan, maar dat past bij mij. Gelukkig trapt mijn lieve vrouw soms op de rem. En dus.., gaan we eind april er even een weekje tussenuit. Samen genieten van de Zeeuwse zon. Tot slot een hartelijke groet van ons beiden. We wensen onze vrienden, partners en sponsors Gods onmisbare zegen. (Op de foto van links naar rechts: Manoah -Jonne & Daniel - Chenaniah - foto links)  In Zijn Liefde verbonden.


                                                                                                                                            Jaap & Antje Dieleman   


St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen