Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsupdate -Juni 2022

In deze brief: De Oogst is groot - Bid voor arbeiders


De oogst is de voleinding der wereld;

de maaiers zijn de engelen

Mattheus 13:39b

 

 

Beste vrienden,
In deze brief informatie over de mega-camapagne in Pakistan die er aan staat te komen. Ik geloof dat het oogsttijd is. De Bijbel zegt: dfe oogst is de voleinding der wereld en de engelen zijn de maaiers - Mattheus 13:39. Maar God heeft fragiele mensen zoals wij zijn gekozen om die machtige heildboodschap van redding en verlossing wereldkundig te maken. En ik geniet het bijzondere voorrecht om hierin ook een rol te mogen spelen. Toch doen we het nooit alleen want zonder onze vrienden die ons steunen met giften, bemoedigingen en gebeden zouden we dit werk nooit effectief kunnen doen. Paulus vroeg dan ook gebed en zei: Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, .... Dan zal ik het zó in het licht stellen, als ik het behoor te spreken. Dat vraag ik u ook te doen voor onze komende Gospel Festival in Pakistan op 17 juni.Mega Gospel Outreach

Beste vrienden, ik kreeg een uitnodiging van br. Anwar Fazal uit Pakistan, met wie ik eerder heb samengewerkt in zijn meetings waar tussen de 100 en 300.000 bezoekers per keer op afkomen. Ook wordt dit festival in heel Azië uitgezonden via Isaak-TV en Eternal-Life-TV netwerk, Facebook, YouTube and Apple-TV USA, Ruko-TV USA, Amazon-Fire TV en nog veel andere IP-TV netwerken, met een bereik van zeker 100 miljoen potentiële kijkers. De visie van Anwar is om 1miljard mensen met het evangelie te bereiken. En ik heb het voorrecht gekregen om in dit festival op 17 juni 2022 te mogen spreken. Anwar schreef mij:
 

Dear Pastor Jaap Dieleman Greetings from Pastor Anwar Fazal. By the Grace of God and with your Prayer and Support we want to do crusades by zoom every 1e week of the month in different Cities of Pakistan. I know you have a heart for missions & winning souls. Please let’s stand to take Gospel in the Middle East 10/40 window. Can you Help US SAVE these areas in Jesus name? Pakistan is currently open to the Gospel. This small window allows us the opportunity to preach the Message of Salvation and watch it spread like wildfire all throughout this nation (Acts 13:49).


Ik heb de uitdaging aangenomen en God heeft, dankzij trouwe gevers, binnen 10 dagen voorzien in de € 50.000, - die nodig was om de kosten te dekken. Die wil ik dan ook heel hartelijk danken voor hun steun. Er is zelfs meer binnen gekomen dan nodig. Dus hoeft u geen geld meer te sturen voor dit project. Het overschot hebben we alvast gereserveerd voor een volgende gospel-festival, want die zal er zeker komen als het aan ons ligt.

 

Gebed gevraagd!

Wel vraag ik uw gebed voor dit festival, dat alles ongestoord zal verlopen, en God mij zalft om woorden van leven te spreken. We bidden voor een oogst van minstens 100.000 kostbare zielen en dat God Zijn Woord zal bevestigen met wonderen en tekenen zodat vele ogen worden geopend. Want de meesten kennen onze Jezus nog niet zoals Hij gekend wil worden. Na afloop zullen wij verslag doen, zodat u zich met ons kunt verheugen over elke ziel die gered wordt. Dus hou onze site in de gaten, en zie met ons uit naar een grote oogst.

 

Jaap Dieleman


Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop -Nieuwste uitgaven! - Webshop Nieuwste uitgaven! - Webshop

   

Alles staat of valt met de eerste liefde. Als die verdwijnt is de magie weg en wordt alles een sleur en dooft het vuur. God is liefde en Hij wil dat jouw hart 100% voor Hem in brand staat zoals Zijn hart ook voor jou!  Een must! 
 


Prijs
€ 15,00

 

Er is niets dat aan de aandacht van de Almachtige, Alwetende ontsnapt. Lang van te voren heeft God voorzegt in hoe de volken ook woeden, Hij lacht erom en zal Zijn raadsbesluit ten uitvoer brengen, Dit boek is een booster voor je vertrouwen!

 

Prijs
€ 15,00

 

De gezegende hoop is dat Jezus komt om Zijn bruid te halen voordat de grote verdrukking komt. Gods Woord is daar glashelder over. Dit boek zal je sterken in je verwachting van Zijn komst. Van harte aanbevolen.  

 

Prijs
€ 15,00

Tot slot
Deze keer geen lange brief, maar wel een heel belangrijke want we willen graag zoveel mogelijk gebed genereren voor de mega-campagne. Geef het nieuws dus door aan andere gebedsstrijders en voorbidders. want als Paulus hier al om vroeg, hoeveel te meer zal ik het dan niet doen. Want al deze gebeden brengen de hand van de Heer in beweging. Tot slot is het goed te beseffen dat onze God de hele werel
d in Zijn hand heeft. Ja, Hij heeft alles onder controle of je dit nu wel of niet ziet. De vraag is: Heb jij jouw leven al in Zijn hand gelegd?  Ik hoop dat je dat doet, want dan komt het zeker goed. Dat is ook de hoop en zekerheid die Antje en ik in ons hart meedragen. We leggen onze kinderen en kleinhinderen dan ook voortdurend in de handen van onze Hemelse Vader. Hij zegt: werp AL uw bekommernis op Mij, want IK zorg voor u. Dat wil Hij ook voor jou doen en voor iedereen die ervoor kiest om bij Hem te schuilen. Die rust en vrede bidden we jullie allemaal toe. Want Hij zal ons nooit begeven of verlaten, al de dagen van ons leven. Hij is met ons tot aan de voleinding der wereld. Wat een heerlijke en geruststellende gedachte. Zijn nabijheid bidden wij u dan ook toe, totdat Hij komt. En wie weet ... hoe spoedig dat zal zijn?

Jaap & Antje Dieleman

  

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

 

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen