Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsbrief - november 2018

In deze brief:  Overdenking  - Verslag Pakistan - Verslag Brazilie - Zendingsreis Liberia 
Zendingsreis India - Nieuwe uitgaven - NL-Agenda - Familie-nieuws 


                                       Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.
                                                                                               Philippians 1:21


Beste vrienden,
Van nature is de mens bang voor de dood. Sommigen doen wel onverschillig alsof het hen niet deert, maar tegelijk doen ze moeite om zo lang mogelijk te leven en de dood te ontlopen. Toch is dit de onvermijdelijke vijand die niemand kan ontlopen. Angst voor de dood hield de mens levenslang gevangen, totdat Jezus door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Jezus overwon de dood en zei: "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven". Wanneer we ons vertrouwen op Hem stellen, zal angst voor de dood ons leven niet meer beheersen. Dan kunnen wij zeggen: dood waar is je overwinning? Ik geloof dat alle angst is afgeleid van doodsangst. En als die angst overwonnen is, ben je zelfs voor de duvel niet meer bang. Integendeel zelfs, want dan verlang je naar de hemel, je eeuwige verblijfplaats, die God heeft bereid voor allen die Hem liefhebben en hun vertrouwen op Hem hebben gesteld.

Met deze hemelse kijk op deze dingen zie je zelfs uit naar de dag dat God je thuis haalt en ten diepste verlang je ernaar om voor altijd bij Hem te zijn. Wat een andere kijk op het leven beheerst je leven als je deze geloofszekerheid hebt. Paulus getuigde daarvan toen hij vertelde dat voor hem sterven winst betekende, ook al lijkt dit nog zo onlogisch voor ons natuurlijke denken. Het is dan ook de bovennatuurlijke waarheid van Gods Woord die ons dit hemelse perspectief op deze dingen geeft. Immers - vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

Deze boodschap is nog nooit zo belangrijk geweest als heden ten dage. In het afgelopen jaar zijn er zeker 100.000 christenen  om hun geloof in Jezus vermoord. Ook in ons werk hebben we dit jaar twee pastors verloren door vervolging. Als onze hoop alleen op dit aardse bestaan gebaseerd zou zijn, zijn we de meest armzalige mensen die er zijn. Maar ons geloof reikt over het graf heen tot in de eeuwigheid en we weten heel goed dat in de ogen van God de dood van Zijn gunstgenoten, van Zijn geliefde kinderen, zeer kostbaar is. Het enige dat de duivel kan doen, is ons lichaam doden, maar door ons geloof in Jezus overwinnen wij hem. Zoals zo prachtig staat in Openbaring 12:11: "En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood". Die ogenschijnlijke doodsverachting is het gevolg van het vervuld zijn van de volmaakte liefde van Hem die de dood heeft overwonnen. Het lijden in deze wereld weegt dan ook niet op tegen de heerlijkheid die God voor de Zijnen heeft weggelegd. Het beste komt nog!

"Want ik weet..., dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat ook nú Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door mijn LEVEN, hetzij door mijn DOOD. Want het LEVEN is mij Christus en het STERVEN gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil" (Filippenzen 1:19-24). Als ik dus sterf, sterf ik voor Hem, en als ik leef, leef ik voor Hem en om Hem bekend te maken, groot te maken en ZIjn naam te verheerlijken, tot de dag dat Hij komt om ons tot zich te roepen. Ik zie met groot verlangen en verwachting uit naar die dag. "Want wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat" (Jesaja 40:31).

Wil je ook graag meer van dit hemelse perspectief krijgen? Laat je dan inspireren door "STEL JE DE HEMEL EENS VOOR" van John Burke. Dit fantastische boek zal u geweldig helpen om meer zicht te krijgen op het hemelse perspectief van ons aardse bestaan. Zie de advertentie hieronder voor meer informatie. Gods zegen ............
                                                                                                                                                                                          Jaap Dieleman


Verslag: Pakistan september 2018
Van 11 tot 19 september was ik voor de 2e keer dit jaar in Pakistan. Nu vooral om leiders toe te rusten. Er waren drie leidersconferenties georganiseerd en daarnaast ook nog een aantal evangelisatie-meetings. God doet een machtig werk in Pakistan en ik vind het een groot voorrecht om er deel aan te hebben. 

  
  

In Islamabad, de hoofdstad van Pakistan, hebben we een leidersconferentie gehad in een van de oude kerken die de stad nog telt. Het gebouw was afgeladen vol. In Peshawar (een streng Islamitisch bolwerk) kwamen zo'n 1000 mensen tot Jezus in de meeting die we daar hadden. God bevestigde Zijn Woord met wonderen en genezingen. Overal zien we een grote honger naar God. In Okara City, waar ik in maart ook al was geweest, kwamen er meer leiders naar de meeting dan we in de zaal konden herbergen. Er is grote honger naar God en dat in een land waarover we meestal alleen nare berichten horen. Twee dagen voor mijn vertrek kwam David de Vos aan in Pakistan. Hij sprak in de campagne die mijn geliefde broeder Anwar Fasal in Faisalabad had georganiseerd, waar zo'n tweehonderdduizend mensen op af waren gekomen. Het is nu oogsttijd in Pakistan. Juist omdat er nu zoveel mensen tot Jezus komen in Pakistan, is er grote behoefte aan leiders, leiderschap en vaderschap. Dat is dan ook juist de reden dat ik mij op leiders heb gericht. Br. Anwar heeft mij gevraagd om TV-programma's te maken over dit soort onderwerpen. Ondertussen heb ik een studio gevonden die wil helpen met het opnemen. Bid dat God mij veel wijsheid geeft om krachtige en inspirerende programma's te maken, om leiders daarmee toe te rusten, te mobiliseren en te motiveren. Binnenkort zullen we de eerste try-outs maken die br. Anwar via Isaac-TV gaat uitzenden.

  
     Pastor Anwar Fasal heet mij welkom               In een TV-show met pastor Anwar                 Met George & Mishall Kashan


                        Een poster van het leiderschaps-seminar in Okara City georganiseerd i.s.m. George & Mishall Kashan 


Verslag zendingsreis: Brazilie - 22 oktober tot 5 november 2019 
Johan en Brenda Toet leiden de "One in Him Foundation". Op uitnodiging van hen zijn Abraham Laisina en ik en nog een vijentwintig tal andere mensen samen met hen twee weken opgetrokken. We hebben de armen opgezocht in de favela's, voedeslpakketten uitgedeeld, de daklozen en divere afkickcentra bezocht, waar we de jongens hebben bemoedigd met onze persoonlijke getuigenis, het Woord van God. profetische woorden en een hoop knuffels. Johan en Brenda zijn als een vis in het water tussen deze mensen. Deze bediening is hen op het lijf geschreven. Hun liefde voor de allerarmsten spat er gewoon van af. Een knuffel, een gebed, een woord van bemoediging en een tas met eten doet wonderen. Ook hebben we diverse kerken bezocht en de gelovigen uitgedaagd om de comfortzone van hun kerk te verlaten en met ons de straat op te gaan om de mensen in de favela's de boodschap van Gods liefde te brengen. Wat dat betreft is Johan echt een evangelist, hij doet het niet alleen zelf, maar rust ook anderen toe en neemt hen mee in dit avontuur. Ook was het geweldig om Abraham bij ons te hebben, zijn profetische zalving in zang en aanbidding maakte zoveel los. Het was mij een waar genoegen en een groot voorrecht om met deze twee bijzondere mannen op te trekken. Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst nog wel vaker dingen samen zullen gaan doen, misschien zelfs ook wel in Nederland. 

  
  Jaap Dieleman, Johan & Brenda Toet en Abraham Laisina                  Met bijna 30 man hadden we een schitterend team uit NL     

  
   Voedselpakketten uitdelen in favela San Rafel - kinderen knuffelen en dan zien we van die heel dankbare gezichten, prachtig!

  
 De krottenwijken zijn ronduit afschuwelijk, maar de mensen die er wonen zijn prachtige parels die we uit het slijk mogen halen.

Ik had nog wel 100 andere foto's willen laten zien en een boek vol verhalen willen schrijven. Want dit korte verslag doet geen recht aan alle prachtige dingen die we samen hebben beleefd. Een levensverandere ervaring voor de meesten. En zeker voor herhaling vatbaar. In de toekomst hoop ik dan ook vaker naar Brazilie te gaan om de blijde boodschap van onze Heer te brengen. 


Zendingsreis: Liberia
Van 10 t/m 17 december ga ik met Go and Tell en David naar Liberia. Ik zie daar met verwachting naar uit, want het lijkt de vervulling te brengen van een lang gekoesterde droom want zeker 25 jaar geleden kreeg ik een droom over Liberia en het duurde niet lang of ik ontdekte dat het land echt bestond, namelijk in het westen van Afrika.

Het duurde nog weer een paar jaar voor ik eindelijk een contact kreeg en we er naartoe zouden gaan. Een van hen was David de Vos die met mij mee zou gaan. Vlak voor ons vertrek destijds, was het al heel onrustig in Liberia en toen brak die burgeroorlog uit. We hoorden niets meer van ons contact en noodgedwongen hebben we toen onze reis geannuleerd. Ik heb het destijds teruggegeven aan God, want wat moet je anders?  Maar nu.. bijna 20 jaar later, lijkt deze droom toch werkelijkheid te worden.

  

Dit keer gaat David niet met mij mee, maar mag ik met David mee. Want hij kreeg een geweldige open deur in Liberia: één van de armste landen ter wereld, gesticht door terugkerende ex-slaven. Een land met een verschrikkelijke historie en als we naar de huidige generatie kijken, zien we nog steeds wanhoop in hun ogen. Dat is ook niet zo gek, als je bedenkt dat het land jarenlang heeft geleden onder een burgeroolog. En een paar jaar terug werd het land opnieuw getroffen door de dodelijke ziekte Ebola. Tijd voor een nieuw geluid in Liberia! Het ge­luid van liefde, hoop en redding. Wat geweldig dat deze droom nu toch uitkomt en we samen de boodschap van Gods liefde kunnen brengen in Liberia. Bidt u met ons mee? 

   


Zendingsreis India 14-28 januari 2019
Op de valreep van het schrijven hoorden we van een dodelijke cycloon die Zuid-India heeft getroffen. Dat raakt ons diep, want we heben een groot werk aldaar. We zijn gelijk een hulpaktie gestaart om overlevingspakketten te geven aan de slachtoffers. Kijk voor meer informatie of om te doneren hier. In januari 2019 gaan we dan zelf naar India met een team van ongeveer 12 mensen. We hebben dan de eerste 50 multifunctionele dorpshuizen voltooid en zullen naar verwachting de laatste 10 hiervan openen. Ook zullen we ons landbouwproject, onze adoptiegezinnen, de weduwen en de melaatsen bezoeken. Tegelijkertijd willen we in de dorpjes waar deze laatste multifunctionele kerkjes zijn gebouwd, evangelisatiediensten houden met onze Gospel Healing Truck. Sinds maart 2018 draait de Gospel Healing Truck 5x per week en in dit eerste jaar zijn er al zo'n 20.000 zielen tot Jezus gekomen. Halleluja, want daar doen we het nu juist voor! Enfin, in onze volgende nieuwsbrief meer over India.

 


Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven!

 

 

Het mysterie van de Opname, is een bijzonder boek over het mysterie van de gemeente die in een ondeelbaar ogenblik zal worden weggenomen Laat je inspireren door deze hoopgevende boodschap uit Gods Woord. 

Prijs € 15,- 

 

Dit fantastische boek zal u geweldig helpen om een hemels perspectief te krijgen op het leven na dit aardse bestaan. Een zeer inspirerend, troostrijk en bemoedigend boek. Van harte aanbevolen.

Prijs € 18,95

 

Leven in het licht der eeuwigheid.
Een studie over bijna dood ervaringen, hemel, hel, eeuwigheid en hoe we nu zouden moeten leven in het licht van deze waarheid. Een zes-uur durende luister CD op MP3-formaat. 

Prijs € 15,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NEDERLAND - ACTIVITEITEN OP NEDERLANDSE BODEM
Kijk in onze agenda voor de komende activiteiten. Er staan op dit moment geen speciale conferenties gepland, maar er zijn er beslist een aantal in de maak. Hou onze agenda dus in de gaten voor meer informatie van de laatste ontwikkelingen.


Familie-Nieuws
Als ik naar buiten kijk, zie ik dat de winter in aantocht is. De bomen worden snel kaal, het is guur en koud. Typisch herfstweer, de dagen worden korter en de nachten langer. Maar ook de herfst heeft zo zijn mooie kanten. De prachtige kleuren rood, bruin, geel, groen, oranje en de lange schaduwen maken de natuur adembenemend mooi. Deze keer even geen verhalen over onze kids (waar het goed mee gaat), die houden we deze keer voor onszelf, maar een paar prachtige foto's uit natuurpark Lelystad.

ls ik naar buiten kijk, zie ik dat de winter in aantocht is. De bomen worden snel kaal, het is guur en koud. Typisch herfstweer, de dagen worden korter en de nachten langer. Maar ook de herfst heeft zo zijn mooie kanten. De prachtige kleuren rood, bruin, geel, groen, oranje en de lange schaduwen maken de natuur adembenemend mooi. Deze keer even geen verhalen over onze kids (waar het goed mee gaat), die houden we deze keer voor onszelf, maar en paar prachtige foto's uit natuurpark Lelyystad. 

  

Mochten we voor de Kerst geen nieuwsbrief meer schrijven, dan wensen we u nu alvast veel zegen op het komende kerstfeest. Tot slot wil ik ook al onze partners bedanken voor hun morele, financiële en geestelijke support. Samen mogen we dit werk voor Hem doen. In Gods liefde verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jaap & Antje Dieleman   


St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen