Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser


Heilbode Nieuwsbrief Mei 2016
 

       In deze brief:  Overdenking  - Verslag Maleisie - Verslag Kosovo - Nederland - Familie nieuws


Van horen zeggen had ik van U vernomen,
maar nu heeft mijn oog U aanschouwt

Job 42:5

Beste vrienden,                                                                                      
Er wordt wat afgepraat over God. Men debateert, filosofeert en discusieeert heel wat af. Als er een God is waarom doet Hij dan niets aan de oorlog in Syrie? Waarom doet Hij niets aan het onrecht in de wereld, de rampen, de hongersnood en de ellende? Ook Job overkwam een enorme tegenslag, en niet zo'n klein beetje ook. Hij verloor alles, en bovendien werd hij doodziek. Waar was God dan? Had God hem in de steek gelaten? Nee, God was niet de auteur van al die rampen. Het was de schuld van Gods grote tegenstander die dit veroorzaakte. Hij was ervan overtuigd dat Job God de rug zou toekeren, maar dat deed hij niet! Ook al begreep Job er helemaal niets van waarom hem dit overkwam, toch bleef hij aan Gods goedheid vasthouden. 

"Vervloek God en sterf!" zei Jobs vrouw. "God laat je barsten, laat Hem dan ook maar barsten!" Dat was precies wat de duivel wilde, maar Job bleef tegen beter weten in aan Gods goedheid vasthouden, ook al snapte hij er helemaal niets van. En toen kwam God hem te hulp. Temidden van Zijn zwaarste beproeving kreeg Job een ontmoeting met God waarbij hij de legendarische woorden sprak: "Van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwt!" Nu zag hij God face to face. Niemand kan een ontmoeting met Hem hebben en dezelfde blijven. Ook Job niet. Alles kwam daarna weer goed. 

Misschien zit jij nu ook midden in een beproeving en lijkt het alsof God je in de steek heeft gelaten. Je kunt zijn aangezicht niet vinden en voelt Zijn aanwezigheid niet. De duivel fluistert in je oor: "waar is jouw God nu?, waarom doet Hij niets voor je?" Ik wil je bemoedigen. Geef de moed niet op en laat je niet ontmoedigen door de negatieve influisteringen van de duivel dat God je vergeten is. Hij is een leugenaar. God zal nooit laten varen wat Zijn hand begon. Geef de moed nooit op, want als je op Hem vertrouwd komt alles goed.

Laat je vooral inspireren door de woorden die Habakuk sprak toen alles ogenschijnlijk mis leek te gaan en hij zei: "Al zou de vijgeboom niet bloeien,en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil. De Here Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten!" Als je zijn woorden naar deze tijd vertaald zegt hij als het ware: "al zou ik niet genezen van mijn ziekte, en ook al heb nu geen vreugde in mijn leven, en snap ik er niets van waarom mij dit overkomt, en ook al kan ik ondanks mijn harde werken nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen en hebben al mijn vrienden mij de rug toegekeerd en is er niemand om mij te helpen: nochtans zal ik de Here prijzen!" Want Hij is mijn kracht, Hij is mijn sterkte, Hij tilt mij boven de omstandigheden uit, en Hij zal een keer in mijn lot brengen!

Laat je bemoedigen door de positieve levenshouding van Habakuk en van Job. God heeft het laatste woord en niet de omstandigheden. Je leven is in Zijn hand en Hij zal alle dingen laten meewerken ten goede voor degene die Hem liefheeft en naar Zijn voornemen geroepen is. Dus hoe duister het ook wordt in de wereld om ons heen, blijf vol goede moed, want Jezus heeft gezegd dat Hij bij ons zou zij tot het einde. Hij komt spoedig! Dat is geen loze kreet, maar een feit. Jezus is onze Schuilplaats! Stel je vertrouwen op Hem, roep Hem aan als je in de benauwdheid zit, zoek Zijn aangezicht. Want dan zal Hij komen en zal God een keer brengen in je situatie, en zul je niet van horen zeggen, over God spreken, maar dan zul je net als Job zeggen: "Nu heeft mijn oog U aanschouwt!" Wees bemoedigt! (uit het gedachtengoed van "Terug naar de toekomst).                                                                                                                                                                                                                                                 Jaap Dieleman


Verslag – Maleisie 10-22 maart 2016
Hoewel ik alleen vertrok vanuit Nederland, heeft mijn vriend Jaap Houweling, zich in Dubai bij mij gevoegd. Samen zijn we naar Kuala Lumpur afgereid, vanwaar we zijn doorgevlogen naar Oost-Malaysia. Het was een bijzonder weerzien met goede vrienden en een gave tijd van bediening. Jaap Houweling heeft een verslag geschreven. Dat had ik zelf niet beter kunnen doen. Laat u meenemen op onze reis naar Maleisie door het schitterende verslag van Jaap Houweling hier te lezen. 

  
Pastor Melay, mijn vriend uit Kalimantan, de Twin-towers van Kuala-Lumpur en links op de foto mijn vriend Edwin Marsden en team


Verslag Kosovo12 t/m 21 april 2016
Al vele jaren kom in Kosovo. Dit keer ging ik samen met zo'n 22 studenten van het Kingdom Life College uit Rotterdam. Ik geef regelmatig les aan deze jonge enthousiaste bijbelschoolstudenten, maar hoe gaaf was het om ze nu mee te mogen nemen in deze zendingservaring. Het was beslist een levensveranderende ervaring voor hen. Ik heb zoveel potentie gezien en God heeft de studenten niet alleen bemoedigt maar ze ook gebruikt. Op een zondagavonddienst gaven zeven mannen van de straat hun leven aan Jezus. En bij een bezoek aan een Roma-dorp kwamen zo'n 33 mensen naar voren om hun leven aan Jezus te geven. Maar vooral de liefde voor de armen en de straatkinderen heeft veel losgemaakt bij al de studenen. Ik ben ervan overtuigd dat er een aantal van hen nog wel weer terug zullen komen naar Kosovo.


V.l.n.r: Deze Roma-kinderen hebben geen vader meer. Moeder is straatarm. Wie helpt mee iets voor ze te doen? Maak een gift over voor Kosovo!  In het Midden: Martha met een van de Roma kinderen die onze harten steelden.  Rechts: Pastor Jeton van de kerk waarmee we samenwerkten.


Tijdens de evangelisatiedienst in de kerk van pastor Jeton, de studenten van het KBC waren actief betrokken.
In het midden: een straatarme Roma-moeder met haar kindje. Rechts: studenten bidden voor genezing etc.

  
Ouderen en armen in Kosovo hebben te veel om dood van te gaan maar te weinig om van te leven. Wat een voorrecht om hen te zegenen!

Ook zijn de studenten nog naar Albanië gegaan waar God iets bijzonders aan het doen is onder een groepje jongeren die Jezus hebben leren kennen. Ik geloof dat de studenten zijn besmet met het zendingsvirus van Gods liefde voor de mensen in de Balkan. Wilt u onze partner zijn en ons hierbij ondersteunen, dan kunt u online doneren, of uw gift storten op IBAN-nummer: NL46INGB0005169971. Wie ons steunt met een gift vanaf € 50,- krijgt van ons een boek naar keuze (kijk in de webshop wat u wilt). Hartelijk dank voor uw gift.


Activiteiten in Nederland
Maar niet alleen in “Verweggistan” zijn we bezig, ook in eigen land staan er diverse activiteiten in onze agenda. Kijk hier voor een overzicht van de geplande spreekbeurten. En wees welkom in deze diensten om bemoedigd en geïnspireerd te worden. Een paar activiteiten wil ik echter persoonlijk onder uw aandacht brengen. Zoals de jaarlijkse bijbel-studie-boot-reis met de Siloam van 5 tot 10 juni 2016. Dit zijn altijd heel bijzondere weken. Klik hier of op de flyer voor meer informatie en/of om je op te geven.

 


WEBSHOP

 

 

 

Morele Revolutie, verteld de
naakte waarheid over seksualiteit vanuit Gods perspectief, zonder
het morele vingertje te wijzen, opent dit boek je ogen voor God prachtige plan met seksualiteit gezien vanuit hemels perspectief. 

  Prijs € 15,- 

 

 

Terug naar de toekomst, is een boek over de beproevingen van Job. Een boek dat antwoord geeft op vragen over beproevingen, onrecht en lijden. Vragen waarmee wij worstelen als alles misgaat en er geen uitkomst lijkt.

  Prijs € 15,- 

 

 

Gekocht en betaald, het nieuwe boek van Jaap Dieleman. Een inspirerende boodschap over de trouw van God aan Zijn verbond met ons. Nog even geduld want het verschijnt binnenkort. Houd de website dus in de gaten.

  Prijs € 15, - 

 


Gods cadeau voor anderen - en een gift voor u! 
Onze passie is: zielen winnen voor Jezus! In India, China, Afrika, maar ook in Nederland. We willen alles doen om mensen te winnen voor Jezus. Ja, het evangelie is gratis, maar het kost veel geld om dit goede nieuws te verspreiden en anderen Gods grootste cadeau, Zijn Zoon, te geven. Maar elke ziel is het waard en daarom zoeken we partners die hierin willen investeren. Wilt u onze partner worden? Meldt u
hier aan! Als nieuwe partner, krijgt u als blijk van dank een boek naar keuze. We zien uit naar uw reactie. Hartelijk dank!


Familie nieuws  Muziek in huize-Dieleman 
Vorige keer vertelden we al dat vier van onze vijf kinderen bezig zijn met een CD. Jozua speelt in Het Vreemdelingen Collectief. Hun nieuwe CD "In de Verte" wordt op 21 mei gepresenteert in Dordrecht. Jonne heeft inmiddels de opname voor haar EP afgerond, maar omdat ze nu op het punt van bevallen staat, moet de muziek even wachten. We zien met grote verwachting uit naar de komst van hun tweede kindje die nu echt elke dag geboren kan worden. Na de zomer zal ze haar nieuwe CD te releasen. We laten het wel weten. Kijk hier voor de site van Jonne en hier voor haar muziek. Daniel & Jonne verwachten hun 2e kindje in mei. 

Ook onze Joyce is begonnen met de opnamen voor een CD. Ralph van Maanen zal de productie doen en ze heeft al diverse studio-opnamen gemaakt. Hou haar facebookpagina maar in de gaten voor meer informatie. Het zijn gevoelige luisterliedjes recht uit haar hart. Ook onze jongste zoon Joel is bezig met een CD. Hij speelt is diverse formaties. Ik geloof wel in vijf formaties en hij is super creatief. Je kunt zijn site hier zien. Onze Jonathan leidt de aanbidding in de gemeente in Vlissingen, waar ook Grace meezingt in de backing-vocals, en onze Daniel drumt in de gemeente Zeewolde. Dankbaar voor mijn muzikale kinderen. Zelf houdt ik het bij spreken, daar ligt mijn kracht. En... er is weer een nieuw boek in de maak. Of liever gezegd, het is al klaar, maar moet nog gecorrigeerd worden en gedrukt. Als alles meezit wordt het boek de komende maand gedrukt. Dus nog even geduld. Maar ik ben wel ongelooflijk dankbaar voor mijn behoorlijk muzikale familie.

Terwijl u deze brief ontvangst staat Hemelvaartsdag en over tien dagen het Pinksterweekend voor de deur. Ik wens u een bijzonder gezegende tijd toe, een frisse nieuwe uitstorting van Gods Geest op uw leven om uw licht in de duisternis te laten schijnen. Dank voor iedereen die ons de afgelopen tijd weer heeft gesteund. 

Gods zegen en tot de volgende keer!

                                                                                                                                                    Jaap & Antje Dieleman


St. de Heilbode  I  Boomkleverlaan 263  I  3893-JW  I  Zeewolde  I  Tel: 085-1043412
Email: info@heilbode.nl   I  Site: www.heilbode.nl  I  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971