Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser


Heilbode - Nieuwsupdate Dec. 2015
 

In deze brief:  In de laatste dagen - Hopebox - Filippijnen - ManArise - Bloedverbond  -Familie nieuws


In de laatste dagen
De bijbel zegt: "Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God" (2Tim. 3:1-4). Er niet veel fantasie voor nodig om te zien dat wij in die tijd leven, met de toenemende spanning in het Midden Oosten, de gruweldaden en de aanslagen van IS, ook in Europa. De intense haat tegen en boycot van Israel, de strijd in de Okraine, de plotseling oplaaiende spanning tussen Putin van Rusland en Erdogan van Turkye. Die laatste heeft zichzelf trouwens pas tot god uitgeroepen. Dan verder nog de enorme klimaatsveranderingen met zeer extreme weersomstandigheden, zoals nu weer in zuid India waar in minder dan 2 weken meer dan 1200 milimeter water viel, 250 doden zijn gevallen, ziekten uitbreken en meer dan 3 miljoen mensen zijn ontzet en honderduizenden permanent dakloos zijn geworden. En alsof dat nog niet genoeg is zegt de bijbel ook: "Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen" (2 Petrus 3:3).  Die zelfzucht zien we dan ook in de graaicultuur van bestuurders in de zorgsector die hun salarissen meer dan verdubbelen terwijl de mensen die het werk moeten doen steeds minder krijgen en de hulpbehoevenden niet meer de zorg krijg die ze nodig hebben.  Waar gaat het met deze wereld naartoe? En is er nog wel hoop?

Jazeker! Want de bijbel zegt ook:  "En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren" (Handelingen 2:17). En ook zegt Gods woord: "En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen" (Jes. 2:2). En verder zegt de bijbel: "Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren". Zeker! Duisternis zal de aarde bedekken, maar over u zal het licht opgaan en Gods heerlijkheid zal over u gezien worden. Het is dus geen reden tot fatalisme, tot wanhoop. Het is geen reden om op te geven, maar juist om ons hoofd omhoog te heffen en te stralen met het licht van Gods liefde. In e, want wij zijn het licht der wereld, vooral nu het steeds donkerder om ons heen wordt, moeten we het des te meer laten stralen. In de komende conferentie "Licht uit de duisternis" zullen we dit thema verder uitdiepen. U bent ook van harte welkom. U moet zich wel snel opgeven. Zie de banner hieronder, klik hier of op de banner om je in te schrijven.


Actie - Hopebox!
Zoals ik hierboven al schreef is er een zeer ernstige regenval in het zuiden van India en met name in Chennai, waar we een groot werk doen onder de Dalits. Met meer dan een meter water in minder dan 2 weken, en met nog meer regen in aantocht, is het leed voor honderduizeden daklozen niet te overzien. Onze partner is begonnen met een hulpactie die we HOPEBOX hebben genoemd. In die doos zitten: rijst, suiker, zout, olie, tarwe, biscuits, een jerrycan voor schoon drinkwater, wasmiddel, zeep, dekens, slaapmatjes, kookgerei voor een klein gezin, geneesmiddelen en melkpoeder. Wij hebben alvast € 5.000,- overgemaakt om de hulp in gang te zetten en daarmee hebben al 200 gezinnen geholpen. Maar willen graag veel meer doen. Doet u mee? Doneer dan nu een Hopebox online. Dank u! Klik hier om een gezin nieuwe hoop te geven met een Hope-BoxWil u ons uitgebreide plan lezen, klik dan hier Of download hier de brief als PDF om door te sturen aan vrienden. Dank aan iedereen die ons helpt om de alleramsten een hopebox te kunnen geven. 

  


Verslag Filippijnen
Van 10-23 november j.l ben ik met Dylan de Bruin naar de Filippijnen geweest. In de vier campagnes die we gedaan hebben zijn zo'n 500 mensen naar voren gekomen om Jezus aan te nemen. We hebben leiders toegerust, gemeenten geinspireerd, gelovigen bemoedigt en heel veel zegen mogen ervaren. We zijn God dankbaar dat Hij Zijn Woord zo prachtig bevestigde met wonderen en tekenen. Kijk hier voor een schitterend fotoverslag dat Dylan heeft gemaakt.

   


Verslag ManArise
Hoe zou een samenleving eruit zien waar mannen elkaar niet langer bekritiseren, maar elkaar eren? Dat hebben we op ManArise 2015 op een fantastische manier met elkaar ervaren. Anthon van der Laak, Karim Landoulsi en Jaap Dieleman spraken en vulden elkaar schitterend aan met hun boodschappen over intimiteit en identiteit. Vooral de slotboodschap van Karim over 'opstaan' was schitterend. En velen zijn opgestaan. Opgestaan op niet langer verslagen te blijven in de put van neerslachtigheid maar opgestaan en naar de Vader gegaan om opnieuw als zoon, Zijn omhelzing, aanvaarding en liefde te ervaren en als man in ere hersteld te worden. Dat smaakt echt naar meer.

Klik hier of op de foto hiernaast van het schitterende slot-crescendo van ManArise 2015. Vorig jaar was het een schitterende conferentie en dan denk je: kan het nog beter? Maar God heeft ons weer verrast en ons in overtreffende trap gezegend. Echt onvoorstelbaar. En nu komen er al weer vragen binnen of men zich alvast kan aanmelden voor  ManArise 2016. Dus heeft ManArise de website alvast maar weer opengesteld, dus kun je je hier alvast weer opgeven voor ManArise 2016.  Gaat God ons dan weer verrassen en zal Hij ons dan opnieuw overtreffen? Het ligt in Zijn natuur om dat te doen. Dus zien we er nu alweer naar uit. En dan gaan we met elkaar voor goud! Wil je graag de gesproken boodschappen hebben neem dan contact met ManArise


Het bloedverbond
Op Family7 draait de serie van het bloedverbond inmiddels elke week en we krijgen veel reacties en vragen. Elke vrijdagavond om 19.30 kun je de uitzending zien en het wordt ook nog eens herhaald op andere tijden. Kijk daarvoor naar ons artikel op de website van Family7. Je kunt in zo'n talkshow uiteraard niet altijd zo diep gaan als je wilt, want er valt zoveel over te zeggen. Maar als je nieuwsgierigheid is gewekt en je wilt meer weten over dit belangrijke thema dan kun je nog altijd het boek bestellen in onze webshop.

Gekocht en Betaald
Naast het programma op Family7 heb ik er ook een boek over geschreven en dat heet: "Gekocht en Betaald".Sinds de uitzendingen op Family7 zijn er veel mensen die naar dit boek vragen. En wie meer wil weten van het bloedverbond raad ik dan ook aan dit boek te kopen. Het zal u verrijken en inzicht geven in alle voorrechten en zegeningen die het nieuwe verbond met zich meebrengt. En die zijn ongelooflijk goed, beter dan de meeste van ons kunnen bedenken of beseffen. Het is het beste verbond ooit, door God met ons gesloten in Zijn Zoon Jezus.Van Harte aanbevolen! U kunt het direct online bestellen via ons bookshop. Klik hier om direct te bestellen.


Familie nieuws
Van oudher hebben we onze achterban op de hoogte gehouden van onze gezins-situatie. Dat blijven we dan ook gewoon doen want mijn gezin, mijn thuis is de oase in mijn drukke bestaan en ik geniet er altijd erg van als de kinderen en kleinkinderen over de vloer komen, en mijn vrouw Antje nog wel veel meer. Ze is dol op hen en de kleinkinderen zijn ook dol op haar. Vooral Manasse probeert elke gelegenheid uit om ff met oma mee te gaan naar de stad, en na de samenkomst gaat hij ook maar wat graag met oma mee. En Noa huilt als ze weer naar huis moet. Want oma is helemaal favouriet.

Chenaniah is zo'n lekker ventje. Hij kent ons al heel erg goed. Hij houdt van muziek en drummen is zijn lust en zijn leven. Dat heeft hij van zijn vader. En nu krijgt hij ook nog een broertje of zusje. Na verwachting wordt de baby in mei 2016 geboren. We zien er nu al met verwachting naar uit en Daniel en Jonne natuurlijk nog meer. Enfin, reden tot grote vreugde.

Wel dat was het dan weer voor dit jaar. Antje en ik u gezegende Kerstdagen waarbij we denken aan de menswording van onze Here Jezus en ook voor 2016 wensen we u vooral Gods licht en zegen toe.  Dank voor iedereen die ons dit jaar geholpen, financieel gesteund, bemoedigt en voor ons gebeden heeeft. De Heer zegene jullie daar rijkelijk voor. In Gods liefde verbonden.

Jaap & Antje Dieleman