Bekijk dit bericht in uw browser

 


Heilbode Nieuwsbrief - februari 2017
 

In deze brief:  Overdenking  - Verslag India - Nieuwe uitgaven - Reis Kosovo - Agenda NL


O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt,
koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.

Jesaja 55:1


Beste vrienden, 
Boven deze tekst uit Jesaja staat: "Uitnodiging tot het heil des Heren". Wel prachtig, een uitnodiging van de Koning der koningen zelf. Een uitnodiging om te komen en te drinken van het levende water. Een uitnodiging voor iedereen die dorst heeft. Je hebt het goed begrepen: je mag komen, en nemen om niet. Zonder prijs en zonder geld, eten van het brood des levens en drinken van het levende water. En deze uitnodiging is voor iedereen. Maar je moet wel komen. Je hebt niets aan deze uitnodiging als je niet komt. Tot drie keer staat er dat je moet komen. Je naam staat op de gastenlijst. Je bent dan ook hoogst-persoonlijk uitgenodigt door de Koning zelf, maar je moet wel komen. Maar het is aan jou om gehoor te geven aan die oproep.

In allerlei toonaarden worden we uitgenodigt om te komen. "Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven!" zegt Jezus. En komt tot Hem, de levende steen. "En wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen". Filippus zei tegen Nathanael: "Kom en zie!" en Nathanael kwam en is daarna nooit meer dezelfde gebleven. Misschien probeer je de leegte in je leven te vullen met zaken die je ziel niet verzadigen. Waarom zou je geen gehoor geven aan deze geweldige oproep: "Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve!" Gods Woord leert ons dat niemand tevergeefs tot Hem komt: want allen die tot Hem kwamen werden genezen. Daarom nodig ik u ook dringend uit om tot Jezus te komen, want dan krijg je leven een nieuw doel, een nieuwe betekenis. Dan zul je genieten van elke dag, elke ademtocht....,  en dan zegt Jezus: ga!

Eerst moet je tot Hem komen en Hem volgen, maar dan zal Hij je maken tot vissers van mensen. Dan zegt Hij tegen je: ga! "Ga in de gehele wereld en verkondig het evangelie aan alle mensen!" "Ga en Ik ben met U!" "Ga, geneest de zieken, reinigt melaatsen, wekt doden op, om niet hebt gij het ontvangen, geef het om niet!" Eigenlijk is het zo eenvoudig: Hij zegt eerst "kom!" Net als de verloren zoon komen de meesten: leeg, dorstig, hongerig, berooit, ziek en hopeloos. Maar als je komt, dan heelt, herstelt en geneest Jezus je en daarna zend Hij je uit en zegt: "ga!" Ga met een boodschap van: hoop, liefde, genezing, vrede, vergeving! Wat een heerlijke opdracht! Wat een voorrecht! Goed nieuws voor de wereld, een boodschap van hoop voor hopelozen, kracht voor de zwakken en liefde voor liefdelozen! Dat blijft de boodschap totdat Jezus komt en de bazuin zal klinken! Dat is Zijn opdracht aan ons. In Zijn opdracht verbonden.
                                                                                                                                                                Jaap Dieleman


Verslag zendingsreis - India 17-31 januari 2017
Met een groep van 10 man zijn we in India geweest. We hebben 14 ongelooflijk intense en bijzondere dagen gehad, waarbij we 10 multifunctionele kerkjes hebben geopend. Elk kerkje had een eigen bijzonder verhaal. We zouden er een boek over kunnen schrijven. Maar daar is in deze brief geen plaats voor. Maar een verhaal wil ik u echter niet onthouden. Jaren geleden was er een kerkje door een fanatieke Hindoe met een bulldozer platgewalst en de voorganger werd daarbij in elkaar geslagen, maar nu hebben we op dezelfde plek een nieuw multifunctioneel kerkje gebouwd. Chittibabu, (in het midden - foto links) ziet u de man die destijds de leiding had bij het verwoesten van het kerkje. Hij kwam een paar jaar geleden tot geloof. Hij kon niet meer lopen, maar werd door God genezen, bevrijd van zijn verslaving, zijn huwelijk werd hersteld en nu is hij een van onze trouwe steunpilaren in het kerkje dat hij destijds had afgebroken. En zo had elk kerkje wel een heel bijzonder verhaal te vertellen. Op mijn facebook pagina heb ik van elke dag een fotoverslag gemaakt. Dat kunt u hier zien.

          Chittibabu met de sponsor voor de kerk             - Ontmoeting met de jeugd -           Het Nederlandse team met Kingsly en team

   
                De adoptiekinderen                                     - jeugdrally op de farm-                            De weduwen die we verzorgen

   
      De captain (genezen) met zijn gezin                     - met vriend Ambrosius-               Duizenden bekeerlingen tijdens crusade

Ik zou nog wel 100 pagina's kunnen vullen met foto's, filmbeelden en verhalen van alles bijzondere dingen die we de afgelopen twee weken hebben meegemaakt. Maar daar is helaas geen plaats voor in deze brief. Bovendien hebben we in de campagne meer dan 3000 beslissingen voor Jezus genoteerd. Een bijzonder verhaal betreft de man die met een flesje gif naar de campagne was gekomen en een einde aan zijn leven wilde maken. Tijdens mijn prediking, nodigde ik de mensen uit om het levende water te komen drinken. Hij begon te beven, de fles gif viel uit zijn handen kapot en hij kwam naar voren om zijn leven aan Jezus te geven. Hij dronk levend water, in plaats van de gifbeker. Schitterend! Naast de campagne zijn er in alle diensten ook honderden mensen geweest die hun leven aan Jezus hebben gegeven. We zagen echt een bijzondere opwekking onder de allerarmsten in India. Wat een feest.


New ProjectThe Healing Gospel Truck
De meeste Dalits (de onaanraakbaren van India) wonen in kleine dorpjes. Met een grote campagne bereiken we deze geisoleerde mensen nooit. Daarom willen we in al die dorpjes Gospel-crusades houden. Om die reden gaan we een 'Healing Gospel Truck' kopen, die volledig is uitgerust met podium, licht, geluid, generator, scherm voor filmvertoning etc. Met deze truck kunnen we elke maand zeker 20.000 onbereikten bereiken met het goede nieuws van Jezus. We sparen op die manier veel tijd en geld want we kunnen de truck binnen een half uur opzetten en weer afbreken om naar het volgende dorp te gaan. We kunnen zo per jaar 250.000 mensen bereiken. De truck kost ons € 25.000,- Wilt u ons meehelpen om deze mensen te bereiken? Iedereen die meehelpt met een gift van € 100,- of meer krijgt van ons een boek naar keuze uit de webshop. Samen kunnen we zo een groot verschil uitmaken in de levens van honderduizenden mensen. Helpt u ook mee? Klik dan hier om te helpen en vermeld bij uw overschrijving dan de tekst "Healing GospelTruck" Bij voorbaat dank!  


Activiteiten in Nederland en Kosovo
Van 1-8 mei gaan we naar Kosovo. Klik op de banner als u mee wilt. Verder staan er ook in ons land er weer een aantal meetings gepland. Je ziet deze in onze agenda. Maar een paar bijzondere samenkomsten wil ik in deze nieuwsbrief onder uw aandacht brengen. Klik op de banners om meer te lezen. 

  Siloam
                 Jubileum dienst van House of Worship Almere                     Van 11-16 juli weer een schitterende week op de Siloam


Webshop - Nieuwste uitgaven!

 

   

 

Het mysterie van de Opname, is het nieuwste boek van Jaap over het mysterie van de gemeente die in een ondeelbaar ogenblik zal worden weggenomen Laat je inspireren door deze hoopgevende boodschap uit Gods Woord. 

Prijs € 15,- 

 

 

Terug naar de toekomst, is een boek over de beproevingen van Job. Een boek dat antwoord geeft op vragen over beproevingen, onrecht en lijden. Vragen waarmee wij worstelen als alles misgaat en er geen uitkomst lijkt.

Prijs € 15,- 

 

 

Kunnen deze beenderen herleven? een profetische boek over eindtijd, Israel en Gods plan voor deze wereld, met een sterk licht op wat er nu in de wereld gebeurd. Ook als luister CD te koop en nu ook verkrijgbaar in het Engels

Prijs € 15, - 

 

 


Jonathan en Grace met hun 3 prinsesjes: Amy, Noa en ZoeFamilie-Nieuws
Alles loopt lekker met onze kids. Soms nemen we het voor lief dat alles goed gaat, maar als we soms horen van ouders die met hun kinderen lopen te dokteren, dan zijn we heel dankbaar dat alles goed gaat met onze kinderen en kleinkinderen. Het was ook heel gaaf dat Jonathan mee was naar India. Hij gaat op termijn een prachtige documentaire maken van alle foto's en filmpjes die hij heeft gemaakt. Joyce en David zijn inmiddels helemaal gesetteld op hun nieuwe stekkie aan het water. De muziek-CD van Joyce doet het goed en binnenkort heeft David weer een prachtig SimplyJesus event in Zwolle met Dwight Dissels als speciale gast. U begrijpt dat we reden hebben om trots te zijn op onze kinderen en kleinkinderen. Daniel en Jonne gaan ook lekker met hun twee prachtige boys, Chenaniah en Manoah. Die kleine Manoah is zo'n lekker ventje en hij groeit geweldig. Hij is een vriendelijk mannetje en altijd goedlachs tegen iedereen. Je wordt gewoon blij als je hem ziet.  
   Jonathan en Grace met hun prinsesjes: Amy, Noa en Zoe

Onze twee boys Jozua en Daniel zijn zoals altijd druk met muziek. Prachtig om te zien hoe ze nieuwe muziek maken (het kunsternaarschap zit er nog altijd een beetje in bij mij). Nu mag ik vooral weer even van hen allemaal genieten, na deze intensieve reis naar India. Tot slot wens ik al onze vrienden, partners en sponsors Gods overvloedige zegen. Verwacht het van Jezus, Hij is er ook voor jou! In Zijn Liefde verbonden.

                                                                                                                                                  Jaap & Antje Dieleman   


St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen