Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsupdate november 2020

In deze brief: Overdenking, - NL-Agenda, Brievenbus-actie, Gospeltrucks India, Bookshop, Dankwoord

Velt daarom geen oordeel voor de tijd dat onze God de raadslagen
van ons hart openbaart want dan zal een ieder zijn
lof van God ontvangen – 1 Corinthiërs 4:5Beste vrienden,

We hebben de neiging om de ander te beoordelen op zijn daden, maar onszelf beoordelen we op grond van onze motieven. Zouden we daarom ook niet eerst de motieven van de ander moeten proberen te begrijpen voor wij ons een oordeel aanmatigen?
 We zien dat ook gebeuren bij Jezus. Hij was op bezoek bij een Farizeeër toen er een vrouw kwam die als zondares bekend stond, maar die door Jezus was bevrijd. Ze ging achter Jezus staan, waste zijn voeten met haar tranen en droogde ze af met haar hoofdhaar, kuste zijn voeten en zalfde ze met de kostbare mirre. Toen deze Farizeeër dat zag, dacht hij: ‘Indien Hij de profeet was, zou Hij wel weten, wie en wat deze vrouw is, die Hem aanraakt: dat zij een zondares is.’ Hij had zijn oordeel al klaar op grond van wat hij zag. Hij trok zelfs de integriteit van Jezus in twijfel. ‘Als hij de profeet is…?’ Ook had hij een oordeel over de vrouw. Om bekend te staan als zondares, vermoed ik dat ze in de prostitutie had gezeten. Ze was echter door Jezus bevrijd van zeven boze geesten, een nieuw mens, een reine maagd. Vel daarom geen oordeel als je niet alles weet. Je leest dit verhaal in Lucas 7:36-50.

Zacheüs, de oppertollenaar, werkte voor de Romeinse bezetter en inde belastinggeld van zijn eigen volk. Hij verrijkte zichzelf over de rug van zijn landgenoten en werd gezien als een soort NSB-er. Geen wonder dat iedereen een hekel aan hem had - de landverrader! Maar diep vanbinnen was hij eenzaam en zocht die leegte te vullen. Toen Jezus onder de boom doorliep waar hij in zat, zei hij: “Kom vlug naar beneden, ik moet vandaag in jouw huis zijn!” Hij ontving Jezus met blijdschap. De mensen mopperden: “Waarom eet en drinkt u met de tollenaars en zondaars?” en “Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen!” Ze veroordeelden Hem op zijn daden, maar Zijn motief was om Zacheüs te redden. Hij zei: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering” (Lucas 5:30-35). Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden (Lucas 19:8-13).

Denk ook eens aan Cornelius, de Romeinse hoofdman, een van de bezetters in Israël. Maar wat gebeurt er? Er verschijnt een engel aan hem die zei: “Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen” (Handelingen 10:5). De mensen zien wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. God zag geen bezetter, maar een goed man die wanhopig op zoek was naar God en probeerde Hem naar beste weten te dienen. Vel dus geen oordeel voordat je alle feiten weet. Zo verging het Jezus keer op keer. Hij ging immers om met hoeren en tollenaars. Niet om Zijn goedkeuring te geven aan hun levensstijl, maar om hen te winnen zodat ze zouden delen in Zijn genade en Zijn koninkrijk.

Ook in onze tijd gebeurt het nog steeds dat men een oordeel velt terwijl men de motieven en het hart van de ander niet kent. Toen Billy Graham een uitnodiging kreeg van de Russische kerk, hebben sommigen hem veroordeeld. Het was de Koude Oorlog tussen het Russische communisme en het Westerse kapitalisme. “Hoe kan hij nu naar deze verraders gaan? Het is godslasterlijk ...!” Maar Billy’s motief was niets anders dan hun het evangelie te brengen en hen voor Jezus te winnen. Ook onze eigen Anne van der Bijl is door verschillende kerken uitgekotst, omdat hij vriendschap sloot met die ‘vervloekte Palestijnen’. Die vriendschap was geen goedkeuring voor hun terroristische daden, maar een poging om met hen in contact te komen, om hun over Jezus te vertellen en hen te winnen voor Hem. Gelukkig hebben Billy Graham en onze Anne van der Bijl zich nooit iets van dit oordeel aangetrokken en wie weet hoe velen door hun stugge volhardende liefde Jezus hebben leren kennen, net zoals Jezus die naar de Samaritanen ging en er zelfs enige dagen verbleef, waarbij velen tot geloof kwamen.

Als we ons een oordeel aanmatigen, zonder de motieven en de beweegredenen van het hart te kennen, leidt dit onherroepelijk tot verdeeldheid. Het is net een splijtzwam. We zien dat nu ook gebeuren in onze samenleving waarin Covid-19 en de maatregelen die de regering ertegen neemt, de samenleving dreigen te verscheuren. Waar is de gezindheid van Christus om elkaars hart te zoeken en de echte beweegredenen van de ander te kennen. Wat hebben we deze boodschap nu hard nodig om elkaar echt te kunnen ontmoeten.

Ontmoeten is trouwens een oud Nederlands woord, dat bestaat uit ‘ont’ en ‘moeten’. Een ‘moet’ is een oud woord voor ‘vlek’, een ‘vouw’, een ‘indruk’. Het verwijst naar een vooringenomen beeld dat je van iemand hebt. Om hem echt te ‘ont-moeten’, zullen we de ‘moet’ dat wil zeggen: ons vooroordeel, aan de kant moeten schuiven om de persoon te zien zoals hij echt is. Dat is wat Jezus met de vrouw deed, met Zacheüs en met Cornelius. Dat is wat Billy Graham met de Russen en Anne van der Bijl met de Palestijnen deed. Dat is de uitdaging voor ons allemaal als we volgelingen van Jezus willen zijn. Vel daarom geen oordeel voor de tijd dat onze God de raadslagen van ons hart openbaart want dan zal een ieder zijn lof van God ontvangen – 1 Korintiërs 4:5. Laten we in dat spoor voorwaarts gaan!      
Jaap DielemanActiviteiten in Nederland
Ondanks de c-crisis hebben we niet stil gezeten. Integendeel zelfs. Het werk is alleen maar meer geworden. Ook spreek ik regelmatig in ons land. In mijn agenda zie je mijn sprekerslijst. Dus als je een keer wilt komen luisteren, vind je hier waar en wanneer dat zou kunnen. Om teleurstelling te voorkomen wil ik je wel aanraden om eerst contact op te nemen met die lokale gemeente, want soms is het aantal gasten dat wordt toegelaten beperkt. Maar je hoeft niet perse de deur uit want elke week zet ik ook een boodschap op YouTube. Klik hier om ons kanaal te bezoeken. Als je je abonneert, krijg je een melding wanneer er weer een nieuwe boodschap is geplaatst. Elke week is er wel een nieuwe boodschap en bemoediging te zien. 

Brievenbusactie
Met de hulp van een goede vriend is onze nieuwe website ontstaan onder de naam "Ontzagwekkend Nieuws" waar je mijn boodschappen en die van andere sprekers vindt. Daarnaast hebben we het plan om in elke brievenbus van Nederland een "Ontzagwekkend-Nieuws-Krant" te bezorgen. Inmiddels is het magazine geschreven, en het wordt nu opgemaakt. Voor eind december willen we het in de drie noordelijke provincies bezorgen. Kostenplaatje is ongeveer € 75.000,-  We willen heel graag elke Nederlander bereiken met dit "ONTZAGWEKKENDE GOEDE NIEUWS".  En u kunt  meehelpen. Het kost € 0,15 per brievenbus. Voor € 150,- bereikt u al 1000 brievenbussen. En achter elke brievenbus wonen gemiddeld 3 mensen.  Klik op het plaatje hier links om te kijken hoe kunt meehelpen met dit schitterende plan.

Ben jij geboren voor een tijd als deze?
Nog voor de corona-crisis was het plan geboren voor deze conferentie die aanvankelijk was gepland in de Betteld. Maar met de strikte regels leek dat nu geen haalbare kaart. Toch voelden we allemaal dat het door moest gaan. Want we leven in de eindtijd en velen lopen met prangende vragen over de spannende ontwikkelingen in onze wereld. In plaats van een fysieke conferentie waar een beperkt aantal deelnemers bij kan zijn, hebben we de switch gemaakt naar een digitale, online conferentie. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 13 en zaterdag 14 november. Sprekers: Eddie Bakker, Jacques Brunt, Jaap Dieleman en Orlando Bottenbley. Het wordt een interessante online conferentie over de tijd waarin we leven en de eindtijd. Een actueler thema dan dit ga je in deze gekke tijden niet krijgen! Schrijf je snel in! Klik op de flyer voor meer informatie.

Ik wil meer informatie!

Verslag: Healing-Gospel-Truck - India
Twee jaar terug zijn we begonnen met de Healing-Gospel-Truck, die sindsdien 5x per week is uitgegaan om mensen te bereiken in de meest afgelegen dorpjes van India. Inmiddels hebben we ruim 250.000 mensen bereikt met de geweldige boodschap van Gods liefde en meer dan 100.000 mensen hebben voor Jezus gekozen. Ondanks de toenemende vervolging in India zien we zo'n honger en openheid. We ervaren dat het oogsttijd is. En we willen van deze open deur maximaal gebruik maken want we weten niet hoelang die deur nog open zal blijven. 

Gospel Trucks - Het is werkelijk oogsttijd

Ondanks de Corona-crisis is de evangelieverkondiging in de afgelegen dorpjes dus gewoon doorgegaan, waarbij we een oogst zien zoals we nog nooit eerder hebben gezien. In de afgelopen maand zagen we met 2 trucks opnieuw bijna 10.000 mensen tot Jezus komen. ZIe hieronder de overzichten van de oogst. De 3e truck mocht vanwege de lockdown niet de weg op, maar sinds oktober draait hij ook weer mee. En de twee nieuwe trucks zijn bijna klaar om ook uit te gaan. Als er straks 5 trucks uitgaan, dan ligt de oogst rond de 25.000 zielen per maand. En deze maand hebben we geld gestuud om weer 2 nieuwe trucks te bouwen. Dus het werk gaan gewoon door.

            
De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig

Met deze enorme oogst is er ook een enorme uitdaging. Op termijn willen we in elk dorp een zendeling/pastor plaatsen om zorg te dragen voor deze nieuwe gelovigen. Daarom trainen we jonge mensen in onze Bijbelschool om ze straks als leiders en zendelingen in te zetten in deze dorpen. Inmiddels hebben we al 100 fulltimers maar dat is nauwelijks genoeg om zorg te dragen voor al deze nieuwe gelovigen. En we willen hun natuurlijk ook Gods Woord geven. Verder hebben we nu 200 teams van jonge mensen die meedraaien in evangelisatie.

5000 Bijbels voor de nieuwe gelovigen
De nieuwe gelovigen zijn gedoopt en komen nu in onze kerkjes. Alhoewel een deel van hen niet kan lezen, willen we elk gezin voorzien van een Bijbel. Ik zal nooit vergeten dat ik een Hindoe een Bijbel gaf en hem vertelde: "In dit boek is licht, liefde en leven, het is de grootste inspiratiebron voor ons werk hier in India!" Hij nam het aan als een kostbaar geschenk en bedankte me hartelijk. Thuisgekomen zei hij tegen zijn vrouw: "Ik heb dit boek gekregen van de man van God en hij zegt: In dit boek is leven, licht en liefde! En daarom ga ik dit boek volgen!" Hij opende zijn hart voor Jezus en is nu een kind van God. Hoe belangrijk dat wij deze nieuwe gelovigen een Bijbel kunnen geven. Een bijbel kost €5,-. We hebben inmiddels 15.000 Bijbels uitgedeeld. En het ziet ernaar uit dat we in december weer een partij moeten inkopen om alle nieuwe gelovigen een Bijbel te geven. Wilt u ons helpen of partner worden om hen te voorzien van het levende brood door een aantal bijbels voor uw rekening te nemen? Maak dan hier een gift over met de vermelding 'bijbels'  Hartelijk dank!

EEN-MILJOEN-ZIELEN-CAMPAGNE!!!
Het succes van de Gospel-Trucks is overweldigend. Meer dan wij onszelf hadden voorgesteld. En zo ontstond de visie om er meer mensen  mee te bereiken. Zoals Jozua het beloofde land in kaart bracht en de stammen hun erfdeel toewees, zo hebben wij naar de kaart van Tamil-Nadu gekeken, waar 85 miljoen mensen wonen, verdeeld over 38 districten. We willen in elk district een Gospel-Truck ‘zaaien’ en in een groot district zelfs twee. Dit is verreweg de grootste uitdaging voor onze bediening tot nog toe. Want 40 trucks kosten ons € 1.000.000, -. Maar daar bereiken we dan ook naar schatting ruim 2 miljoen zielen per jaar mee. De operationele kosten van deze trucks zijn eveneens 1 miljoen euro per jaar. We hebben daarom 2 miljoen nodig en daarna elk jaar 1 miljoen voor de exploitatie. Wat een uitdaging!

De grootste uitdaging
Sommigen zeggen: “Waar ben je aan begonnen? Ben je wel goed wijs?” Lieve vrienden, dat zeiden ze ook toen we besloten om 50 kerkjes te bouwen en honderden waterputten te slaan. En die staan er nu allemaal. Het is niet mijn werk, maar Zijn werk. Ik zeg dan ook: "Als het mislukt, is het mijn fout, maar als het lukt weet iedereen dat dit Gods werk is!". Beveel de Here uw werken en Hij zal het u doen gelukken. We hebben dus eerst een miljoen Euro nodig om de trucks aan te schaffen en vervolgens elk jaar een miljoen om ze het werk te laten doen. De vraag is: Wie wil ons daarbij helpen? Elke ziel is onbetaalbaar voor God, maar omgerekend kost die ons €0,50 per ziel. Iedereen kan dus een bijdrage leveren, ook al is het maar om een ziel te bereiken. Hoeveel kunt en wilt u er voor uw rekening nemen? Of wilt u (met uw bedrijf) een truck sponsoren, of een avond verzorgen in een dorpje in India waarbij gemiddeld zo’n 300/400 mensen tot Jezus komen? Klik hier als u een gospelavond wilt sponsoren of op een andere wijze ons wilt helpen met het binnenhalen van deze kostbare ‘oogst’ Dank u wel!


Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop -Nieuwste uitgaven! - Webshop Nieuwste uitgaven! - Webshop

   

Het mysterie van de Opname, een boek over de gelovigen die in een ondeelbaar ogenblik worden opgenomen in Gods tegenwoordigheid. Een hoopvolle bood-schap uit Gods Woord.


Prijs
€ 15,00

 

70 Profetieën over Israël, gaat over eeu-wenoude profetieën en het nieuws rondom Israël. Dit fascinerende mysterie lijkt Gods DNA. Een aanrader!

 

Prijs
€ 17,50

 

Dit boek over Gods geweldige beloften en alle voorrechten van het nieuwe verbond is herdrukt. Fascinerend, troostrijk en zeer  bemoedigend. Van harte aanbevolen.

 

Prijs
€ 18,95


Familie-nieuws
Bij het schrijven van de vorige nieuwsbrief op 1 augustus 2020, had ik vermeld dat we in de blijde verwachting waren van ons jongste kleinkind, zonder te weten dat het op diezelfde avond nog geboren zou worden. Notabene op de verjaardag van onze Joel. Hoe leuk was dat! Onze kleine Niva is inmiddels alweer ruim 3 maanden oud en het is een beauty. Daniel en Jonne zijn dolgelukkig met hun dochter en wij ook met dit prachtige meisje, waar u ook even van mag meegenieten. Zo tevreden en zo mooi. Het blijft toch elke keer weer een schitterend wonder om zo'n prachtig mensenkind te mogen ontvangen. 

Ondanks de gekke tijd waarin we leven, genieten we van het leven en van elkaar. Ons vertrouwen is op onze God die nooit verandert en alles in Zijn hand heeft. Dat geeft rust en vertrouwen en we kunnen dan ook met opgeheven hoofd zingen: "Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand, moedig  sla ik dus de ogen op naar Hem". Dat rotsvaste vertrouwen bidden wij jullie ook van harte toe.
  In mijn dagelijkse ochtendwandelingen zie ik de mooiste dingen en daar prijs ik God voor. Ik vind het leuk om jullie dan ook nog even te laten meegenieten van dit mooie herfstlandschap bij ons hier in de polder. Dank weer voor jullie betrokkenheid, gebeden en giften waardoor we ons werk onbezorgd kunnen blijven doen. God zegen.    
                                                                                                                                                                                        Jaap & Antje Dieleman

  

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: info@heilbode.nl   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen