Bekijk dit bericht in uw browser

 


Heilbode Nieuwsbrief - juni 2017
 

In deze brief:  Overdenking  - Verslag Kosovo - Gospel-truck - Reis Azie - Agenda NL - Nieuwe uitgaven


O, Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter (...) aangesteld.  Wanneer gij
een woord
uit Mijn mond hoort, zult gij hen uit Mijn naam waarschuwen.
Ezechiel 33:7


Beste vrienden, 
Het afgelopen jaar heeft God zo duidelijk tot mij gesproken dat Hij spoedig Zijn oordelen over deze wereld zal gaan brengen. Mijn laatste twee boeken zijn vanuit die urgentie geschreven. De waarschuwing in deze boeken zijn niet bedoeld als een fatalistische mededelingen, maar juist als een waarschuwing om dit oordeel te ontlopen. Zoals Nineve Gods oordeel ontliep toen ze gehoor gaven aan de oordeelswaarschuwingen van Jona en zich bekeerden. Terwijl ik mijn laatste boek 'Het mysterie van de Opname" aan het schrijven was, werd ik onverwachts door een oude vriend bemoedigd. Hij wilde mij blijven steunen voor mijn 'heraut-bediening' schreef hij. Terwijl ik die woorden las, bracht God een opmerkelijke jeugdherinnering bij mij naar boven. 

Als twaalfjarige jongen moest ik tijdens het afscheidsfeestje van de lagere school de rol spelen van een heraut. Het toneel was aangekleed als een stadsplein. Ik had een ratelaar, een trompet en een boekrol. Ik moest de ratelaar laten ratelen om de aandacht te trekken van de mensen, daarna moest ik de bazuin blazen om alarm te slaan om daarna de boekrol open te rollen en het woord van de koning aan het volk bekend te maken. Na afloop zei mijn vader nog dat ik het goed had gedaan, waardoor ik als twaalfjarig jongetje best wel trots was op mijn rol. 

Dat was exact 50 jaar geleden en ik heb hier nooit meer aan gedacht, totdat mijn oude vriend mij vertelde dat hij mij wilde steunen voor mijn 'heraut-bediening'. Het was alsof God tegen me zei: "Vijftig jaar geleden was dit de generale repetitie voor datgene waar Ik jou nu voor geroepen heb! Ik wil dat je alarm slaat en het volk mijn Woord bekend maakt! Ik wil dat je hen waarschuwd uit Mijn naam zodat ze in staat zullen zijn om te ontkomen aan alles wat geschieden zal, om gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen"(Lukas 21:36). Is het ook niet opmerkelijk dat we onze bediening "De Heilbode" hebben genoemd! Dat is immers gewoon een ander woord voor heraut. En het is geen fatalistische doemboodschap maar juist een aansporing om deze 'tsuname-waarschuwing' ter harte te nemen om zo het oordeel te ontlopen. 

Na aanvankelijk geworsteld te hebben met deze opdracht, vanwege de angst voor onbegrip en afwijzing (niets menselijks is mij vreemd), heb ik besloten me niet te laten leiden door de vrees wat mensen van mij denken, maar  juist wel door wat God hier van vindt.  Ik sta als heraut ten slotte in dienst van Mijn Koning en dus zal ik mij zo goed mogelijk inzetten om Zijn opdracht uit te voeren. Dus ratel in met de ratel om aandacht te trekken, blaas ik de bazuin om alarm te slaan en open ik de boekrol om het Woord van mijn Koning bekend te maken. En ik hoop dat mijn Hemelse Vader, straks, net als mijn aardse vader destijds, ook tegen mij zal zeggen: "Dat heb je goed gedaan, mijn jongen!"

Wat een voorrecht om de heraut van de Hemelse Koning te mogen zijn! Want Zijn Woord is goed nieuws voor de wereld, een boodschap van hoop voor hopelozen, kracht voor de zwakken en liefde voor liefdelozen! Dat blijft de boodschap totdat Jezus komt en de bazuin zal klinken! In Zijn opdracht!
                                                                                                                                                                         Jaap Dieleman


Verslag zendingsreis - Kosovo
Van 1-8 mei zijn we met 11 man naar Kosovo geweest. Het was wederom een schitterende reis. We hebben oude bekenden oontmoet, met mensen gebeden, hen bemoedigt en praktisch geholpen met eten, kleding en medicijnen. Een doofstomme jongen werd genezen. Het was ook schitterend om de prachtige Tava familie weer te ontmoeten die we destijds een huisje konden geven. Deze reis was beslist een levensveranderende ervaring voor alle mensen die mee zijn gegaan. Zeker voor herhaling vatbaar. Ulfert leidt nu het werk van de Brug en we zien Gods hand op zijn leven.

           Bezoek aan de Tave familie                   Samen uit eten met het team           Schoenen uit als je binnen gaat!    
    Op de foto met de Tava kinderen                           Samenkomst in Gjakove                Bezoek aan armen in Detchan


New ProjectThe Healing Gospel Truck
De meeste Dalits (de onaanraakbaren van India) wonen in kleine dorpjes. Met een grote campagne bereiken we deze geisoleerde mensen nooit. Daarom willen we in al die dorpjes Gospel-crusades houden. Om die reden gaan we een 'Healing Gospel Truck' kopen, die volledig is uitgerust met podium, licht, geluid, generator, scherm voor filmvertoning etc. Met deze truck kunnen we elke maand 20.000 onbereikten bereiken met het goede nieuws van Jezus. We sparen op die manier veel tijd en geld want we kunnen de truck binnen een half uur opzetten en weer afbreken om naar het volgende dorp te gaan. We kunnen zo per jaar 250.000 mensen bereiken. De truck kost ons €25.000,- Er is al €18.000,- binnen aan geld en toezeggingen). We hebben dus nog 'maar' €7.000,- nodig. Helpt u mee om deze droom te verwezenlijken? Iedereen die meehelpt met een gift van € 100,- of meer krijgt van ons een boek naar keuze uit de webshop. Samen kunnen we zo een groot verschil uitmaken in de levens van honderduizenden mensen. Helpt u ook mee? Klik dan hier om te helpen en vermeld dan bij uw overschrijving "Healing GospelTruck" Bij voorbaat dank!  


Komende zendingsreis - Laos, Cambodja en Hong Kong
Van 6 juli t/m 24 juli zal ik in Azie zijn. De eerste week reis ik naar Laos. Mijn vriend Paul Ai heeft daar bijzondere open deuren gekregen. Veel regeringsleiders in dit voornamelijk Boedistische land zijn tot geloof gekomen en komen min of meer in het geheim samen. Paul heeft bijzondere contacten met deze mensen. Door hun invloed worden er ook weer deuren geopend om velen voor Jezus te winnen. Bid mee voor een nationale opwekking in dit land. Vanuit Laos vlieg ik door naar Cambodja. Daar heb ik al eerder samen met Paul leiders uit Vietnam mogen toerusten. Ook nu zullen we opnieuw leiders ontmoeten, campagnes houden en het goede nieuws bekend maken. Half juli vliegen we dan samen door naar Hong Kong. Onze vriend Joshua heeft daar een grote conferentie georganiseerd waar naar schatting enkele duizenden leiders op af zullen komen. We gaan met vrienden uit het Caribisch gebied, Aruba, Nederland en nog andere plaatsen om jonge leiders toe te rusten, te inspireren, te bemoedigen en we verwachten zo'n 200 jonge mensen als zendelingen uit te zenden vanuit China. Een unicum in de geschiedenis van China, want China was tot voorkort vooral naar binnen gericht. Ik kan verder niet te veel zeggen vanwege de veiligheid maar bid mee voor Gods bescherming (vooral voor de Chinese leiders en zendelingen). Uw gift voor deze reis is hartelijk welkom want alle kosten zijn voor onze eigen rekening. Dank voor uw gebeden en gaven.

  
Laos, Cambodja & China - voornamelijk Boedhistische landen - Bid voor een doorbraak van Gods kracht    


Komende zendingsreis - Trinidad
Onze vrienden van de Church with the Open Bible, houden een zendingsconferentie eind September. Ik ben gevraagd daar te spreken, mede omdat ik als zendelingen actief ben. Ze willen graag meer mensen toerusten en uitzenden. Een heerlijke uitdaging. Dit zal zijn van 28 september tot 5 oktober. Er zitten nog een paar andere reizen in de planning, maar daar kom ik in de volgende nieuwsbrief nog wel op terug. Graag uw gebed ook voor deze outreach.

Activiteiten in Nederland 
Er komt een verdiepingsdag op zaterdag 2 september in Huizen (NH) samen met Anthon vd Laak. Een "Koninkrijk van Kracht conferentie in Kampen op 13-14 oktober a.s. Een profetische conferentie 3-4 november in Aalsmeer, en Man-Arise op 24-25 november. Noteer deze data alvast in uw agenda. Meer details en ook de overige activiteiten vind je t.z.t. in onze agenda. We hopen dan ook ons eigen land tot grote zegen te mogen zijn.

Webshop - Nieuwste uitgaven!

 

     

Het mysterie van de Opname, is het nieuwste boek van Jaap over het mysterie van de gemeente die in een ondeelbaar ogenblik zal worden weggenomen Laat je inspireren door deze hoopgevende boodschap. Nu ook in Engels

Prijs € 15,- 

 

Kunnen deze beenderen herleven?een profetische boek over eindtijd, Israel en Gods plan voor deze wereld, met een sterk licht op wat er nu in de wereld gebeurd. Ook als luister CD te koop en nu ook verkrijgbaar in het Engels

Prijs € 15, - 

 

Het mysterie van de Opname
Nu ook verkrijgbaar als luister-CD, met ruim zes uur onderwijs. Vooral handig als je veel in de auto zit of niet graag leest. Als bijlage nog wel preeknotities en een powerpoint presentatie.

Prijs € 15,- 

 

 


Jonathan en Grace met hun 3 prinsesjes: Amy, Noa en ZoeFamilie-Nieuws
Het was een drukke en hectische tijd, met veel zegeningen maar ook enige tegenslagen. Er waren mooie en gezegende conferenties en samenkomsten, maar problemen met de auto. Dure reparaties nodig of misschien een andere? Erger was het dat onze Joel een ongeluk kreeg. Zijn auto is totalloss, maar gelukkig heeft hij niets, zelfs geen schrammetje. Dan ben je toch weer dankbaar, want het had ook anders kunnen lopen. Maar dan komt de afwikkelingen en hij kan eigenlijk niet zonder vervoer als muzikant. Dus heeft hij voorlopig zijn moeders auto in bruikleen en moet Antje weer fietsen. Enfin, we zij allang blij en hopen dat hij snel weer een andere auto zal vinden. Na de zendingsreis naar Azie gaan Antje en ik er ook even tussenuit op vakantie. Dit keer in eigen land, Zeeland als vanouds. We zien er naar uit en hopen zo weer nieuwe inspiratie op te doen. Tot slot, onze dank aan alle vrienden, sponsors, bidders, supporters en partners die ons steeds opnieuw verrassen en ons in staat stellen om ons werk te kunnen blijven doen. We wensen jullie allemaal ook een mooie en gezegende vakantie toe. Gods zegen! In Zijn Liefde verbonden.

                                                                                                                                                       Jaap & Antje Dieleman   


St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen