Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsbrief November 2016
 

 

 

 In deze brief:  Overdenking  - Antillen - Nederland - Nieuwste uitgaven - Nieuwe ontwikkelingen


Vertrouw op de Heer met je ganse hart en steun op je eigen inzicht niet.
Spreuken 3:5

Beste vrienden,                                                                                      
Met andere woorden, vertrouw jezelf niet, maar vertrouw de Heer volkomen. En dat kun je doen. Hij is een waarmaker van Zijn Woord. God zal nooit liegen. Dat kan Hij niet. Hij is de Waarheid. Zij ja is ja en Zijn nee is nee! Hoeveel mensen beloven dingen maar komen hun woord niet na. Hoe vaak zijn wij daar zelf schuldig aan geweest. Nog niet eens altijd opzettelijk, maar soms gewoon omdat je niet in staat bent om je woord na te komen. Maar onze God is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Wanneer Hij iets beloofd dat zal Hij Zijn woord zeker waarmaken Nog nooit heeft Hij gefaald en dat zal ook nooit gebeuren.

Op die God kun je bouwen en vertrouwen, ook als je niet ziet of begrijpt wat er gebeurd. Ook als het ogenschijnlijk helemaal mis dreigt te gaan in je leven dan nog mag je weten dat God groter is dan de omstandigheden waarin je verkeerd. Al kan jij het niet overzien, Hij overziet alles. Dat vertrouwen, dat ongeschokte vertrouwen op Hem, geeft een ongelooflijke rust en zekerheid aan ons bestaan waar geen enkele verzekeringsmaatschappij aan kan tippen. Trouwens, veel van die maatschappijen komen hun beloften niet eens na. Je moet soms zelfs procederen om je recht te krijgen. Daar hoef je bij God niet bang voor te zijn. Hij is onze Opperrechter en al wat Hij besluit staat vast.

Als je in de moeilijkheden zit, is het zo makkelijk om zelf te proberen oplossingen te zoeken, maar die zullen uiteindelijk allemaal falen. Het is juist dit kinderlijke geloof en vertrouwen in de goedheid van God die ons de onwrikbare rust en zekerheid geeft die nergens anders te vinden is. Hij is de Rots die niet wankelt, het Anker dat vast, het Licht in de duisternis, het Leven dat onvernietigbaar is. Hij is de Opstanding en het Leven. Hij is de zon der gerechtigheid en de Koning van het heelal. Hij ziet van verre je gedachten en er is geen woord op je tong dat Hij niet kent. Al je haren heeft Hij geteld en Hij zal je vormeloze begin. Alle dagen van je leven zijn al in Zijn boek opgetekent, nog voordat een ervan bestond. Je kunt op Hem vertrouwen, want die God is niet alleen almachtig, alomtegenwoordig en alwetend, maar Hij houdt van je. Met zoveel liefde dat Hij het allerbeste van Zichzelf gaf om jou te redden: Zijn eigen en eniggeboren Zoon, Jezus, de redder der wereld. Je moet gewoon worden als een kind en je vertrouwen op Hem stellen. Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken. In dat vertrouwen ga ik a.s. donderdag weer op reis om mensen over die geweldige God te vertellen. En datzelfde vertrouwen bidt ik jou ook toe. Met vreugde in dienst van Jezus.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jaap Dieleman


Zendingsreis - Antillen 3-18 november 2016
Het is bijna zover. A.s. donderdag vertrek ik. Er is een druk programma opgezet door onze vrienden, Christian & Natalie Tan van 'Leef' Aruba en Frenk & Jacky Daal van 'Good Samaritan Christian Centre' in Oranjestad op Aruba. Mooi dat deze twee bedienigen samenwerken om Aruba tot zegen te zijn. De eerste week ben ik dus bij hen en daarna reis ik af naar Bonaire naaar mijn goede vrienden Ramiro en Tamara Richards. Ze geven leiding aan de "Roca di Restoration" kerk. Een gemeente die zijn naam eer aan doet, wat al heel wat gebroken levens hebben herstel gevonden d.m.v. de bediening van deze bediening. Wat een voorrecht om hen te helpen en te dienen. Inmiddels staan er zo'n 14 diensten gepland. Dus veel tijd om te genieten van de zon zal er niet zijn. Maar ik hoop toch ook nog een paar uurtjes te genieten van de heerlijke Arubaanse en Bonairiaanse zon en zee. Snorkelen met Timothy, de jongste zoon van Ramiro en Tamara is een must. Enfin, bid dat God mij tot grote zegen stelt en we Zijn licht en liefde op de Antillen mogen verspreiden, leiders bemoedigen, gelovigen toerusten en uitdagen en dat God zijn machtige Woord zal bevestigen met wonderen en tekenen. Uw gebed en support is van harte welkom. Klik hier om ons te steunen.

Activiteiten in Nederland 
Maar ook in Nederland staat er weer van alles te gebeuren dat de moeite waard is. Voor degene die willen weten waar ik spreek, kijk dan hier in mijn sprekersagenda waar u een overzicht vind van de geplande spreekbeurten en wees welkom in deze diensten om bemoedigd en geïnspireerd te worden. Een paar activiteiten wil ik persoonlijk onder uw aandacht brengen. Zoals de jaarlijkse ManArise conferentie. Geef je snel op want je bent verplicht om je aan te melden om er bij te kunnen zijn. We verwachten opnieuw wel zeker weer zo'n 500 man. Mijn vriend Paul Ai komt ook weer naar Nederland van 18-28 november.  Het is echt de moeite waard om het onvoorstelbare levensverhaal van Paul te horen. Zie hier voor Pauls agenda. En als je zijn schitterende boek wilt lezen, kijk dan hier.    


WEBSHOP - Nieuwste uitgaven!

 

 

Kunnen deze beenderen herleven? een profetische boek 
over eindtijd, Israel en Gods plan voor deze wereld, met een sterk licht op wat er nu in de wereld om ons heen gebeurd. Ook te bestellen als luister CD. 

  Prijs € 15,- 

 

Terug naar de toekomst, is een boek over de beproevingen van Job. Een boek dat antwoord geeft op vragen over beproevingen, onrecht en lijden. Vragen waarmee wij worstelen als alles misgaat en er geen uitkomst lijkt.

  Prijs € 15,- 

 

Gekocht en betaald, het nieuwe boek van Jaap Dieleman. Een inspirerende boodschap over de trouw van God aan Zijn verbond met ons. Nog even geduld want het verschijnt binnenkort. Houd de website dus in de gaten.

  Prijs € 15, - 

 

 


Nieuwe ontwikkelingen
Ik krijg nog steeds veel reacties op de serie over het bloedverbond dat ik i.s.m. Dolf van de Vegte heb gemaakt voor Family7. Als ik terugkom uit de Antillen gaan we samen weer een nieuwe serie over Gods genade. Ook de 'eindtijd-seminar' in Heerenveen sloeg aan. Er zijn diverse verzoeken uit het land om deze conferentie te houden. Stef Schagen coordineert dit en zodra de plannen vaste vormen aannemen zullen we u laten weten waar en wanneer deze conferenties zullen plaatsvinden. Hou onze agenda dus in de gaten. Tot zover deze nieuwsbrief. En dank aan alle sponsors die ons steunen zodat we steeds onbezorgd ons werk voor de Heer kunnen blijven doen. Gods rijke zegen en tot de volgende keer. 

Jaap Dieleman    


St. de Heilbode   Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  Tel: 085-1043412
Email: info@heilbode.nl   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971