Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsbrief - april-mei 2018

In deze brief:  Overdenking  - Healing Gospel Truck - Verslag Pakistan - Zendingsreis Kosovo -
Met spoed gezocht - Nieuwe uitgaven - NL-Agenda - Familie-nieuws 


Ja, Ik kom spoedig!
Openbaring 22:20 


Beste vrienden,
Openbaring 22:20 is een van de laatste verzen van het laatste hoofdstuk van het laatste bijbelboek: een belofte van Jezus zelf dat Hij spoedig zal komen. Inmiddels is het bijna 2000 jaar geleden dat Hij deze belofte gaf, waardoor velen zijn gaan twijfelen aan de betrouwbaarheid van deze woorden en de hoop hebben opgegeven.

Vanuit menselijk perspectief begrijp ik die reactie, maar de betekenis van het woord spoedig werpt een heel ander licht op deze belofte. Want het komt van het woord tacos, waar onze snelheidsmeter van afgeleid is. Als we in de auto gas geven gaan we sneller en zien we ook de snelheidsmeter oplopen. Precies zoals bij de fast-forward-knop van een cassettespeler; alles wordt dan sneller afgespeeld. Daarmee zegt Jezus feitelijk: wanneer je de dingen in een stroomversnelling ziet komen, is Mijn komst nabij!
 

Dat bevestigde Hij ook toen Hem gevraagd werd naar de tekenen van Zijn komst (Matt. 24:3-8) en Hij daarbij o.a. sprak over verleidingen, onrust, hongersnoden, aardbevingen, oorlogen en geruchten van oorlogen. Hij zei daarover: “Doch dat alles is het begin der weeën” (Mattheüs 24:8). Hij vergelijkt deze tekenen dus met geboorteweeën. Nu weten we dat als weeën beginnen, de frequentie en de intensiteit ervan zullen blijven toenemen. Als de weeën eenmaal zijn begonnen, is er geen weg meer terug. Het is een onomkeerbaar proces, dat doorgaat tot de geboorte volgt. Jezus bevestigde dit opnieuw toen Hij zei: “Wanneer deze dingen (tekenen) beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt” (Lukas 21:28). Opnieuw gebruikt Hij hier de terminologie van een bevalling, door het woord ‘verlossing’ te kiezen. Wij noemen immers de vroedvrouw een ‘verloskundige’.


De vraag is: zien we deze tekenen in een stroomversnelling komen? Als ik naar het Midden-Oosten kijk, zie ik alles in een stroomversnelling komen. De afgelopen maanden gaat er geen dag voorbij of ik zie weer een puzzelstukje op zijn plaats vallen van deze tekenen der tijden. Laat me een aantal van deze ontwikkelingen benoemen.

 

President Trump heeft Jeruzalem tot de eeuwige onverdeelde hoofdstad van Isra Israël verklaard. Ondertussen blijft de VN nieuwe resoluties tegen Israël uitvaardigen. Voor het eerst in de geschiedenis hebben Rusland, Iran en Turkije (de hoofdrolspelers uit Ezechiël 38) een coalitie gevormd. Ze zijn ook alle drie militair actief in Syrië. Iran heeft een aanval op Israël gedaan met een onbemande drone. Israël sloeg terug en vernietigde 12 doelen in Syrië, waaronder 4 Iraanse. Iran dreigt met harde vergeldingsacties en zegt Haifa en Tel Aviv met de grond gelijk te zullen maken. Ook Putin dreigt iedereen die Rusland of zijn bondgenoten (Iran, Syrië, Turkije en N-Korea) aanvalt, met vergeldingsmaatregelen met hun nieuwste nucleaire wapens. Ondertussen wil Erdogan alle Arabische landen verenigen in een coalitie om Jeruzalem te veroveren. De gifgasaanval in Syrië heeft de spanning tussen alle betrokken partijen nog meer versterkt. Daarnaast spreekt de Bijbel over de vernietiging van Damascus tot een onbewoonbare puinhoop (Jesaja 17:1 en Jeremia 48:27). Dat is nog nooit eerder gebeurd, maar nu zie we dit bijna voor onze ogen in vervulling gaan. Rusland wil nu S-300 raketten in Syrië stationeren (24 april), waarmee ze de rode lijn voor Israël passeren. Putin ziet een aanval op deze installaties als een directe aanval op Rusland en waarschuwdt dat een dergelijke aanval niet zonder gevolgen zal blijven, en dat die gevolgen catastrofaal zullen zijn. Om te spreken over oorlogen en geruchten van oorlogen - het lijkt het nu wel of iedereen, iedereen bedreigt. En dat is volgens Jezus het begin der weeën

 

Deze tekenen laten ons zien dat de tijd van versnelling is gekomen. Er is geen weg meer terug. Jezus zal spoedig terugkomen. De tijd is nabij. Wees daarom waakzaam, want we weten niet de dag noch het uur, maar aan deze tekenen weten we dat het heel nabij is (Openbaring 1:3, 22:10).  Vanwege deze dreigingen wordt er juist nu over wereldvrede gesproken. Maar die zal er niet komen: want terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: ... want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus. (1Thessalonicenzen 5:3-9). Plotseling zal het verderf hen treffen waaraan zij niet zullen ontkomen. Het lijkt erop dat wanneer dit plotselinge verderf op hen neerdaalt, wij juist zullen opgaan. Terwijl zij niet ontsnappen, ontsnappen wij juist wel in ‘de opname’ en daarom zie ik elke dag uit naar Zijn komst.
                                                                                                                                                                                          Jaap Dieleman


Project: The Healing Gospel Truck

In januari 2018 zijn we naar India geweest en hebben onze truck voor het eerst ingezet. Op de eerste avond zagen we 100/150 beslissingen voor Jezus. Een prachtige start van dit nieuwe project. Inmiddels draait hij 5x per week en in de eerste 6 weken zagen we 2250 beslissingen voor Jezus. Halleluja, want daar doen we het nu juist voor! 

De visie achter deze truck
De Dalits (de onaanraakbaren van India) wonen vooral in kleine dorpjes. Met een grote campagne bereiken we deze geïsoleerde mensen nooit. Daarom gaan we in deze afgelegen dorpjes gospel-avonden houden. Om die reden hebben we de 'Healing Gospel Truck' gekocht, en uitgerust met podium, licht, geluid, generator, scherm voor filmvertoning etc. Met deze truck bereiken we elke maand duizenden mensen met het goede nieuws van Jezus. We kunnen de truck binnen een half uur opbouwen en weer afbreken om naar het volgende dorp te gaan. Zo kunnen we heel veel onbereikten bereiken met de geweldige boodschap van Gods liefde.            

   
De Healing-Gospel-Truck doet zijn werk, duizenden horen het evangelie en geven hun leven aan Jezus. 

Omdat we al 40 dorpshuizen hebben, gaat de HG-Truck een week lang naar ieder dorp, om vandaaruit vijf omringende dorpen te bereiken. Logistiek gezien kan de nazorg dan ook makkelijk gedaan worden. Bovendien kunnen we daarbij ook de bijbelschoostudenten inzetten om het geleerde gelijk in de praktijk te brengen door te bidden voor de zieken en demonen uit te drijven. En u kunt daar deel aan hebben! Zo'n avond kost €100,- per keer, een gering bedrag om zoveel mensen te bereiken met het evangelie. Wij zoeken sponsors die willen investeren in dit mooie werk. Iedereen die zo'n evangelisatie-avond sponsort voor € 100,- krijgt van ons een boek. Klik hier als u een campagne wilt sponsoren en vermeld dan bij de opmerkingen welk boek u zou willen ontvangen. Hartelijk dank!

In de eerste 6 weken zijn er door de campagnes met de Gospeltruck 2250 mensen tot Jezus gekomen

Uw gebed voor deze outreaches stellen we zeer op prijs, want vervolging tegen christenen neemt steeds meer toe in India. In het gebied Cheyyur, waar we net begonnen zijn, is kortgeleden een evangelist om het leven gebracht. Het moest op zelfmoord lijken, want men vond hem verhangen in zijn huis, maar uit forensisch onderzoek blijkt dat het moord was. Dat bracht uiteraard een grote schok teweeg onder de christelijke gemeenschap in dit gebied. Onze 'wraak' is dat we nog veel meer zielen willen ontrukken aan het rijk der duisternis en daarom zijn we blij met alle mensen die ons behalve financieel ook biddend ondersteunen. 


Verslag zendingsreis: Pakistan
Van 28 februari tot 7 maart ben ik in Pakistan geweest. Tien jaar eerder ben ik er ook geweest, maar ditmaal werd ik onvoorstelbaar verrast door de opwekking die er gaande is. Vijf uur na aankomst stond ik in de studio van Isaak-TV, die uitzendt in 76 landen in heel Azië en een bereik heeft van meer dan 100 miljoen kijkers. Een paar uur later werd ik door de ober in mijn hotel herkend. Hij zei dat hij zeer gezegend was en vroeg of ik voor hem wilde bidden. Uiteraard heb ik dat gedaan. Samen met George Kashan zijn we het land door gegaan om diverse 'prayer-festivals' te houden, zoals ze deze campagnes noemen. Er gebeurden prachtige wonderen van genezing en velen kwamen tot geloof in Jezus. Iedereen weil gebed en ik sta versteld van de honger en de openheid die ik overal tegenkwam, ondanks het feit dat er ernstige vervolgingen zijn in Pakistan. Het lijkt wel of de mensen moe zijn van dode religie, en de angst voorbij zijn want er zijn door heel Pakistan zulke openluchtfestivals waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mijn vriend, pastor Anwar Fasal, nodigde mij uit om in de "Eternal Light Church" te spreken. Onder een tentdoek sprak ik voor 15.000 mensen. Ook deze boodschap werd via Isaak-TV uitgezonden. Pastor Anwar is een apostolische evangelist die naast de kerk enorme massa prayer-festivals organiseert. Tienduizenden komen tot geloof en al deze nieuwe bekeerlingen hebben onderwijs en discipelschap nodig. Ik wil heel graag teruggaan om een keer zo'n prayer-festival mee te maken maar vooral ook om leiders toe te rusten om al die tienduizenden nieuwe bekeerlingen op te kunnen vangen en tot ware discipelen te maken.

  
     Pastor Anwar Fasal heet mij welkom               Spreken in de Eternal Light Church                 Mijn boodschap ging over vriendschap


  Pastor George Kashan en zijn vrouw Mishall die de TV-host is bij Isaak-TV op de poster van de leidersconferentie in Okara City

George heeft diverse leidersseminars, crusades en revival-meetings georganiseerd in verschillende steden. O.a. in de Presbyteriaanse kerk in Sialkot die in 1863 is begonnen nadat 'de biddende Hyde' deze stad had bezocht.  Ook 'Sadhu Sundar Singh' heeft in deze kerk gesproken en nu had ik het voorrecht hier ook te mogen spreken. Hoewel ze de naam hebben Presbyteriaans te zijn, is deze gemeente vol van Gods Geest en zo open. Onvoorstelbaar! De mensen zaten hutjemutje tot aan het podium en tot in de wandelgangen aan toe. Na de prediking bestormden ze het podium en iedereen wilde gebed. De atmosfeer in Pakistan is beslist bijzonder. In Saiwa City hadden we ook nog een 'prayer-festival' waar God zoveel wonderen deed en velen tot Jezus kwamen. Ik wil dan ook gauw weer terug naar Pakistan.

  
Outreach in het dorpje Chack                         De pastor van de kerk in Sialkot                      Revival-night in Saiwa-City


  Een van de prayer-festivals die Anwar Fasal houdt waar honderdduizenden op af komen. Klik hier om een filmpje te zien

Ik zou nog wel honderd andere foto's willen laten zien, maar dat gaat helaas niet. Toch wil ik nog een foto laten zien van een van de grote prayer-festivals die mijn vriend Anwar Fasal regelmatig houdt. Honderdduizenden komen naar zijn meetings. In de grootste meetings kwamen er zelfs meer dan een miljoen mensen. En dat in de openlucht in Pakistan. En hij is niet de enige. God doet grote dingen maar er is dan ook veel behoefte aan toerusting van leiderschap om al deze nieuwe gelovigen op te vangen en toe te rusten. En juist daarom wil ik graag gauw terug naar Pakistan. Br. Anwar heeft mij dan ook juist voor dit doel gevraagd terug te komen. Het was zeker een zeer vruchtbare reis, en onze investering van € 6.000,- meer dan waard geweest. Om die reden zoeken we dan ook vrienden en sponsors die willen meebidden en financieel willen investeren in dit doel. Klik hier als u wilt doneren voor Pakistan.


Wil je een zendingservaring krijgen? Ga dan mee naar Kosovo! Bijna elk jaar ga ik naar Kosovo en u kunt mee. Een gave zendingsreis binnen de Europese grenzen Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. Vul het formulier in op: info@debruginternationaal.nl of stuur een mailtje als je vragen hebt. LET OP!: In verband met de reservering van de vliegtickets, svp inschrijven voor 1 juni 2018!


Met spoed gezocht: medische apparatuur!
Wie kan ons helpen aan goede (mag tweedehandse) medische apparatuur voor Burkina Faso? Wij werden vereerd met een persoonlijk bezoek van Pastor Michel en zijn vrouw Lydia uit Burkina Faso. Pastor Michel is de president van de AoG in West-Afrika. Samen met zijn zoon Samuel is hij een ziekenhuis begonnen om medische zorg te verlenen aan de allerarmsten. Ze hebben niet veel geld, maar hebben wel behoefte aan goede medische apparatuur. Het hoeft niet nieuw te zijn, maar goede tweedehandse apparatuur is ook welkom. Het liefst hebben we het natuurlijk voor niets; maar als het iets moet kosten willen we dat graag overleggen. Klik hier voor meer details van het soort apparaten dat ze zoeken. Als u iets weet, neem dan a.u.b. contact met ons op. 


Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven!

 

 

Het mysterie van de Opname,
is een bijzonder boek over het mysterie van de gemeente die in een ondeelbaar ogenblik zal worden weggenomen Laat je inspireren door deze hoopgevende boodschap uit Gods Woord. 

Prijs € 15,- 

 

Nieuwe Wijn, het nieuwste boek van Jaap over de vreugde van de Heer, geïllustreerd met allerlei ervaringen uit zijn eigen leven. Een aanrader voor iedereen die ernaar verlangt dat anderen Jezus zullen leren kennen.

Prijs € 15,- 

 

Kunnen deze beenderen herleven?een profetische boek over eindtijd,  Israël en Gods plan voor deze wereld, met een sterk licht op wat er nu in de wereld gebeurt. Ook als luister-CD te koop. Nu ook verkrijgbaar in het Engels

Prijs €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nederland - Activiteiten op Nederlandse bodem
Kijk in onze agenda voor alle komende activiteiten. Wat de reis op de Siloam betreft, moet ik u teleurstellen, deze is al volgeboekt. U kunt alleen nog mee als er iemand afzegt. Informatie hierover via: 06-53921155 of email naar siloam@vaart.net. Verder is er een bijzonder seminar in september in Almere. Opgave verplicht. Klik hier of op de poster hieronder voor meer informatie. Als er nog meer bijzondere activiteiten zijn, hoort u dan via de nieuwsbrief of leest u dat in de agenda.

 


Familie-Nieuws
Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. Dan ben je toch wel dankbaar, want in dit geval betekent geen nieuws juist goed nieuws! We zijn gewoon dankbaar voor alle zegeningen: dat we gezond zijn en God voorziet in al onze noden, dat al onze kinderen en kleinkinderen gezond zijn en dat we elke dag mogen genieten van het leven. De afgelopen dagen genoten we vooral van het mooie weer waarbij je alles weer ziet uitlopen. De afgelopen week daarom aardig druk geweest in de tuin om op te ruimen, bij te vegen, te snoeien, kortom om alles lente-klaar te maken. En nu zien we in een paar dagen tijd alles uitbotten - een explosie van leven ... gewoonweg prachtig! Daar blijf ik toch altijd enorm van genieten. Het is dan ook zo'n schitterend symbool van de overwinning van het leven op de dood. De dood is verzwolgen door Jezus, die Hij overwon op het kruis van Golgotha. Na drie dagen stond Hij op. Wij dienen geen dode, maar een levende God! Wat een geweldige zekerheid is dat en wat een heerlijk vooruitzicht geeft dat. Juist die wetenschap geeft moed en kracht om door te gaan, te spreken en zielen te winnen voor onze God. We wensen u allen een mooi voorjaar toe waarin alles tot bloei zal komen, vooral je eigen leven. Langs deze weg wil ik ook al onze partners bedanken voor hun morele, financiële en geestelijke support. Samen mogen we dit werk voor Hem doen. Gods rijke zegen en in Zijn liefde verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Jaap & Antje Dieleman   


St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: info@heilbode.nl   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen