Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser


Heilbode Nieuwsbrief Maart 2016
 

       In deze brief:  Overdenking  - Verslag India - Maleisie - Kosovo - Nederland - Familie nieuws


En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Mattheüs 28:20

Beste vrienden,                                                                                      
Vorig jaar had ik deze tekst ook al eens boven de nieuwsbrief staan. En nu dus weer, want als we naar het nieuws kijken, is er zeker reden tot bezorgdheid. Met een toenemende spanning in het Midden-Oosten, zelfs een dreigende derde wereldoorlog, het verwoestende El-Nino effect, Europa dat overspoeld wordt met honderdduizenden vluchtelingen en de dreiging van een totale ineenstorting van de wereldeconomie, ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Integendeel zelfs, want duisternis zal de aarde bedekken, maar over u zal Zijn licht opgaan! En dat licht is Jezus, de hoop der heerlijkheid, het Licht der wereld, die in ons woont en met ons is, en niets kan ons scheiden van Zijn liefde (Rom. 8:35).

Nu gaf Jezus deze belofte juist in de context van een dreigend onheil, want er staat: Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here (Romeinen 8:36-39). Wat een troostrijke en bemoedigende woorden.

Niets in deze wereld biedt nog zekerheid, daarom is het zo belangrijk dat we weten veilig te zijn in Jezus, in de schaduw van de Allerhoogste, waar geen onheil of plaag je kan naderen (Psalm 91). Dus hoe duister het ook wordt in de wereld om ons heen, blijf vol goede moed, want Jezus heeft gezegd, dat als we deze dingen (oorlog, goddeloosheid, duisternis, rampen, haat tegen gelovigen en tegen Israël, etc.) zien gebeuren, hef dan u hoofd omhoog want uw verlossing is nabij. Ja het einde, waarvan Jezus zei: dat Hij bij ons zou zij tot het einde, is nabij. Hij komt spoedig! Dat is geen loze kreet, maar een feit. Als we de ontwikkelingen in de wereld zien, weten we dat Zijn komst, maar ook Zijn oordeel nabij is. Ik voel me dan ook gedrongen om mensen wakker te schudden en te waarschuwen en te wijzen op de enige Schuilplaats: Jezus Christus! Stel je vertrouwen op Hem, roep Hem aan, zoek Zijn aangezicht. Want dan is er een hoopvolle toekomst.

                                                                                                                                                        Jaap Dieleman


Verslag – India 13-25 januari 2016
In januari van dit jaar zijn we met 15 man naar India gegaan. Daarbij hebben we 7 multifunctionele kerken op een feestelijke wijze geopend. Gods tegenwoordigheid in deze diensten was bijzonder en vele aanwezigen gaven hun leven aan Jezus. Heerlijk om te zien dat we naast alle andere dingen zoveel mensen tot Jezus mochten leiden. Uiteraard waren we daar in het kader van ons project dat we doen vanuit onze zusterorganisatie Abba Child Care, maar het evangelistenbloed stroomt en dus hebben we uiteraard het evangelie gepredikt en gezien hoe hongerig en dorstig de mensen reageerden. Kijk voor het hele verslag van deze gezegende reis hier, en om een fotoverslag van dag tot dag te zien moet u hier klikken.

  
Mensen luisteren aandachtig naar het evangelie en openen hun hart voor Jezus en vooral de allerarmsten reageren juist met open hart.


Outreach Maleisië en Indonesië 10 t/m 22 maart 2016
Hoewel ik alleen vertrek vanuit Nederland, zal mijn goede vriend Jaap Houweling, die dan net uit Oeganda komt, zich in Dubai bij mij voegen en vliegen we samen door naar Kuala Lumpur. Daarna vliegen we naar Oost-Malaysia dat ligt op Kalimantan (dat vroeger Borneo heette). Vandaar zullen we de binnenlanden van Indonesië intrekken om voorgangers toe te rusten en gemeenten te bemoedigen. Ik ben daar al eerder geweest en herinner mij het grote enthousiasme van deze eenvoudige voorgangers in de jungle van Indonesië. Ik heb toen zelfs midden in de nacht gepreekt omdat ze zo hongerig waren om meer te horen van Gods Woord voordat wij weer vertrokken. We zijn benieuwd wat ons nu weer allemaal te wachten staat. We zien ernaar uit om Gods Woord met hen te delen en hen te zegenen.

  Eerst dwars door de jungle trekken om deze eenvoudige voorgangers toe te rusten, en onderweg zie je families nieuwsgierig toekijken

Verder zullen we ook nog een aantal dagen in Kuala Lumpur doorbrengen, waar wij samen al eerder zijn geweest. We verwachten oude bekenden te ontmoeten en een aantal samenkomsten en leidersmeetings te hebben. Maleisië is een Moslimland en er is een toenemende weerstand tegen het evangelie. Maar onder de druk van deze omstandigheden, gebeuren er juist bijzondere wonderen. We gaan daarom met het vertrouwen dat wij daar een steentje aan mogen bijdragen. Maar ik vraag wel uw gebed voor wijsheid en fijngevoeligheid zodat wij en onze Maleise vrienden bewaard blijven voor onlusten. Ook zijn we dankbaar voor hen die ons financieel willen steunen voor deze reis. U kunt hier online doneren. Hartelijk dank!

  
Pastor Melay, mijn vriend uit Kalimantan, de Twin-towers van Kuala-Lumpur en links op de foto mijn vriend Edwin Marsden en team


Outreach Kosovo12 t/m 21 april 2016
Al vele jaren kom in Kosovo bij mijn goede vriend Bram van de Brug, die er al vele jaren woont. Dit keer ga ik met een team van zo’n 20 studenten van de Kingdom Life College uit Rotterdam. Ik geef regelmatig les aan deze jonge enthousiaste bijbelschoolstudenten, maar hoe gaaf is het om nu met hen een inspirerende praktijkervaring op te doen in Kosovo. I.s.m. Stichting de Brug is er een programma opgezet om hen te onderwijzen over Gods hart voor wezen en weduwen om daarna het geleerde in de praktijk te brengen door weduwen en ouderen te bezoeken, voor hen te bidden, hen te zegenen met eten enz.

  
Ouderen en armen in Kosovo hebben te veel om dood van te gaan maar te weinig om van te leven. Wat een voorrecht om hen te zegenen!

Ook gaan we naar Albanië waar God iets bijzonders aan het doen is onder een groepje jongeren die Jezus hebben leren kennen. Bid dat de studenten besmet zullen worden met het zendingsvirus van Gods liefde voor de mensen in de Balkan. Wilt u onze partner zijn en ons hierbij ondersteunen, dan kunt u online doneren, of uw gift storten op IBAN-nummer: NL46INGB0005169971. Wie ons steunt met een gift vanaf € 50,- krijgt van ons een boek naar keuze (kijk in de webshop wat u wilt). Hartelijk dank voor uw gift.


Activiteiten in Nederland
Maar niet alleen in “Verweggistan” zijn we bezig, ook in eigen land staan er diverse activiteiten in onze agenda. Kijk hier voor een overzicht van de geplande spreekbeurten. En wees welkom in deze diensten om bemoedigd en geïnspireerd te worden. Een paar activiteiten wil ik echter persoonlijk onder uw aandacht brengen. Zoals de jaarlijkse bijbel-studie-boot-reis met de Siloam van 5 tot 10 juni 2016. Dit zijn altijd heel bijzondere weken. Klik hier of op de flyer voor meer informatie en/of om je op te geven.

 

 


WEBSHOP

 

 

 

Morele Revolutie, verteld de
naakte waarheid over seksualiteit vanuit Gods perspectief, zonder
het morele vingertje te wijzen, opent dit boek je ogen voor God prachtige plan met seksualiteit gezien vanuit hemels perspectief. 

  Prijs € 15,- 

 

 

Terug naar de toekomst, is een boek over de beproevingen van Job. Een boek dat antwoord geeft op vragen over beproevingen, onrecht en lijden. Vragen waarmee wij worstelen als alles misgaat en er geen uitkomst lijkt.

  Prijs € 15,- 

 

 

Gekocht en betaald, het nieuwe boek van Jaap Dieleman. Een inspirerende boodschap over de trouw van God aan Zijn verbond met ons. Nog even geduld want het verschijnt binnenkort. Houd de website dus in de gaten.

  Prijs € 15, - 

 


Gods cadeau voor anderen - en een gift voor u! 
Onze passie is: zielen winnen voor Jezus! In India, China, Afrika, maar ook in Nederland. We willen alles doen om mensen waar dan ook te winnen voor Jezus. Ja, het evangelie is gratis, maar het kost wel veel geld om dit goede nieuws te verspreiden en anderen Gods grootste cadeau, Zijn Zoon, te geven. Maar elke ziel is het waard en juist daarom zoeken we partners die hierin willen investeren. Wilt u onze partner worden? Meldt u
hier dan aan! Als nieuwe partner, krijgt u als blijk van dank een boek naar keuze. We zien uit naar uw reactie. Hartelijk dank!

 


Familie nieuws  Muziek in huize-Dieleman 
Onze kinderen zijn en blijven de grootste rijkdom in ons leven. En nu we zien dat ze allemaal lekker bezig zijn met muziek en dat maakt ons bijzonder gelukkig en dankbaar. Jozua speelt in Het Vreemdelingen Collectief. De afgelopen maanden hebben ze via crowdfunding hun budget rond gekregen en ze zijn nu bezig met de productie van hun nieuwe CD. Daarnaast is Jozua lekker bezig met fotograferen. Dat creatieve moet hij toch een beetje van mij hebben, als voormalig kunstschilder. Ik ben echt heel erg trots op hem. De laatste keer hebben we verteld dat onze Jonne ook bezig was met crowdfunding voor haar EP. En dat is helemaal gelukt, haar budget is rond. Ze kan nu ook de studio in om haar muziek op te nemen. En onze Joel zal meehelpen om de key-partijen in te spelen (super, dank je wel, Joel!). Kijk hier voor de site van Jonne en hier voor haar muziek. Daniel & Jonne verwachten hun 2e kindje in mei. Dat krijgt nu eerst voorrang, en in het najaar komt dan haar EP uit.

Ook onze Joyce is begonnen met liedjes schrijven en muziek maken. Hele mooie gevoelige luisterliedjes recht uit haar hart. Je kunt ze al een beetje beluisteren op joycedevos.com Dat ging best snel want ondertussen is ze al de studio in gedoken om ook een CD te maken. En alsof het nog niet genoeg is, is onze Joel ook bezig met een CD. Hij speelt is diverse formaties. Ik geloof wel in vijf formaties en is super creatief. Je kunt zijn site hier zien. Verder is Jonathan verantwoordelijk voor de aanbidding in hun thuisgemeente in Vlissingen, waar ook Grace meezingt in de backing-vocals, en onze Daniel drumt in de gemeente Vlissingen. Zelf ben ik betrokken bij Pure Worship, waar Antje ook in meezingt en Daniel in mee drumt. Toch hou ik mij vooral bezig met prediken. Want daar ben ik toch echt beter in. Maar al met al ben ik toch wel (J)apetrots en ongelooflijk dankbaar voor mijn behoorlijk muzikale familie. En dat klinkt mij als eerlijk gezegt dan ook als muziek in mijn oren. 

Terwijl u deze brief ontvangt is onze David (Go and Tell) naar Burkina Faso voor een campagne. En Jonathan is mee om te filmen. Grace is met haar drie meiden bij opa en oma, dus het is behoorlijk druk met al die kleine koters om ons heen. En als Joyce met de boys en Jonne en Daniel met Chenaniah dan ook nog ff binnen komt vallen is de hele bende weer compleet. Dat is echt dan ook weer oergezellig, waanzinnig druk en onweerstaanbaar leuk! Ja, het leven is een feest. Wat een rijkdom als je het geluk van je kinderen en kleinkinderen ziet. We zijn God dankbaar dat het hen goed gaat. We wensen al onze partners ook dit geluk toe. Gods zegen en tot de volgende keer!

                                                                                                                                                    Jaap & Antje Dieleman


St. de Heilbode  I  Boomkleverlaan 263  I  3893-JW  I  Zeewolde  I  Tel: 085-1043412
Email: info@heilbode.nl   I  Site: www.heilbode.nl  I  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971