Bekijk dit bericht in uw browser

 

 
Heilbode Nieuwsbrief 23 December 2016
 

Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsbrief December 2016
 
 

 In deze brief:  Overdenking  - Verslag Antillen - Nieuwste uitgaven - Terugblik 2016 - Vooruitblik 2017


Want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en
des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja.

Psalm 117:2


Beste vrienden,                                                                                      
De wereld is vol onrust met natuurrampen, oorlogsdreiging in het Midden-Oosten, verschrikkelijke bombardementen in Syrie, terroristische aanslagen in Europa en een eindeloze stroom vluchtelingen die alleen maar toeneemt. Met de dreigende ineenstorting van het wereld-economie, de verandering van het klimaat, die hier voor droogte en daar voor overstromingen zorgt, lijken de oude zekerheden verder weg dan ooit. En wat zal de toekomst ons brengen? Eerlijk gezegd voorspellen de huidige ontwikkelingen in de wereld niet veel goeds. Maar "Wat de toekomst ook brenge moge, mij geleidt des Heren hand!" zegt een oud lied. En hoe waar is dat, want wie op de Here verwachten putten nieuwe kracht (Jesaja 40:31).

Ons vertrouwen en onze verwachting is niet op de nieuwe president van Amerika, niet op de beursnoteringen of de internationale klimaatafspraken. Nee, onze hulp en onze hoop is in de Here. En wie Hem verwachten, varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moe. Wat ben je toch een rijk mens als je dat Godsvertrouwen in je hart kunt sluiten omdat je weet dat Zijn goedertierenheid machtig is over ons en dat Zijn trouw stand houdt tot in eeuwigheid. Daar kan geen bankrekening of verzekeringsmaatschappij tegen op.

Hoe donker het ook wordt in de wereld om ons heen, wij blijven vol goede moed. Zijn goedheid, mededogen en ontferming, Zijn nabijheid, Zijn liefde en Zijn goedheid zijn de onwankelbare zekerheden van allen die hun geloof en vertrouwen op de Here hebben gesteld. Nog nooit heeft Hij gefaald en dat zal ook nooit gebeuren. Op die God kun je bouwen en vertrouwen, ook als je niet ziet of begrijpt wat er gebeurd. Ook als alles mis dreigt te gaan in je leven dan nog mag je weten dat God groter is dan de omstandigheden waarin je verkeerd. Al kan jij het niet overzien, Hij overziet alles. Dat vertrouwen, dat ongeschokte vertrouwen op Hem, geeft een ongelooflijke rust en zekerheid aan ons bestaan waar geen niets en niemand aan kan tippen. En juist daarom kunnen wij met verwachting uitzien naar morgen, omdat Zijn goedertierenheid elke morgen weer nieuw is. want wat de toekomst ook brengen moge, mij geleidt des Heren hand geleid, ook in 2017. Een heel gezegende nieuw 2017                                                                                                                                                                                                                                                                        Jaap Dieleman


Verslag zendingsreis - Antillen 3-18 november 2016
Wat een bijzonder tijd mocht ik hebben zowel in Aruba als Bonaire. De conferentie bij Frank & Jacky Daal van de "Good Samaritan Christian Centre" was heel bijzonder. Gods lieflijke tegenwoordigheid in al deze samenkomsten was bijzonder. Velen zijn geraakt en bemoedigd in hun wandel met de Heer. Frank en Jacky zijn geweldig gegroeid en ik zie zoveel potentieel in hen. Hij sprak het verlangen uit dat ik terug zou komen om samen een leidersconferentie te doen voor alle kerken op Aruba. Van harte geef ik te zijner tijd gehoor aan dit verlangen.

 
            Met Frank en Jacky uit Aruba                   Met Christian en Nathalie Tan                         Ramiro en Tamara Richards

Daarna vertrok ik naar Bonaire naar mijn goede vrienden Ramiro en Tamara. Ook daar mocht ik vruchtbaar dienen in de gemeente, jongeren uit dagen om God te dienen, de mannen bemoedigen om goede vaders en echtgenoten te zijn en de leiders inspireren. Een highlight was een bezoek aan de gevangenis waar we mochten getuigen van Gods goedheid in ons eigen leven. We zagen velen in tranen en de meesten gaven te kennen dat ze Jezus wilde kennen. Zo'n 20 van hen namen Jezus aan. Wat een feest in de hemel. Ook Ramiro begon te dromen om komend jaar samen weer nieuwe dingen te gaan doen in de Carribean. 


Activiteiten in Nederland 
In Oktober was mijn vriend Kingsly Lazarus uit India in ons land. We hebben verschillende gemeente mogen dienen met Gods Woord en ons werk in India mogen delen. Direct daarna vertrok in naar de Antillen. Op de dag dat ik terugkwam uit de Aruba, kwam ook mijn vriend Paul Ai uit Vietnam aan in ons land. Paul is een schitterende en inspirerende vriend en apostel. Samen hebben we in diverse samenkomsten in het land mogen dienen. Paul was ook de mysterie-gast op de ManArise conferentie. Een heerlijk hoogtepunt van de conferentie voor ons beiden. Na deze drukke maanden nu even rust en tijd voor mijn gezin, want er staan al weer diverse plannen in de grondverf voor 2017.

    
                 Mijn vriend Paul Ai met mij tijdens ManArise                                              Jaap met Kingsly Lazarus uit India


Webshop - Nieuwste uitgaven!

 

 


Kunnen deze beenderen herleven? een profetische boek over eindtijd, Israel en Gods plan voor deze wereld, met een sterk licht op wat er nu in de wereld gebeurd. Ook te bestellen als luister CD. Nu ook in Engels

Prijs € 15,- 

 


Terug naar de toekomst, is een boek over de beproevingen van Job. Een boek dat antwoord geeft op vragen over beproevingen, onrecht en lijden. Vragen waarmee wij worstelen als alles misgaat en er geen uitkomst lijkt.

Prijs € 15,- 

 


Gekocht en betaald, een inspirerende boek over de trouw van God aan Israel en aan ons.  Want in Jezus hebben we deel gekregen aan een beter verbond. Een inspirerend en hoopgevend boek voor wie Jezus toebehoord.

Prijs € 15, - 

 

 


Terugblik 2016 
Het jaar is bijna weer voorbij en we kijken terug op een vruchtbaar jaar. In januari naar India geweest met een man of 14. In maart naar Maleisie en in April naar Kosovo. In juni had ik de jaarlijkse bootreis met de Siloam over het IJsselmeer en in augustus was ik opnieuw in Maleisie. In november mocht ik dienen in Aruba en Bonaire. Verder kwam mijn boek "Kunnen deze beenderen herleven" uit en ook produceerden we een gelijknamig luisterboek en was er een heruitgave van "Terug naar de toekomst". Met Family7 mocht ik over dit boek een serie maken. En op de valreep is mijn laatste boek ook in het Engels beschikbaar gekomen. "Can these bones LIVE?" kunt u hier bestellen.  Enfin, een vruchtbaar jaar!

Plannen voor 2017
Nog een weekje en het jaar is weer ten einde. Maar ons werk gaat gewoon door. Van 17-31 januari gaan we met een team van 12 man naar India. Niet alleen om onze projecten te bezoeken maar ook om opnieuw een "Living Water Festival" te houden waar we het evangelie hopen te delen met duizenden mensen. Ik vraag uw te bidden. Want hoewel we bijzondere zegen van God zien, is er ook veel weerstand tegen het christelijk geloof in India. Dus graag u voorbede voor een grote oogst van zielen en dat God zijn Woord zal bevestigen met wonderen en tekenen. Verder zullen we een conferentie doen in Kosovo, vermoedelijk in Maart-April. Ook staat er een bezoek aan Israel in de planning. En er is een reis gepland naar Cambodja-Laos-China in Juli 2017. Maar over al deze plannen hoort u later meer. Verder heb ik een nieuw serie gemaakt met Family7 over mijn gelijknamige boek 'Goeie Genade'. Deze zal het komende jaar worden uitgezonden. Ook heb ik een nieuw boek geschreven over de Opname. We leggen de laatste hand aan het boek en hopen het begin volgend jaar zo snel mogelijk uit te geven. Enfin, genoeg werk dat ons bezig houdt. Ik hou u op de hoogte.

Dankjewel!
Mede dankzij sponsors zoals u hebben we ons het afgelopen jaar onbezorgd kunnen wijden aan ons werk. Dank voor uw gaven en gebeden, die dit mogelijk hebben gemaakt. We willen dan ook graag dat u deelt in de vreugde en de zegen die we hebben mogen brengen.

Ook in 2017 zullen we ons weer onverdeeld en met vreugde inzetten om Gods liefde wereldkundig te maken. Dank voor uw partnerschap en tot slot wensen we u een gezegende Kerst waarin we de menswording van onze Here Jezus gedenken en een voorspoedig, zegenrijk en vruchtbaar 2017.


In Zijn Liefde verbonden.            

Jaap & Antje Dieleman 
  


St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: info@heilbode.nl   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971