Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

 

 
Heilbode Nieuwsbrief Januari 2016
 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser


Heilbode Nieuwsbrief Januari 2016
 

In deze brief:  Zonder oorzaak  - India - Terug naar de toekomst - Bloedverbond - Familie nieuws


Zonder oorzaak
Job 2:3 zegt: "Toen zeide de Heer tot de satan: Hebt je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij Mij tegen hem hebt opgezet om hem, zonder oorzaak, in het verderf te storten".

Velen vinden het boek Job een moeilijk boek, maar dit boek bevat juist zo'n geweldigde boodschap. Een boodschap die we allemaal nog eens nodig hebben vooral als ons onrecht overkomt. Want we kennen allemaal de wet van oorzaak en gevolg: Je hebt roofbouw op je lichaam  gepleegd en je wordt ziek, je hebt je overwerkt en je stort in. Je steelt van je baas en wordt ontslagen, of je bent bent ontrouw aan je partner en je huwelijk strand. Tot zover begrijpen we het wel en snappen we ook dat het een het gevolg is van het ander. Maar wat als je zonder aanwijsbare oorzaak in een enorme beproeving  terecht komt? 

Dat overkwam Job. Ook hij snapte er niets van. Maar als je achter de coulissen kijkt zie je dat satan suggereert dat Job God alleen maar diende om er zelf beter van te worden. Als God die zegeningen zou wegnemen zou Job God zeker vaarwel zeggen. Hij beschuldigde Job feitelijk van zelfliefde. Hoe kon God het tegendeel nu bewijzen? Door toe te staan, door de satan permissie te geven om alles van Job te roven. Let wel! God was niet de initiatiefnemer van al die ellende. Dat was de duivel zelf. Maar toch liet God het toe! Hij had het toch ook kunnen voorkomen?  Jazeker! Maar dat deed God niet. Want God wist dat hij door deze test de duivel voor goed de mond zou snoeren en dat Job er uiteindelijk beter uit te voorschijn zou komen als voorheen. En dus liet God dit onrecht toe. Maar dan gebeurd het wonder, Job blijft aan God vasthouden en de duivel wordt voorgoed de mond gesnoerd. En aan het einde van de beproeving beseft Job dat God hem door deze test van zichzelf had verlost en hij zei: "van horen zeggen heb ik van u vernomen maar nu heeft mijn oog U aanschouwd!" Hij was een vriend van God geworden en kende Hen face to face.

God had inderdaad alles mee laten werken ten goede en Job kwam er als een beter mens uit. En nadat Job voor zijn drie vrienden had gebeden, bracht God een keer in het lot van Job. Hij werd volkomen genezen en werd twee keer zo rijk als voorheen. Ook kreeg hij de mooiste dochters van het land en hij leefde nog heel lang in goede gezondheid tot hij op hoge leeftijd stierf en naar huis ging. Eind goed al goed!

Als u nu door allerlei beproevingen wordt verzocht en door onrecht wordt getart, geeft de moed dan niet op. Want onze God kan alles mee laten werken ten goede voor degenen die Hem liefhebben en na Zijn voornemen geroepen zijn. Laat je niet ontmoedigen door strijd en moeite want onze God heeft het laatste woord en wat de duivel tegen u wil gebruiken zal God in uw voordeel omkeren. Hoezeer hebben we deze boodschap nodig in een wereld die steeds verder afglijd in duisternis en onrecht. En als dit onrecht ons eigen leven treft, is het juist deze boodschap die ons er doorheen kan halen. Laat je daarom bemoedigen door het oude verhaal van Job dat voor jou een nieuwe betekenis kan krijgen want dan zal God ook een keer in jouw situatie brengen net zoals Hij deed bij Job. (dit is een korte samenvatting van mijn vernieuwde uitgaven van mijn boek "Terug naar de toekomst" - U kunt het hier bestellen of klik op de banner.


India
Van 13-25 januari a.s. gaan we met 15 man naar India om de projecten van Abba Child Care te bezoeken. Zie hier een kort verslag van alle projecten die we het afgelopen jaar hebben mogen doen. We zullen wezen en weduwen bezoeken, de melaatsen en de allerarmsten in de dorpjes.

Ook hopen we de mensen te ontmoeten die we de afgelopen maand met een hopebox hebben geholpen. Maar het is niet alleen sociaal en ontwikkelingswerk. Want de honderden slachtoffers van de overstroming die we geholpen hebben met een hopebox hebben ons gevraagd waarom we dit doen: die gouden kansen hebben we optimaal benut om hen over de liefde van Jezus te vertellen, en velen hebben hun harten geopend, juist omdat Gods liefde zichtbaar voor hen is geworden in het voeden van de hongerigen, het kleden van de naakten en het zorgen voor de zieken. En op deze reis zullen we diverse multifunctionele dorpshuizen, die functioneren als kerk, school, medische post etc. gaan openen die ik het afgelopen jaar gebouwd zijn. Enkele sponsors gaan mee en zullen dan de vrucht van hun investering met eigen ogen zien. Die opening is opnieuw een geweldige gelegenheid om over Jezus te spreken en harten voor Hem te winnen. Ook zullen we in de diverse dorpjes waar de kerkjes worden geopend een evangelisatiecampagne houden. En juist omdat wij de helpende hand aan deze dorpjes hebben geboden, vinden we vaak een luisterend oor voor wat wij te zeggen hebben. Bid met ons mee dat we naast ons charitatieve werk ook vele zielen voor Jezus mogen winnen. 

Gebed gevraagd
De vijandschap tegen het christelijk geloof neemt steeds meer toe in India. Het afgelopen jaar hebben we twee pastors verloren die door geweld om het leven zijn gekomen, juist vanwege het christelijke geloof. Openlijke samenkomsten liggen daarom soms ook moeilijk. Maar met onze strategie van praktische hulp in tijden van nood, kunnen we zonder veel tromgeroffel toch veel harten winnen voor Jezus. Wijsheid en tact is echter geboden en daarom vragen wij u te bidden voor goddelijke wijsheid en de leiding van Gods Geest zodat we veel mensen voor Jezus mogen winnen en vooral ook dat God Zijn Woord zal bevestigen met wonderen en tekenen. Bij voorbaar dank voor jullie voorbede en ook mijn dank voor allen die ons financieel willen steunen voor deze reis.


Terug naar de toekomst
Dertig jaar geleden gaf God mij deze boodschap over Job. Maar het duurde nog 15 jaar voordat ik er aan toe was om het uit te geven als boek. Sindsdien raakte de boodschap in de vergetelheid, totdat hij tijdens de laatste ManArise 2015,  ineens heel krachtig op mijn hart werd gelegd en ik erover sprak. Dat leverde een enorme respons op en ik besefte dat dit belangrijk was. Een week later was in samen met Antje bij een stel vrienden die door een zware beproeving gaan en deelde ik opnieuw dit verhaal. Toen zei mijn vriend: "wordt het geen tijd dat je deze boodschap opnieuw deelt!" Ik ervoer dit als een woord van God en dus ligt het boek nu bij de drukker omdat ik geloof dat het een belangrijke boodschap bevat voor deze tijd en voor iedereeen die te maken heeft met onbegrijpelijk onrecht. Ik wil het dan ook van harte bij u aanbevelen. U kunt het nu al bestellen maar de levertijd zal zijn vanaf begin februari.

Auteur: Jaap Dieleman, pocket - 208 pagina’s
ISBN-Nummer: ISBN: 978-90-73982-14-7

 


Het bloedverbond
Op Family7 draait de serie van het bloedverbond inmiddels elke week en we krijgen veel reacties en vragen. Elke vrijdagavond om 19.30 kun je de uitzending zien en het wordt ook nog eens herhaald op andere tijden. Kijk daarvoor naar ons artikel op de website van Family7. Je kunt in zo'n talkshow uiteraard niet altijd zo diep gaan als je wilt, want er valt zoveel over te zeggen. Maar als je nieuwsgierigheid is gewekt en je wilt meer weten over dit belangrijke thema dan kun je nog altijd het boek bestellen in onze webshop.

Gekocht en Betaald
Naast het programma op Family7 heb ik er ook een boek over geschreven en dat heet: "Gekocht en Betaald".Sinds de uitzendingen op Family7 zijn er veel mensen die naar dit boek vragen. En wie meer wil weten van het bloedverbond raad ik dan ook aan dit boek te kopen. Het zal u verrijken en inzicht geven in alle voorrechten en zegeningen die het nieuwe verbond met zich meebrengt. En die zijn ongelooflijk goed, beter dan de meeste van ons kunnen bedenken of beseffen. Het is het beste verbond ooit, door God met ons gesloten in Zijn Zoon Jezus.Van Harte aanbevolen! U kunt het direct online bestellen via ons bookshop. Klik hier om direct te bestellen.


Familie nieuws
Van oudher hebben we onze achterban op de hoogte gehouden van ons gezin want mijn gezin, mijn thuis, is de oase in mijn drukke bestaan en ik geniet er altijd erg van als de kinderen en kleinkinderen over de vloer komen, en Antje nog wel veel meer. 

Nu zijn Daniel en Jonne in verwachting van hun tweede kindje en wij leven mee in blijde verwachting van dit nieuwe mensje. Jonne krijgt al een aardig buikje, maar ze is niet alleen in verwachting van een kindje maar ook van de geboorte van haar eerste muziek CD. Via crowdfunding probeert ze de nodige fondsen bij elkaar te krijgen en wij staan uiteraard helemaal achter haar en willen haar initiatief dan ook van harte aanbevelen. Klik hier om te zien, te luisteren en te sponsoren.

Maar niet alleen Jonne want ook Jozua is, samen met het Vreemdelingen Collectief bezig met een nieuwe CD. Zij hebben via crowdfunding hun budget al bij elkaar. En ook onze Joel is bezig met zijn band om een nieuwe CD te lanceren. En Joyce heeft al veel nieuwe liedjes geschreven, leidt regelmatig de aanbidding in onze gemeente en droomt ook van een CD. Ik ben uiteraard enorm trots op al mijn kinderen. Jonathan en Grace zijn actief betrokken bij de aanbidding in hun gemeente in Vlissingen en Daniel drumt in onze kerk. En ik....?  Ik hou het bij spreken. Althans... in de laatste Pure Worship ben ik toch ook een beetje los gegaan. Maar wat wil je met zoveel muzikaal telent om mij heen. Ik ben trots en dankbaar voor al onze kids. En zal ze aanmoedigen om hun talenten in te blijven zetten tot eer van hun Schepper.

Wel dat was het dan weer voor nu. Over een weekje zitten Antje en ik in India om daar de Heer groot te maken. Binnenkort zullen we u een jaaroverzicht sturen van uw giften (dit overzicht kunt u gebruiken voor uw fiscale aftrek, omdat we als stichting een ANBI status hebben). Nogmaals dank voor iedereen die ons het afgelopen jaar financieel gesteund heeft. De Heer zegene jullie rijkelijk. In Zijn liefde verbonden.

Jaap & Antje Dieleman