Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsupdate - augustus 2021

In deze brief: Overdenking - Gospeltrucks India - Truck Nederland - NL-Agenda – Bookshop - Dankwoord


Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen
en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 
2 Thess 2:3 

 


Beste vrienden,

Het was een bizarre week die achter ons ligt, met opnieuw een heleboel "fake nieuws". En dat is eigenlijk niks nieuws want ook Paulus had daar al mee te maken.  En dat "fake-nieuws" zette de mensen op het verkeerde been. Ze raakten erdoor in verwarring, verloren hun bezinning en werden er onrustig van.  Maar Paulus liet het er niet bij zitten en schreef hun een brief om hen gerust te stellen dat die woorden, die prediking, profetie of brief niet van hem afkomstig waren. Het was "fake-nieuws". Hij zei: "Laat je door niemand misleiden want dit bericht komt niet van mij!" Je leest dit verhaal in 2 Thessalonicenzen 2:1-7. Lees het maar eens voor jezelf. Er is dus niets nieuws onder de zon, dat dit nu opnieuw gebeurt, alleen nu betreft het mijn persoon en werk. En net als Paulus wil ik u gerust stellen dat er niets klopt van deze nieuwsberichten. Want volgens sommigen zouden onze rekeningen zijn geblokkeerd, omdat we "staatsgevaarlijk" zouden zijn. Ik kan u geruststellen: onze rekeningen zijn nooit geblokkeerd geweest.

Wat is er dan wel gebeurd? Dat zal ik u uitleggen. We hadden een betaalpartner die Mollie heet. Via dit systeem konden vrienden giften geven, doneren, boeken bestellen enz. Maar Mollie zei begin dit jaar eenzijdig het contract met mij op, omdat ik een "Antivaxxer" zou zijn. Nooit hebben ze antwoord op mijn bezwaar gegeven, dus zijn we noodgedwongen naar een andere betaalpartner overgestapt, die feitelijk ook nog veel beter werkt. Het was een hele operatie en we hebben de achterban hiervan op de hoogte gebracht. Ongetwijfeld heeft dat ons ook wel donaties gekost. Maar het was nu eenmaal niet anders. Enfin, we hadden dit hele verhaal al lang achter ons gelaten.

Maar in week 30 bracht NRC handelsblad dit probleem van de blokkering van rekeningen van "antivaxxers" opnieuw in het nieuws. Zelfs het NOS-Journaal besteedde er aandacht aan. Zo dachten sommigen dat ook onze rekeningen zouden zijn geblokkeerd. Maar dat is beslist niet waar. Niet mijn privérekening en al evenmin die van Abba Child Care. Slechts de Mollie-service van St. de Heilbode leed hieronder. En zo gaat het nu eenmaal met "fake-nieuws"; het werd al snel opgepakt door de christelijke media en met name CIP, die deze grove leugen blindelings overnam en rondbazuinde. En ze deden er nog een schepje bovenop door ons te beschuldigen dat we het geld voor ons "Eye-opener"-magazine beter hadden kunnen besteden aan de armen van India. We worden door deze "christelijke roddels" ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld. Nooit hebben ze overleg met ons gehad en ook weten ze blijkbaar niet dat we in de afgelopen 2 jaar wel vier keer zoveel in India hebben geïnvesteerd als in het magazine. Zelf hebben ze er geen cent aan bijgedragen.

En is het niet schrijnend om te lezen dat juist Judas Iskariot Maria beschuldigde van verkwisting en dat dit geld beter aan armen gegeven had kunnen worden? Maar dit zei hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. Je leest het hele verhaal in Johannes 12:1-11. Nu zeg ik niet dat de mensen van dit platform zichzelf verrijken maar dat ze nog geen rooie cent voor India hebben gegeven en mij van verkwisting beschuldigen, doet hen wel verdacht veel lijken op Judas uit dit verhaal. Ik had mij dan ook al lang geleden gedistantieerd van deze mensen. En ik zeg dit ook niet om hen in een kwaad daglicht te stellen; maar de mensen die ons werk van harte steunen hebben er recht op, te weten wat de echte gang van zaken is. En heeft u vragen naar aanleiding van dit 'fakenieuws', neem dan gerust contact met ons op, of bekijk onze financiële jaarverslagen op onze sites. Het lijkt me dan ook goed deze ruis achter ons te laten en vooruit te kijken en u juist nu een inkijkje te geven in het werk dat we in India mogen doen, maar ook hoe we vrienden in Brazilië mochten helpen dankzij een van onze sponsors, en niet te vergeten de Good Nieuws Truck die nu ook in Nederland gaat rijden. Ja, al deze dingen zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de vele trouwe vrienden en sponsors. En als u juist nu ook wilt bijdragen aan ons werk, maak dan a.u.b. gebruik van de nieuwe donatiepagina hier: https://shop-heilbode.nl/doneren/
Bij voorbaat dank en Gods rijke zegen. 

                                                                                                                                                                                               Jaap Dieleman


Verslag: India
De ontwikkelingen in India zijn ronduit overweldigend. Sinds we daar begonnen, hebben we 50 kerkjes gebouwd, ruim 200 waterputten geslagen, en ook hier, zo'n 2000 straatkinderen een thuis geboden in een adoptiegezin. We hadden al twee ambulances en medische kampen, maar nu hebben we een miljoen Euro gekregen om een ziekenhuis te bouwen en 12 klinieken in de lepra-dorpen. Kijk op onze site www.abbachildcare.org voor meer info. Alsof dit nog niet genoeg is, zijn we in 2018 actief begonnen met evangelisatie met de Healing-Gospel-Trucks.

Inmiddels hebben we 10 trucks rijden die dagelijks uitgaan, en nog 10 trucks zijn in aanbouw. Omdat de oogst zo groot is, is er een enorme behoefte aan toerusting van zendelingen, evangelisten en werkers. Daarom starten we in september met de toerusting gedurende het komende jaar van 200 evangelisten om de oogst binnen te halen. Ook hierin heeft onze God rijkelijk voorzien door een kostbare vriend. Zie hier een prachtig verslag van onze Gospeltrucks (of click op de foto hier rechts) waarmee de afgelopen maanden alleen al 65.000 mensen tot Jezus zijn gekomen.  Uw bijdrage hiervoor blijft heel erg welkom om de oogst binnen te kunnen halen. Klik hier als u wilt bijdragen. Dank u!

 

We hebben nu dus 10 trucks rijden en 10 in aanbouw. Met deze 20 trucks kunnen we jaarlijks een miljoen (1.000.000)mensen tot Jezus leiden! Wow! Daar gaan we voor, want het is Oogsttijd en we weten niet hoelang die deur nog open zal blijven. Samen kunnen we een groot verschil maken en daarom zijn we ook zo dankbaar voor allen die ons bijstaan met hun giften en gebeden om deze droom waar te maken. Dank u!


Gospel Truck - Brazilie en Nederland
Wat in India kan, kan ook in andere landen. Een vriend vroeg mij, welke bediening we ook zouden kunnen helpen. Toen moest ik gelijk aan de One in Him Foundation denken van mijn vrienden Johan en Brenda Toet, die een prachtig werk doen in de krottenwijken van San Paolo, Brazilië. Wat een feest dat ik hem op zijn 50e verjaardag, namens deze donateur € 50.000 mocht geven om zijn gospeltruck aan te schaffen. We zaten samen te janken van dankbaarheid en hoe God voorziet. Maar daar bleef het niet bij. Deze vriend ondersteunde ook onze Nederlandse "Goed Nieuws Truck" met een royale gift. Vincent Berhito, Fausto Tumolo, Joey van de Akker en ik (Jaap) - wij hebben onze krachten gebundeld en gebrainstormd. Nu is deze droom werkelijkheid. Vanaf september gaan we door het land toeren om het goede nieuws te prediken. Bezoek hier de website. Ik wil u vragen, partner te worden van "De Good News Truck" om samen met ons ook in Nederland de "oogst" binnen te halen. U kunt dit doen door te doneren voor de truck. Ook kunt u de truck straks inhuren om een event te organiseren in uw stad. Enfin, t.z.t. ziet u dit wel op de site. Wilt u meehelpen, laat het ons weten of bezoek ook een de facebook-pagina van de GoodNewsTruckDank u!


Activiteiten in Nederland - Eyeopener
Ons "Eyeopener" magazine is met ruim 5 miljoen exemplaren verspreid over heel Nederland. Mocht u het magazine nog niet hebben gezien of ontvangen, klik dan op het magazine om het in te zien of te downloaden,
of klik hier. Voel u vrij om het te verspreiden, laat het maar viraal gaan, want hoe meer mensen het horen hoe beter. Daarnaast hebben we nog magazines beschikbaar en er komen dan ook vaak vragen binnen waar men het kan bestellen. Die zorg is ons uit handen genomen door vrienden die de verzending verzorgen. U kunt er nu 100 bestellen voor € 10,- via www.ontzagwekkendnieuws.nl.

Ondanks de beperkingen spreek ik regelmatig in ons land. Als je een keertje wilt komen luisteren, zie je in mijn agenda, waar en wanneer ik spreek. Om teleurstelling te voorkomen kun je beter eerst contact opnemen met die gemeente, want soms is het aantal plaatsen beperkt. Maar je hoeft niet perse de deur uit want elke week zet ik ook een boodschap op YouTube. Klik hier om ons kanaal te bezoeken. Als je je abonneert, krijg je een melding wanneer er weer een nieuwe boodschap is geplaatst om je te bemoedigen. 


Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop -Nieuwste uitgaven! - Webshop Nieuwste uitgaven! - Webshop

   

Het bijzondere verhaal van Ronald Buck die verslag doet van zijn ontmoeting met engelen en zijn bezoek aan de troonzaal van God. Zo inspirerend, spannend en vertroostend. God heeft alles in Zijn hand. Een must! 


Prijs
€ 12,50

 

70 profetieen over Israel, gaat over eeuwenoude profetieën die heden in vervulling gaan als actueel nieuws rondom Israel. Dit fascinerende mysterie lijkt Gods DNA. Een aanrader!

 

Prijs
€ 15,00

 

De gezegende hoop is dat Jezus komt om Zijn bruid te halen voordat de grote verdrukking komt. Dit boek zal je sterken in je verwachting van Zijn komst. Van harte aanbevolen.

 

Prijs
€ 15,00


Familie-nieuws
De zomer lijkt bijna alweer voorbij als we nu naar buiten kijken, en nog even dan gaan de scholen ook weer beginnen. Maar in huize Dieleman is er opnieuw een blij uitzien naar morgen. Want onze Grace verwacht een vierde kindje. Dat is dan ons negende kleinkind. Iedereen ziet met verwachting uit naar de komst van deze nieuwe aanwinst. Nog een paar weken en dan is het zover. Joel en Niva zijn jarig geweest op 1 augustus en Antje en ik zijn er nog even een weekje tussenuit geweest. Terwijl deze brief wordt verzonden, ben ik een week op de Betteld om les te geven en met Gerhard Hobelman te kijken hoe we het evangelie wereldwijd kunnen verspreiden via de digitale snelweg. Onze God is groot en Hij heeft alles in Zijn hand. Denk niet dat het onze God uit de hand loopt door de donkere tijd waarin we leven. Hij zal ons nooit begeven of verlaten, al de dagen van ons leven. Hij is met ons tot aan de voleinding der wereld. Wat een heerlijke en geruststellende gedachte. Zijn nabijheid bidden wij u dan ook toe, totdat Hij komt. En wie weet ... hoe spoedig dat zal zijn?

Jaap & Antje Dieleman

  

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen