Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsupdate - augustus 2022

In deze brief: India - Pakistan - Bijbels - Bid voor meer arbeiders

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

John 3:16


Beste vrienden,

Het is de liefde van God dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. Deze tekst kent bijna iedereen wel, maar als we begrijpen wat er staat kan het ons tot tranen toe raken. God gaf Zijn eniggeboren Zoon. Ik heb er drie maar kan er geen een van weggeven. Zelfs niet voor mijn allerbeste vrienden, laat staan voor mijn vijanden. Maar God gaf Zijn enige Zoon om te sterven aan een kruis voor ons, toen wij nog vijanden van Hem waren en nog niets van Hem wisten. Onvoorstelbaar, maar waar!! Zullen we ooit Gods grote liefde kunnen bevatten? Ik denk van niet! Maar ik ben erdoor gegrepen en daarom wil ik zo graag de hele wereld vertellen van mijn Jezus. Ieder mens verdient het, dit goede nieuws te horen om een kans te krijgen die liefde te beantwoorden. Dat is en blijft de ultieme drijfveer van al het werk dat we doen. Wat anderen ook denken of zeggen - God kent ons motief, want het is de liefde van Christus die ons dringt om anderen te bewegen zich met God te verzoenen door het volbrachte werk van Christus.

Dan is er weer hoop en perspectief op een hoopvolle toekomst en het eeuwige leven om vooral in de tegenwoordigheid te mogen zijn van die geweldige God en Vader. Heb jij je leven al aan Jezus gegeven? Zo niet, dan bid en smeek ik je dat je dat vandaag nog doet, want heden is de aangename tijd, dit is de dag die God je geeft. Kies dan heden wie je dienen wilt. Kies dan het Leven, kies voor Jezus. Want spoedig zal Hij komen om Zijn bruid te halen en dan zal Gods oordeel over deze wereld komen. Ik bid dat iedereen die dit leest erbij zal zijn als straks de laatste bazuin zal klinken. Maar tot die tijd zal ik de hand aan de ploeg slaan en werken zolang het dag is, om nog zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie, het goede nieuws van onze Here Jezus Christ. Doet u mee? 
                                                                                                                                                                  Jaap Dieleman

Korte samenvatting van alle activiteiten
In deze brief leest u wat er zoals op onze agenda staat aan activiteiten. Zoals de noodhulp die we geboden hebben aan de slachtoffers van de overstromingsramp in Pakistan. Ook vindt u informatie over het uitgestelde GospelFestival dat nu vanwege de overstroming verplaatst is naar 16 september a.s. Verder de 10 nieuwe trucks die de komende maand gaan rijden zodat we dan elke dag 30 trucks hebben die uitgaan om Christus te prediken en samen elke maand meer dan 100.000 mensen tot Jezus te mogen leiden. Bovendien zijn de volgende 10 trucks in aanbouw. Verder nog de 80.000 bijbels die in druk zijn voor Pakistan en India. Daarnaast is er nog een campagne op 23 september met George Kashan, mijn eerste vriend in Pakistan in een gebied waar nog nauwelijks de naam van Jezus is genoemd. Verder staat er een grote campagne op stapel in Ashra Pradesh India, op 7 en 8 oktober in samenwerking met pastor Joshua Samuel. Ook daar denken we zo'n 100.000 mensen te bereiken. Enfin, de werkdruk is groot, want de oogst is groot en arbeiders zijn er weinig. Daarom vragen we onze vrienden en partners om ons te steunen met hun gaven en gebeden. Dank!                              


OVERSTROMING -  PAKISTAN
Het GospelFestival van 17 juni was een groot succes waarbij zeker 80.000 mensen hun leven aan Jezus gaven en God vele wonderen deed. We hadden daarom opnieuw zo'n festival gepland op 26 augustus maar vanwege het slechte weer kon dit niet doorgaan. Integendeel, het werd een vreselijke overstroming, waarbij zeker 580 mensen de dood vonden en honderdduizend mensen dakloos zijn geworden. We hebben € 50.000,- gestuurd als noodhulp.

.  

Anwar, met wie ik het festival samen houd, heeft ook alles gedaan om zijn volksgenoten te helpen. Zie hier een informatief filmpje en hier nog een van de geboden hulp. En wilt u helpen, stuur dan uw donatie hier ten behoeve van de overstromings-slachtoffers. Dank u wel! 


GOSPEL FESTIVAL - GUJRANAWALA - PAKISTAN


DE OOGST IS GROOT - Groter dan verwacht - BID VOOR MEER ARBEIDERS!   

Ook in dit festival worden weer ruim 100.000 mensen verwacht en via de TV-kanalen van Eternal en Isaac-TV zijn er ook nog ruim 100 miljoen potentiële kijkers. Overweldigend, maar ik ben dankbaar voor deze gouden kans om zoveel mensen te bereiken met het goede nieuws. Wilt u meebidden voor Gods zegen en een grote oogst en dat de Heer zal voorzien in alle middelen die nodig zijn. Mocht u een indruk willen krijgen van hoe dit eruitziet, kijk dan hier naar de promo van de vorige campagne. En wilt u bijdragen in de kosten en voor de 30.000 bijbels die we op dit moment laten drukken, klik dan hier om te doneren. Dank u wel!

En een week later, de 23e september hebben we opnieuw een GospelFestival in Pakistan. Dit keer met mijn eerste vriend in Pakistan, George Kashan. Dit festival zal niet zo groot zijn, maar in deze outreach strekken we ons uit naar plaatsen waar het evangelie nog bijna nooit gebracht is. En dat vind ik echt geweldig, dat we zo de onbereikten bereiken.


EEN GROTE OOGST - INDIA
Met de inzet van onze 20 Healing Gospel Trucks in India, zien we elke maand een enorme oogst aan zielen. De honger naar Gods Woord is enorm. In Juni werden er 102.659 beslissingen voor Jezus geteld. De afgelopen maand is dit aantal 105.797. Elke maand zijn het er weer meer. De oogst is gewoon enorm. 

Inmiddels zijn er ook weer 10 nieuwe trucks klaar om de komende maand de weg op te gaan. Dat zal betekenen dat we naar verwachting nog veel meer mensen zullen bereiken. Uiteraard is dit een enorm project, want het kost ons € 2000,- per maand om een truck iedere dag uit te laten gaan om het Goede Nieuws te brengen. Inmiddels kost het ons met 30 trucks dus  â‚¬ 60.000, - per maand. We zijn dankbaar dat onze God tot op de dag van vandaag heeft voorzien en uiteraard bidden we dat Hij dat blijft doen, totdat de bazuin zal klinken. Wilt u meehelpen om dit mogelijk te maken? Klik dan hier om dit werk financieel te steunen. Bij voorbaat hartelijk dank!

TIEN NIEUWE TRUCKS EN NOG TIEN NIEUWE IN DE MAAKVanaf september rijden er dus 30 trucks, maar ondertussen worden en ook weer 10 gebouwd. We hopen dat die voor eind oktober klaar zullen zijn, zodat we in de laatste maanden van dit jaar met 40 trucks de oogst mogen binnenhalen. Ondertussen worden er voor India ook nog eens 50.000 bijbels gedrukt. Want ze hebben Gods Woord nodig.


MEGA-CAMPAGNE IN INDIA

Antoon & Jacqueline Wierda van "Hope for Today" brachten mij in contact met Samuel Joshua uit India, die een paar van mijn boodschappen in India heeft uitgezonden, waardoor ruim 100.000 mensen tot Jezus kwamen. Afgelopen week kreeg ik opnieuw rapportage van een uitzending waarbij bijna 46.000 beslissingen voor Jezus werden geregistreerd en daarnaast nog tal van wonderen. Ik sta zelf versteld van wat de Here doet. Het heeft weinig of niets met mij te maken. Waarlijk het is Gods werk. Ik doe zeker wel mijn best, maar de wasdom komt van de Heer van de Oogst.

Pastor Samuel is zo enthousiast geworden en daarom wilde hij met mij in oktober een grote zoom-campagne en leidersconferentie doen. Ze verwachten een bereik van enkele honderdduizenden en een oogst van bijna 100.000. Maar dat is tevens een grote uitdaging, want dit kost ons € 35.000,- .Ruim 70 dorpen zullen dan bereikt worden met live-stream, plus nog uitzendingen via hun TV-kanaal. We geloven dat de tijd kort is en de oogst groot. Daarom hebben we opnieuw 'ja' gezegd en bidden we om Gods voorziening. Help ons om deze grote oogst binnen te halen door ons werk te steunen met geld en gebed.
Klik hier als u hiervoor wilt doneren. Samen kunnen we zo een groot verschil maken en velen winnen voor Jezus. En daar gaat het om! 


EEN MILJOEN ZIELEN CAMPAGNE
Velen weten dat we al jaren actief zijn in India onder de vlag van Abba Child Care. www.abbachildcare.org. De afgelopen jaren hebben we naast de projecten voor weeskinderen, weduwen, melaatsen, landbouw, onderwijs, waterputten, het ziekenhuis en de melaatsen-klinieken die we bouwen, ons ook vooral gericht op de prediking van het evangelie met behulp van onze gospeltrucks. Vanaf januari 2022 tot op heden hebben we in India en Pakistan samen al ruim 900.000 beslissingen voor Jezus gezien. Met de twee komende campagnes in Pakistan in augustus en India in oktober, plus nu dertig Gospeltrucks verwachten we tot eind van dit jaar nog eens 800.000 zielen te bereiken met Het Goede Nieuws, het evangelie van onze Here Jezus Christus. Wij zullen alle zeilen bijzetten en bidden dat God harten beweegt om ons te helpen met het uitvoeren van Zijn opdracht. Uw gaven en gebeden zijn daarbij van grote hulp. Gebed om bescherming en dat we bewaard blijven voor de tegenstander en dat we voorziening krijgen om alle kosten te kunnen blijven betalen. We zijn ongelooflijk dankbaar, dat dat tot op de dag van vandaag is gelukt, en zien uit naar Gods wonderlijke voorziening om ook nu Zijn opdracht uit te kunnen blijven voeren. En wilt u partner worden in deze oogst, klik dan hier om ons werk te steunen. Ik houd u op de hoogte van alle ontwikkelingen. 


Gospel Truck - Nederland
Wat in India kan, kan ook in Nederland en daarom rijdt er nu ook in ons land een Gospeltruck van stad tot stad. Vincent Berhito, Fausto Tumolo, Joey van de Akker en ik (Jaap), wij hebben onze krachten gebundeld om deze droom te verwezenlijken. De truck gaat nu bijna dagelijks uit om het goede nieuws te proclameren en ook in Nederland mensen te bereiken met het Goede Nieuws. Ik wil u vragen partner te worden van "De Good News Truck" om samen met ons ook in Nederland de "oogst" binnen te halen. De Gospel Truck heeft inmiddels een eigen site: https://www.goodnewstruck.nl/. Daar kunt u ook direct doneren en in de agenda zien waar de Gospel Truck actief is.


Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop

   

Mijn nieuwste boek een echte aanrader voor iedereen die twijfelt of God de regie nog wel in handen heeft van deze wereld. Zeer opbouwend, geruststellend en inspirerend.  God heeft alles in Zijn hand. Een must! 


Prijs
€ 15,00

 

70 profetieën over Israël’ gaat over eeuwenoude profetieën die heden in vervulling gaan als actueel nieuws rondom Israël. Dit fascinerende mysterie lijkt Gods DNA. Een aanrader!

 

Prijs
€ 15,00

 

De gezegende hoop is dat Jezus komt om Zijn bruid te halen voordat de grote verdrukking komt. Dit boek zal je sterken in je verwachting van Zijn komst. Van harte aanbevolen.

 

Prijs
€ 15,00


Familie-nieuws


     Het leek me wel leuk om jullie even twee fotos van mijn favoriete wandelplekjes te sturen, waar ik veel inspiratie krijg.Nu het einde van de vakantie in zicht is en hier de scholen alweer zijn begonnen, pakken ook wij de draad weer op, en zullen zonder om te kijken, de hand aan de ploeg slaan en voorwaarts gaan tot de bazuin zal klinken. Vooral nu, nu de wereld in een neerwaartse spiraal steeds verder wegglijdt in de duisternis, zien wij integendeel de opwaartse spiraal van Gods genade om het goede nieuws des te helderder te laten klinken. Heb goede moed vrienden, want onze God heeft alles onder controle. Blijf in de Schuilplaats van de Allerhoogste (Psalm 91) want alleen daar ben je echt veilig. Stel je hoop en vertrouwen op de Here Jezus, want Hij alleen is Heer. Hij heeft de wereld in Zijn hand en alles onder controle of je dit nu wel of niet ziet. Mijn nieuwe boek, waarin ik de lezer laat zien dat God de hele wereld in Zijn hand heeft, geeft daarbij rust en zekerheid. De vraag is: Heb jij jouw leven al in Zijn hand gelegd?  Want dan komt het zeker goed! 

Dat is ook de hoop en zekerheid die wij hebben. We leggen onze kinderen en kleinkinderen dan ook voortdurend in de handen van onze Hemelse Vader. Hij zegt: “Werp AL uw bekommernis op Mij, want IK zorg voor u.” Dat wil Hij ook voor jou doen en voor iedereen die ervoor kiest om bij Hem te schuilen. Die rust en vrede bidden we jullie toe. Want Hij zal ons nooit begeven of verlaten, al de dagen van ons leven. Hij is met ons tot aan de voleinding der wereld. Wat een heerlijke gedachte. Zijn nabijheid bidden wij u en jou dan ook toe, totdat Hij komt. En wie weet ... hoe spoedig dat zal zijn?

Jaap & Antje Dieleman

  

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

 

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen