Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsupdate - maart 2021

In deze brief: Overdenking, - NL-Agenda, Eyeopener, Gospeltrucks India, Bookshop, Dankwoord


Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Matthew 24:42Beste vrienden,

We kennen het gezegde: “een gewaarschuwd man telt voor twee!” Voor de tweede wereldoorlog zagen sommigen Joden de donkere wolken van het antisemitisme al boven Europa hangen en vluchtten naar Amerika. Anderen zeiden: “ik zie geen vuiltje aan de lucht!” Ze konden gewoon niet geloven dat hun medemens hen zoiets zou aan doen, totdat het te laat was en miljoenen Joden werden vermoord in de gaskamers van Auschwitz en Bergen Belsen.

De taak van een wachter is dan ook om te waarschuwen voor dreigend gevaar en het is zijn verantwoordelijkheid alarm te slaan als hij het ziet komen. Als hij dat niet doet, is hij feitelijk een misdadiger van zijn medemens. Door te waarschuwen had hij hen in het leven kunnen behouden, maar door niets te zeggen is hij medeschuldig aan hun dood. Als zijn waarschuwing wordt genegeerd, is dat niet zijn verantwoordelijkheid. Dan kan men hem niets verwijten want hij heeft alarm geslagen, maar er werd niet naar geluisterd. Hij is vrij van hun bloed. 

Miljoenen mensen werden op 2e Kerstdag 2004 verrast door de verwoestende tsunami, die bijna 250.000 levens eiste. Hoe kon dat? Niemand was gealarmeerd want een waarschuwingssysteem bestond nog niet. Sindsdien zijn er wereldwijd tsunami alarmsystemen geïnstalleerd, zodat iedereen die het alarm hoort tijdig een veilig heenkomen kan zoeken en bewaard zal blijven voor de verschrikkingen van een tsunami.

Dat was ook de drijfveer van Paulus toen hij zei: “Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen”. (Hand 20:31). Drie jaar lang, nacht en dag, onder tranen…?  Wat bewoog Paulus? Het was zijn liefde voor mensen en het besef dat men verloren is zonder Christus, dat Paulus dreef hem om iedereen persoonlijk te wijzen op Christus de Verlosser, om te ontkomen aan het oordeel. Hij telde zijn eigen leven niet. Hij was gedreven door de liefde van Christus en wilde niet dat er iemand verloren zou gaan. Hij wilde het niet op zijn geweten hebben, dat iemand niet zou horen hoe hij kan ontsnappen aan het dreigende oordeel. En daarom zegt hij dan ook op het laatst: “Daarom verklaar ik u op de dag van heden, dat ik rein ben van aller bloed!” (Hand 20:26).

Wij, die Christus hebben leren kennen en ontsnapt zijn aan het oordeel van de zonde omdat we weten dat Jezus de prijs voor ons betaald heeft, hebben eveneens de plicht om onze medemens te waarschuwen voor nasderend onheil. Ik zou dan ook niet willen dat iemand vanuit het hellevuur mij zou vragen: "He Jaap, hoe komt het dat jij daarboven bent, en ik hier in het vuur? Waarom heb jij mij niet verteld dat ik aan dit oordeel kon ontsnappen? Waarom heb jij geen alarm geslagen om mij te waarschuwen?"

Ik zou het verschrikkelijk vinden en ik zou beschaamd mijn gelaat willen verbergen. "Nee!", dacht ik: "dit zal mij niet gebeuren." En zo kreeg ik het verlangen om heel Nederland nog een keer wakker te schudden in de hoop hun de ogen te openen, door in elke brievenbus het “Eyeopener” magazine te laten vallen, voordat het te laat is en het oordeel komt.  En….. met Gods hulp is dat gelukt. Maar net als in de dagen van Noach, was niet iedereen er blij mee. Niet alle reacties waren positief. Sommigen maken mij bespottelijk en anderen reageerden boos. “Je maakt mensen bang met je spookverhalen”, zeiden sommigen. Kranten verdraaiden de boodschap en zelfs veel religieuzen verwerpen de boodschap en verklaarden mij voor gek, precies zoals ze dat ook met Noach hadden gedaan, die waarschuwde dat de aarde door water zou vergaan. Maar toen kwam de dag waarop God de deur van de ark sloot. De deur om te ontsnappen aan het komende oordeel, wel te verstaan! En die deur ging niet meer open. Iedereen die niet binnen was, verdronk. De mensen leefden alsof er niets aan de hand was......  “tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam” (Gen.24:38). En zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Hoeveel van deze mensen zouden zichzelf wel voor hun kop hebben kunnen slaan, en bij zich gezegt hebben: “had ik nu maar geluisterd en had ik die waarschuwing nu maar ter harte genomen”. Voor hen was het echter te laat, maar voor u is het nog niet te laat! En daarom blijf ik waarschuwen, gedreven door de liefde van God en daarom smeek ik u, laat u met God verzoenen! Neem deze waarschuwing alstublieft ter harte om te ontkomen aan de dingen die over de wereld zullen komen. En vergeet niet: een gewaarschuwd mens telt voor twee! 

                                                                                                                                                                                              Jaap Dieleman


Activiteiten in Nederland - Eyeopener
Ondanks de c-crisis hebben we niet stil gezeten. Ons "Eyeopener" magazine hebben we ruim 5 miljoen keer mogen verspreiden over heel Nederland. Langs deze weg wil ik alle sponsors nogmaals van harte bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Nederland is echt wakker geschud, nu bidden we dat velen ook echt een keuze voor Jezus zullen maken. We hebben al heel wat prachtige getuigenissen gehoord en geloven dat er nog veel meer zullen volgen.

Nu heeft niet iedereen het magazine gezien, maar niet getreurd, want u kunt het alsnog krijgen. Klik dan op het magazine om het in te zien of te downloaden, of klik hier. Voel je vrij om het te verspreiden, laat het maar viraal gaan, want hoe meer mensen het horen hoe beter. Daarnaast hebben we nog veel magazines beschikbaar en er komen dan ook vaak vragen binnen waar men het kan bestellen. Die zorg is ons uit handen genomen door vrienden die de verzending verzorgen. U kunt ze bestellen via www.ontzagwekkendnieuws.nl.

Ondanks de lockdown en de draconische maatregelen spreek ik regelmatig in ons land. Als je een keertje wilt komen luisteren, zie je in mijn agenda, waar en wanneer ik spreek. Om teleurstelling te voorkomen kunt u beter eerst contact opnemen met die gemeente, want soms is het aantal plaatsen beperkt. Maar je hoeft niet perse de deur uit want elke week zet ik ook een boodschap op YouTube. Klik hier om ons kanaal te bezoeken. Als je je abonneert krijg je een melding wanneer er weer een nieuwe boodschap is geplaatst om u te bemoedigen. 

Actie: Digitale brievenbus
Omdat we onze droom hebben verwezenlijkt om het papieren magazine in elke brievenbus van Nederland te verspreiden, zijn we nu gestopt met de deze actie. Maar om de verspreiding verder voort te zijn, zijn we gestart met
"Actie Digitale Brievenbus" Na een eerste try-out zagen we zo'n geweldige respons, dat het ons goed leek om het magazine verder te verspreiden via de digitale snelweg, die vooral ook door jongeren wordt bezocht. Klik hier om meer te lezen over deze actie. Giften voor deze actie blijven dan ook van harte welkom. Want zolang het kan zullen we het Goede Nieuws blijven verspreiden in binnen- en buitenland. Kijk maar eens naar ons groeiende werk in India hieronder.


Verslag: Healing-Gospel-Truck - India
In maart 2018 zijn we begonnen met de Healing-Gospel-Truck, die sindsdien 5x per week is uitgegaan om mensen te bereiken in de meest afgelegen dorpjes van India. Tot eind vorig jaar hadden we met onze 3 trucks bijna 250.000 mensen in 868 dorpen bereikt en bijna 200.000 mensen hebben voor Jezus gekozen. Ondanks de toenemende vervolging in India, zien we zo'n grote honger en openheid. We ervaren dat het oogsttijd is. En we willen van deze open deur maximaal gebruik maken want we weten niet hoelang die deur nog open zal blijven.

Gospel Trucks - Het is werkelijk oogsttijd

Sinds januari 2021 hebben we vijf trucks rijden. En volgens de laatste rapporten hebben deze vijf trucks in de eerste 2 maanden van dit jaar al ruim 43.000 beslissingen voor Jezus geregistreerd. En er zijn nog 5 trucks in aanbouw. Als die straks de weg op gaan is de oogst nog 2x zoveel, en verwachten dan een gemiddelde oogst van zo'n . Begind volgend jaar hopen we dan ook 10 trucks actief in te zetten. Dat komt neer op gemiddeld tussen 40 en 45.000 beslissingen voor Jezus per maand. Ruim een half miljoen in een jaar. Onvoorstelbaar dankbaar zijn we voor deze enorme oogst en voor allen die meehelpen. Want de kosten om deze 10 trucks in te zetten kosten zijn € 20.000,- per maand (€ 2.000,- per truck per maand). Tot op heden heeft onze God steeds voorzien, en we bidden dat Hij dat blijft doen. Zie hieronder een paar overzichten van twee van onze trucks van de periode Januari en Februari van dit jaar.

Nu weten we wel dat God mensen gebruikt en vandaar de vraag: wilt u meehelpen om deze eindtijdoogst van kostbare zielen binnen te halen? Klik dan hier om een oogstpartner te worden in deze eindtijdoogst. Dank voor uw ondersteuning. 

De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig
Met deze enorme oogst is er ook een enorme uitdaging. We willen in elk dorp een zendeling/pastor plaatsen om zorg te dragen voor de nieuwe gelovigen. Daarom trainen we jonge mensen in onze bijbelschool om ze als leiders en zendelingen in te zetten in deze dorpen. Inmiddels hebben we 100 fulltimers en 200 teams van vrijwilligers, maar dat is nauwelijks genoeg om zorg te dragen voor al deze nieuwe gelovigen. We willen hen natuurlijk ook Gods onmisbare Woord, de Bijbel geven.

Bijbels voor de nieuwe gelovigen
De nieuwe gelovigen zijn gedoopt en komen nu in onze kerkjes. Alhoewel een deel van hen niet kan lezen, willen we elk gezin voorzien van een Bijbel. We hadden in oktober 10.000 bijbels gekocht maar dat is nauwelijks genoeg. Het komende jaar hebben we zeker 100.000 bijbels nodig. We baden hiervoor en op wonderlijke wijze kwamen wij in contact met "City Bibles", een schitterende organisatei die via een link toegang geeft tot de bijbel in honderden talen en dialecten, waar men zowel de geschreven kan lezen als de gesproken tekst kan horen, plus nog zoveel meer. Wat een zegen, want nu kunnen we ook de analfabeet de bijbel laten horen in hun eigen taal, Tamil, in ons geval. De gewone bijbel blijft echer ook hard nodig want niet iedereen heeft een smart-phone. En ook daarmee gaat City Bibles ons helpen om bijbels te kopen in de benodigde talen tegen een scherpe prijs. De ontmoeting met deze mensen van City Bibles kwam precies op tijd als een geschenk van God uit de hemel. Help ons mee en geef een bijbel. Klik hier als u hiervoor wilt doneren. Hartelijk dank!

EEN-MILJOEN-ZIELEN-CAMPAGNE!!!Het succes van de Gospel-Trucks is overweldigend. Meer dan wij onszelf hadden voorgesteld. En zo ontstond de visie om er meer mensen  mee te bereiken. Zoals Jozua het beloofde land in kaart bracht en de stammen hun erfdeel toewees, zo hebben wij naar de kaart van Tamil-Nadu gekeken, waar 85 miljoen mensen wonen, verdeeld over 38 districten. We willen in elk district een Gospel-Truck ‘zaaien’ en in de grote zelfs twee. Dit is verreweg de grootste uitdaging voor onze bediening tot nog toe. Sommige zeggen: “Waar ben je aan begonnen? Ben je wel goed wijs?” Lieve vrienden, dat zeiden ze ook toen we besloten om 50 kerkjes te bouwen en honderden waterputten te slaan. En die staan er nu allemaal. Het is niet mijn werk, maar Zijn werk. Ik zeg dan ook: "als het mislukt, is het mijn fout, maar als het lukt weet iedereen dat dit Gods werk is!". Beveel de Here uw werken en Hij zal het u doen gelukken. We hebben dus eerst een miljoen nodig om de trucks aan te schaffen en vervolgens elk jaar een miljoen om ze het werk te laten doen. De vraag is: wie wil ons daarbij helpen? Elke ziel is onbetaalbaar voor God, maar omgerekend kost het ons slechts €0,50,- per ziel. Iedereen kan dus een bijdrage leveren, ook al is het maar om een ziel te bereiken. Hoeveel kunt en wilt u er voor uw rekening nemen? Of wilt u (met uw bedrijf) een truck sponsoren, of een avond verzorgen in een dorpje in India waarbij gemiddeld zo’n 300/400 mensen tot Jezus komen? Klik hier als u een gospelavond wilt sponsoren of op een andere wijze ons wilt helpen met het binnenhalen van deze kostbare ‘oogst’ Dank u wel!
 


Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop -Nieuwste uitgaven! - Webshop Nieuwste uitgaven! - Webshop

   

Het mysterie van de Opname, een boek over de gelovigen die in een ondeelbaar ogenblik worden opgenomen in Gods tegenwoordigheid. Een zeer hoopvolle boodschap uit Gods Woord.


Prijs
€ 15,00

 

70 profetieen over Israel, gaat over eeuwenoude profetieën die heden in vervulling gaan als actueel nieuws rondom Israel. Dit fascinerende mysterie lijkt Gods DNA. Een aanrader!

 

Prijs
€ 15,00

 

De gezegende hoop is dat Jezus komt om Zijn bruid te halen voordat de grote verdrukking komt. Dit boek zal je sterken in je verwachting van Zijn komst. Van harte aanbevolen.

 

Prijs
€ 15,00


Familie-nieuws
Op 1 augustus 2020, is onze Niva geboren. Inmiddels is ze alweer 4 maanden oud. En wat een prachtig kind is ze, een schatje, echt om 'op te vreten'. Hier oma Dieleman die stapelgek is op onze kleine Niva. Verder heeft onze Joel ook nieuw leven in huis. Een van de twee poezen was zwanger en heeft vier jongkies gekregen. Die zijn ook echt om op te vreten, zo leuk, zo vertederend, echt prachtig! Hier ook nog ff een fotootje van een van die 'schatjes' die inmiddels al weer behoorlijk wat 'kattekwaad' uithalen en dus wordt het tijd dat ze een ander baasje vinden voor deze rakkers. Langzaam zie we ook de natuur ontluiken, ook al gaat het niet zo snel als we zouden willen. Toch ga ik evengoed regelmatig aan de wandel en zie dan ook weer de mooiste dingen, waar ik de Schepper om kan prijzen. Vandaag een prachtig fotootje uit de "Stille Kern" een schitterend natuurgebied bij ons in de buurt.
 


          Een van de vier kleine poesjes van Joel                     Oma met haar jongste kleinkind Niva                De "Stille Kern" mijn favorite wandelplek

Enfin, dat was het weer voorlopig. Dank voor uw belangstelling en dank voor alle gebeden en ondersteuning. Een hartelijke groet van Antje en mij en Gods rijke zegen. En vergeet niet wat Jezus als laatste zei voordat Hij opvoer naar de hemel: "En zie ik ben met u, al de dagen van uw leven, tot aan de voleinding der wereld."  Hij zal ons nooit begeven of verlaten tot de bazuin zal klinken en wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht.

En wie weet...,  hoe spoedig dat zal zijn?  Gods zegen.

Jaap & Antje Dieleman

  

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen