Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsupdate - februari 2022

In deze brief: De Oogst is groot - Bid voor arbeiders


Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot
bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.

1 Petrus 4:7

Beste vrienden,
In deze brief een kort verslag van de recente oogst Een overweldigende oogst! Met een bijzonder woord van dank voor de inzet van onze partners in Pakistan en India die vooral het uitvoerende werk hebben gedaan. 
Maar ook met dank aan al onze Nederlandse partners, sponsors en bidders die ons geholpen hebben om genoeg geld bij elkaar te brengen om dit te kunnen doen. in deze brief lees je dat je inzet heeft geleidt tot een grote oogst van kostbare zielen in Pakistan en India die Jezus hebben leren kennen. Verheug je dus met ons over deze enorme oogst en blijf meebidden, want we hopen de komende maande opnieuw zo'n oogst binnen te halen. Wij zullen blijven arbeiden zolang het dag is, totdat de bazuin zal klinken en wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Ben jij klaar om Hem te ontmoeten als je Verlosser, als Hij straks op de wolken komt, en de laatste bazuin zal klinken? Ik hoop en bid dat je er klaar voor bent, en dat is dan ook precies de reden dat we de proclamatie van dit goede nieuws tot TOP-prioriteit gemaakt hebben in deze tijd, want het einde aller dingen in nabijgekomen.                                                                                                                                                                                                                                      Jaap DielemanVERSLAG  -  
PAKISTAN

DE OOGST IS GROOT – BID VOOR ARBEIDERS!   

Pastor John had mij vorig jaar december gevraagd om een livestream boodschap te geven, waarvan u hier het verslag kunt lezen. Op 9 februari 2022 j.l. hadden we een 2e Gospelfestival geplant. Ik werd live op een groot scherm geprojecteerd en in het Urdu vertaald. Zelf kon ik het publiek niet zien. Ik bracht de boodschap, deed een oproep tot bekering, bad voor de zieken, en werd tot slot nog bedankt door Pastor John.

Opwekking in Pakistan    
Een paar dagen later zond Pastor John mij opnieuw een verbazingwekkend verslag van de vele wonderen die God tijdens de campagne had gebeurd. Dit keer telden ze zo’n 22.834 kostbare beslissingen voor Jezus en God bevestigde Zijn Woord met heel veel wonderen. Zo was er een vrouw met oogproblemen die niet helder kon zien. Ze werd genezen. Ook een jong meisje getuigde dat ze weer alles scherp kon zien. Een vrouw die blind was aan haar rechteroog getuigde van haar genezing. In totaal hoorden we zo’n 89 getuigenissen van mensen die genezen waren van oogkwalen. 

Een vrouw, die gekweld werd door boze geesten, werd bevrijd. Een man die zei dat hij door zwartekunst was betoverd, werd verlost. In totaal hoorden we 472 verhalen van mensen die bevrijd werden van boze geesten. Iemand met schildklierklachten getuigde van zijn genezing. Een vrouw die steeds bloedingen had, werd genezen. Er waren 42 getuigenissen van mensen die genezen werden van allerlei bloedingen.

Iemand met epilepsie werd genezen en iemand met ernstige nierklachten vertelde dat de pijn weg was. Daarnaast waren er nog 19 getuigenissen van mensen die van nierklachten werden genezen. Ook werd er iemand met astma genezen. Een moeder getuigde dat haar hartkwalen waren verdwenen. Daarnaast waren er nog 21 andere genezingen van hartklachten. Al met al telden men meer dan 13.283 verhalen van mensen die zeiden dat ze van allerlei kwalen, tumoren, pijnen, ontstekingen, reuma, rugklachten, huidziekten, etc. waren genezen.

Overweldigd
Ik was opnieuw overweldigd en in tranen toen ik dit rapport las. Ik had de mensen niet eens zelfs kunnen zien. Het was een eenvoudige boodschap van amper 30 minuten. Voor mijn gevoel liep de vertaling in het Urdu nu ook niet bepaald lekker, maar wat had God Zijn woord bevestigd. Ik dacht daarbij aan: 

Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet (Matteüs 10:7-8).  Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden (Markus 16:20).

Bijbels voor de nieuwe gelovigen
Om de nieuwe gelovigen verder te helpen hebben we € 5.000,- gestuurd om bijbels te kopen. Feitelijk hebben we nog wel twee keer zoveel Bijbels nodig om deze nieuwe gelovigen verder te helpen. Help ons mee om deze grote oogst binnen te halen. En er is nog meer, want we zijn ook actief in India.VERSLAG  -  INDIA
EEN MILJOEN ZIELEN CAMPAGNE


Velen weten dat we al jaren actief zijn in India onder de vlag van Abba Child Care. www.abbachildcare.org De afgelopen jaren hebben we ons naast de projecten voor weeskinderen, weduwen, melaatsen, landbouw, onderwijs, waterputten, het ziekenhuis en de melaatsen-klinieken die we bouwen, ons ook vooral richten op de prediking van het evangelie met de hulp van onze gospeltrucks. Sinds januari 2022 hebben we nu 20 gospeltrucks die dagelijks uitgaan om Christus te prediken. De oogst van januari 2022 is enorm, want we zagen in totaal 88.927 beslissingen voor Jezus. 

Bid met ons mee!
Als Gods ons gunst blijft geven, hopen we elke maand zo’n aantal mensen voor Jezus te mogen leiden. Dat betekent dat we aan het eind van dit jaar ruim een miljoen zielen mogen winnen voor Jezus. Bid a.u.b. dat we voorspoedig mogen zijn en blijven en dat we niet belemmerd zullen worden door de tegenstander om dit mooie werk te kunnen blijven doen. En ook dat God zal voorzien in de financiële middelen. Want de kosten om deze trucks elke dag te laten uitgaan met de gospelteams is € 40.000,- per maand. Veel geld, maar een geringe investering voor zoveel kostbare zielen die Jezus leren kennen als hun Verlosser. Uw gebeden en giften stellen we dan ook zeer op prijs. En wilt u partner worden in deze oogst, klik dan hier om ons werk te steunen. Ik hou u op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

 


Gospel Truck - Nederland
Wat in India kan, kan ook in Nederland en daarom willen we ook in ons land met een Gospeltruck van stad tot stad gaan. Vincent Berhito, Fausto Tumolo, Joey van de Akker en ik (Jaap), wij hebben onze krachten gebundeld om deze droom te verwezenlijken. De truck is in principe al gekocht, hij wordt verbouwd en aangepast om dagelijks uit te gaan om dan van stad tot stad het goede nieuws te proclameren. Het logo is gemaakt, een stichting is in het leven geroepen, de website is in de maak, en een rekeningnummer is aangevraagd. Het is alleemaal razendsnel gegaan. De totale kosten liggen rond de € 60.000,- Vanuit ons werk hebben we € 10.000,- geïnvesteerd en de andere teamleden geven ook naar vermogen, want we willen zo snel mogelijk aan de slag om Nederland te bereiken. Ik wil u vragen partner te worden van "De Good News Truck" om samen met ons ook in Nederland de "oogst" binnen te halen. Totdat de rekening van de nieuwe stichting een feit is, kunt u sponsoren door uw bijdrage over te maken naar ons rekeningnummer o.v.v. "The Good News Truck". Zodra de site in de lucht is en de rekening actief, zullen we uw bijdrage doorsluizen en u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Uw kunt de truck straks inhuren om een event te organiseren in uw stad. Enfin, t.z.t. ziet u dit wel op de site. Wilt u meehelpen, klik dan hier om partner te worden in deze eindtijdoogst.  


Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop -Nieuwste uitgaven! - Webshop Nieuwste uitgaven! - Webshop

   

Het bijzondere verhaal van Ronald Buck die verslag doet van zijn ontmoeting met engelen en zijn bezoek aan de troonzaal van God. Zo inspirerend, spannend en vertroostend. God heeft alles in Zijn hand. Een must! 


Prijs
€ 12,50

 

70 profetieen over Israel, gaat over eeuwenoude profetieën die heden in vervulling gaan als actueel nieuws rondom Israel. Dit fascinerende mysterie lijkt Gods DNA. Een aanrader!

 

Prijs
€ 15,00

 

De gezegende hoop is dat Jezus komt om Zijn bruid te halen voordat de grote verdrukking komt. Dit boek zal je sterken in je verwachting van Zijn komst. Van harte aanbevolen.

 

Prijs
€ 15,00


Familie-nieuws
We hebben een natte winter, en we hebben net een hoop stormen gehad. De wereld is onrustig. Onrustiger dan ooit, met een dreigende oorlog tussen Rusland en de Oekrarie, waar Europa en Amerika zich ook mee bemoeien. Dan hebben ook nog de enorme spanningen in het Midden-Oosten. Om nog maar niet te spreken van alle spanningen rondom het corona-gebeuren met wereldwijden protesten, die met geweld worden neergeslagen. Verder zien we een dreigende ineenstoring van de wereld-economie, wat we al terugzien in torenhoge prijzen van, energie, brandstof en voedsel, En dan nog de natuur die geheel van slag is, met voortdurend stormen, overstromingen, droogten, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, etc. Waar gaat dit naartoe? En waar ben je nu dan nog veilig? Ik weet het!

Heb goede moed vrienden, want onze God heeft alles onder controle. Blijf in de Schuilplaats van de Allerhoogste want daar ben je veilig. Alleen daar ben je echt veilig. Stel je hoop en vertrouwen op de Here Jezus, want HIj alleen is Heer. Hij heeft de hele wereld in Zijn hand en Hij heeft alles onder controle of je dit nu wel of niet ziet. Ik ben een nieuw boek over dit thema aan het schrijven, waarin ik de lezer uit Gods Woord wil laten zien dat onze God de hele werld in Zijn hand heeft. De vraag is: Heb jij jouw leven al in Zijn hand gelegd?  Ik hoop dat je dat doet, want dan komt het zeker goed.

Dat is ook de hoop en zekerheid die Antje en ik in ons hart meedragen. We leggen onze kinderen en kleinhinderen dan ook voortdurend in de handen van onze Hemelse Vader. Hij zegt: werp AL uw bekommernis op Mij, want IK zorg voor u. Dat wil Hij ook voor jou doen en voor iedereen die ervoor kiest om bij Hem te schuilen. Die rust en vrede bidden we jullie allemaal toe. Want Hij zal ons nooit begeven of verlaten, al de dagen van ons leven. Hij is met ons tot aan de voleinding der wereld. Wat een heerlijke en geruststellende gedachte. Zijn nabijheid bidden wij u dan ook toe, totdat Hij komt. En wie weet ... hoe spoedig dat zal zijn?

Jaap & Antje Dieleman

  

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

 

 

 

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen