Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

 
 
Heilbode Nieuwsbrief Sept. 2015
 

download nieuwsbrief als PDF

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld    
Mattheüs 28:20

Beste vrienden,
Vlak voordat Jezus ten hemel voer, gaf Hij de belofte dat Hij altijd bij ons zou zijn en ons nooit zou verlaten tot aan het einde. Wat een bemoedigende gedachte, want als ik naar het nieuws kijk, is er zeker reden tot bezorgdheid, want de wereld dendert met een rotvaart op haar ondergang af. Ook dat is voorzegt, want duisternis zal de aarde bedekken, maar over u zal Zijn licht opgaan! Dat is Jezus in ons, de hoop der heerlijkheid, het Licht van de wereld, die in ons woont en met ons is, wat er ook gebeurd. Zoals een oud liedje zegt: “Omdat Hij leeft, zie ik uit naar morgen, omdat Hij leeft, ben ik onbevreesd!” En terecht want Hij is bij mij, in mij en om mij heen. En niets kan mij scheiden van Zijn liefde (Rom. 8:35).

Nu gaf Jezus deze belofte niet zomaar, want de context van dit vers geeft juist wel aanleiding tot zorg, want er staat: Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here (Romeinen 8:36-39). 

Niets in deze wereld biedt ons nog enige zekerheid, daarom is het zo belangrijk dat we weten waar we wel veilig zijn, namelijk: in de nabijheid van Jezus, in de schaduw van de Allerhoogste, waar geen onheil of plaag je kan naderen. Al vallen er tienduizend aan je rechterhand en tienduizend aan je linkerhand, tot u zal het niet komen (Psalm 91). Dus hoe duister het ook wordt, blijf vol goede moed, want Jezus heeft gezegd, dat als we deze dingen (oorlog, goddeloosheid, duisternis, rampen, haat tegen gelovigen en tegen Israël, etc.) zien gebeuren (en die zien we nu overal gebeuren), hef dan u hoofd omhoog want uw verlossing is nabij. Ja het einde, waarvan Jezus zei: dat Hij bij ons zou zij tot het einde, is nabij. Hij komt spoedig! Dat is geen loze kreet, maar een feit. Als we de ontwikkelingen in de wereld zien, weten we dat Zijn komst, maar ook Zijn oordeel nabij is. Ik voel me dan ook gedrongen om mensen wakker te schudden en te waarschuwen en te wijzen op de enige Schuilplaats: Jezus Christus!Verslag - Trinidad & St. Croix – 8 t/m 19 juni 2015
Na vier jaar was ik weer in Trinidad bij mijn vrienden Cecil & Deborah Quamina. Dit keer was ikspeciaal uitgenodigd om te spreken op de ‘mission-conferentie’ die georganiseerd was door de gezamenlijke ‘Open-Bible-Churches’ van Trinidad. Toen ik vroeg hoeveel mensen men hoopte dat zich zouden toewijden om als zendeling uit te gaan, was het antwoord: twee!  Ik vond dat erg weinig en daagde de voorgangers uit om Godte geloven voor minstens 10 zendelingen. Maar ook mijn verwachting werden overtroffen toen ruim 35 mensen op de laatste avond naar voren kwamen om zich toe te wijden aan zending en evangelisatie. Mijn reis was geslaagd alhoewel ik daarnaast ook nog diverse keren heb gesproken in deze dynamische kerk. Er was een schitterende tegenwoordigheid van God en veel kracht van Zijn Geest. En na het weekend hebben we ook nog een soort ‘ManArise’ conferentie gedaan, waarbij veel mannen een nieuwe toewijding maakte aan God, hun vrouw en hun kinderen. Alle mannen kregen van mij het boek “De Echte Man” die we in het Engels voor hen hadden. De volgende dag vertrok ik naar St. Croix, een van de Amerikaanse Maagdeneilanden. Een keer eerder had ik in St. Croix in de kerk van Reginald Perry gesproken en hij zag ernaar uit dat ik weer zou komen. Het was maar voor één avond en ook hier sprak ik over zending en evangelisatie. En ook op deze maakten bijna 40 mensen een toewijding om een arbeider in de oogst te zijn. Dank u Heer! Moe maar voldaan vertrok ik de volgende ochtend om vier uur weer naar Nederland. 


Outreach Duitsland – 3 t/m 6 september 2015
Twee jaar terug was ik in Bruchsal, een klein plaatsje bij Karlsruhe in Duitsland. Toni leidt daar sinds een paar jaar een jonge gemeente. Ik heb zijn trouw en toewijding gezien en geloof in zijn bediening. Hij vroeg mij of ik opnieuw wilde komen en ik zei: ”ja!” Merijn Burgers, een enthousiaste jonge man, die ik op de bijbelschool in Rotterdam heb leren kennen, gaat met mij mee. Ook Merijn wil helemaal voor God gaan. Zo mag ik twee jonge mensen inspireren, die helemaal voor God willen gaan. Het belooft een mooi weekend te worden.


Filippijnen – 11 t/m 23 november 2015
De Filippijnen, een land met 7000 eilanden, krottenwijken, tyfoons, vulkanen, overstromingen, jeepnies, rijstvelden en prachtige mensen. De eenvoud en liefde van Filippino’s is hartverwarmend en ik verheug me er nu al op om weer te gaan. Samen met Paul Hernandez, zoon van mijn overleden vriend Ben Hernandez, waar ik in het verleden intensief mee heb samengewerkt, hebben we drie activiteiten gepland: een huwelijksseminar, een leidersconferentie en drie evangelisatie campagnes. Dylan de Bruin gaat mee om te spreken in de evangelisatiecampagnes. Ee spannende uitdaging voor hem. De kosten voor deze outreach zijn € 7.500,- Een uitdaging voor ons geloof, maar een goede investering in kostbare mensenlevens. Wilt u onze partner zijn en ons helpen om een oogst van zielen te winnen voor Jezus? U kunt online doneren, of uw gift storten op IBAN-nummer: NL46INGB0005169971. Wie ons nu steunt met een gift vanaf € 50,- krijgt van ons een boek of CD naar keuze (kijk in de webshop wat u wilt). Hartelijk dank voor uw gift.


Activiteiten in Nederland
We hebben onze site vernieuwd met een aantal belangrijke verbeteringen. Zo kunt u nu onder aan de nieuwsbrief uzelf inschrijven, uitschrijven of uw emailadres aanpassen. Dat scheelt ons een hoop werk. Daarnaast proberen we de gebruiksvriendelijkheid voor de bezoeker te verbeteren. Naast het buitenland, zetten we ons ook in Nederland in voor Gods Koninkrijk. Zie hieronder de conferenties die eraan komen in september, oktober en november. Klik op de flyers om informatie over de verschillende conferenties te lezen en om jezelf op te geven.
 

    


NIEUWE UITGAVEN

      

Op deze luister-CD, verdeeld in 6 lessen, van een uur, vindt u verder notities in PDF met gespreks-vragen, waardoor deze geschikt zijn voor groepsstudie en kringavonden (Deze CD is alleen geschikt voor Apple computers). 

Prijs € 15,-

"Openbaring van de Zonen Gods", een profetische onderwijs-serie over de eindtijd, de economische crisis, Gods naderende oordeel, de komst van Jezus en hoe God zich juist nu in Zijn kinderen wil openbaren. 

Prijs € 15,-

“Gekocht en betaald”, het nieuwe boek van Jaap Dieleman. Een inspirerende boodschap over de trouw van God aan Zijn verbond met ons. Nog even geduld want het verschijnt binnenkort. Houd de website dus in de gaten. 

Prijs € 15, - 
234234Gods cadeau voor anderen en een gift voor u!
Onze passie is: zielen winnen voor Jezus! In India, China, Afrika, maar ook in Nederland. In principe willen we alles doen om mensen waar dan ook te winnen voor Jezus. Ja, het evangelie is gratis, maar het kost wel veel geld om dit goede nieuws te verspreiden en anderen Gods grootste cadeau, Zijn Zoon, te geven. Maar elke ziel is het waard en juist daarom zoeken we partners die hierin willen investeren. Wilt u onze partner worden? Meldt u hier dan aan! Als blijk van dank krijgt u mijn nieuwste boek “Gekocht en betaald”. We zien uit naar uw reactie. 
 


Familienieuws - Huize Dieleman 
Hoewel onze kinderen al lang zijn uitgevlogen, blijft het toch altijd leuk om onze partners een blik te gunnen in ons persoonlijk leven en dat van onze kinderen en kleinkinderen. Ja, vooral de kleinkinderen zijn een bron van vreugde. Inmiddels hebben we er zes, maar als het aan Antje lag, zou ze er nog wel meer willen. Onze jongste telg, Zoe, van Jonathan en Grace is alweer vijf maanden oud. Waar blijft de tijd? De komende week gaan Jonathan en Grace op vakantie en kunnen wij lekker een weekje in hun huis in Vlissingen. Als het weer zo mooi blijft als de afgelopen weken, hopen we nog lekker te genieten van zon, zee en het Zeeuwse strand. Daniel en Jonne zijn net weer terug en heerlijk om Chenaniah weer te zien. Hij is echt een allemans vriendje. Hij stapt op iedereen af want hij heeft ontdekt dat ze hem leuk vinden en dan kan hij zo verleidelijk lachen. Onweerstaanbaar leuk!

 

Daniel en Jonne met Chenaniah

Wat een rijkdom als je het geluk van je kinderen en kleinkinderen ziet. We zijn God dankbaar dat iedereen gezond is en dat het hen goed gaat. We wensen al onze partners ook dit geluk toe. Mocht u nog op vakantie gaan, rust dan lekker uit en geniet van al het moois dat God wil geven, want recreëren is, God de ruimte geven om je opnieuw te scheppen, te verkwikken, te vernieuwen en te inspireren. We wensen u een heerlijke vakantie toe. Gods zegen.

Jaap & Antje Dieleman