Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsupdate juni 2019

In deze brief:  Overdenking  - Verslag India, Verslag Indonesie, Zendingsreis Kosovo - NL-Agenda - Nieuwe uitgaven - Familie-nieuws

 

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.
 Romeinen 8:33-39
 

Beste vrienden,
Wat ben je een bevoorrecht mens als je in de ultieme goedheid van onze God kunt geloven. En daar hebben we alle reden voor, want Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon voor ons overgegeven om de straf voor onze zonden te dragen aan het kruis, toen wij nog vijanden van Hem waren. En als Hij zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, zal Hij ons dan niet nog veel meer met Hem alle dingen schenken? (Rom 8:32). Dat vertrouwen op God is de beste verzekering die je in dit onzekere bestaan kunt hebben.

Want als we zien hoe de aarde steeds vaker wordt getroffen door steeds meer natuurrampen zoals overstromingen, droogte, branden, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, en hoe onze samenleving steeds verder afglijdt in goddeloosheid, immoraliteit, geweld, oorlogsdreiging, en niet te vergeten het toenemende antisemitisme en de vervolging van christenen, dan zou je bijna alle hoop verliezen, en je afvragen of het ooit nog goed komt met deze wereld. Precies zoals het ook leek toen Jezus werd gekruisigd en de hoop van de discipelen verdwenen leek. Maar toen kwam Pasen. Jezus stond op uit het graf. Hij had de dood, de duivel en de hel overwonnen. HIj is het levende bewijs dat onze God leeft. En daarom kan niets ons scheiden van ZIjn liefde, zelfs de dood niet.

Ook nu zien we de wereld steeds verder afglijden en lijkt het net als destijds, dat God de wereld is vergeten en Hij de mens aan zijn lot heeft overgelaten. Maar als je God kent, dan weet je absoluut zeker dat onze God nog steeds alles onder controle heeft en precies weet wat Hij doet. Ja, Hij zal alle dingen laten meewerken ten goede voor diegenen die Hem liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen zijn. Job zei het zo: "Al zou Hij mij doden, toch hoop ik op Hem!" Job begreep niet wat hem overkwam, en waarom dit hem overkwam, maar aan Gods goedheid en aan Zijn belofte heeft Job nooit getwijfeld. Het was de duivel die al die ellende veroorzaakte en die hoopte dat Job zijn vertrouwen in God zou opzeggen. Maar Job heeft nooit zijn vertrouwen in God prijsgegeven, ook al snapte hij niets van wat hem overkwam. En zijn volharding in vertrouwen werd beloond want het kwam op het laatst helemaal goed met Job. En dat geldt ook voor ons, als wij onwrikbaar blijven vasthouden aan Gods goedheid ongeacht wat ons ook overkomt en ongeacht of we er iets van snappen of misschien juist niets van snappen. Dus geef de moed nooit op.

We zien dat ook zo prachtig in het leven van de profeet Habakuk, die zei: "Al zou de vijgenboom niet bloeien (geen genezing), en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn (geen vreugde), de vrucht van de olijfboom teleurstellen (geen licht en inzicht); al zouden de akkers geen spijs opleveren (geen succes in werk), de schapen uit de kooi verdreven zijn (je staat er alleen voor) en er geen runderen in de stallingen zijn (niemand die je helpt), nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil. De HERE Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten" (Habakuk 3:17-19).

Eingelijk zegt hij: al word ik niet genezen, en valt er niets te lachen, en ook al zijn er talrijke rampen die mij treffen en snap ik er niets van waarom ze mij overkomen, en ook al heeft iedereen mij verlaten en is er niemand die mij helpt......, NOCHTHANS..., zal ik de Here prijzen, want Hij is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel en trekt mij op naar een hoger plan!  WOW, wat een schitterende geloofsbelijdenis, wat een klap in het gezicht van de duivel die wil dat je je vertrouwen in God opzegt. Wat een onoverwinnelijke houding kun je hebben als je zeker weet dat niets, ja helemaal niet je kan scheiden van Gods liefde. Die hoop, dat geloof en die zekerheid bid ik je toe. Stel je vertrouwen op Jezus en dan zal dit je deel worden. Gods zegen............
                                                                                                                                                                                          Jaap Dieleman


Verslag: India, januari 2019
Van 14 januari t/m 28 In januari 2019 zijn we met een team van 12 mensen in India geweest. Uitgebreid verslag van deze reis kun je hier lezen in het nieuwsverslag van Abba Child Care. We hebben de eerste 50 multifunctionele dorpshuizen voltooid en we hebben een aantal evangelisatiediensten gehouden met onze Gospel Healing Truck. Sinds maart 2018 draait de Gospel Healing Truck 5x per week en in dat eerste jaar zijn er al zo'n 20.000 zielen tot Jezus gekomen. In de campagne die we hielden in een dorpje waar een jaar eerder een van onze evangelisten om het leven was gebracht, kwamen zeker 1000 mensen tot Jezus. In een ander dorpje hebben we met de Healing Gospelbus een evangelisatiemiddag gehouden en ook hier kwamen er zo'n 300 mensen tot Jezus. Ik vertelde mijn Indiase partner dat we eigenlijk nog zo'n bus zouden moeten hebben zodat we onze capaciteit zouden kunnen verdubbelen. Nadat ik ongeveer een maand terug was in Nederland, boden goede vrienden ons, geheel ongevraagd aan, om nog zo'n truck te sponsoren. Wat een bijzondere verhoring. We hadden het wel tegen elkaar uitgesproken, maar deze vrienden wisten hier niets van. Inmiddels wordt deze bus gebouwd en zal spoedig ook ingezet worden om de onbereikten te bereiken. Met deze twee bussen samen kunnen we per jaar zo'n 50.000 mensen voor Jezus winnen. En daar doen we het dan voor! Maar ook deze wagen zal ons gemiddeld €100,- per avond kosten. Dat komt neer op € 2000,- per maand. Wilt u onze partner worden in deze prachtige oogst en ook een avond voor uw rekening nemen? Dat kost u € 100,- maar we bereiken daarmee zo'n 300/400 mensen en zien dan gemiddeld zo'n 100 beslissingen voor Jezus. We zoeken oogstpartners zodat beide wagens kunnen blijven rijden en we samen een grote oogst voor Jezus mogen binnenhalen. Het zou mooi zijn als we partners vinden die een maand voor hun rekening willen nemen, maar een avond sponsoren vinden we al geweldig. Klik dan hier als u partner wilt worden. Samen kunnen we zo een grote oogst binnenhalen en een groot verschil maken. Hartelijk dank!


Zendingsreis - Kosovo 16-24 juni
Al van voor de oorlog kwam ik in Kosovo. En dat is inmiddels een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. De oorlog is al jaren voorbij en langzaam maar zeker krabbelt Kosovo overeind, maar de diepe wonden die geslagen zijn door de oorlog genezen niet zo snel. Vooral de ouderen zijn hiervan de dupe. Met hun magere pensioentje vanuit de communistische tijd kunnen velen niet in hun levensonderhoud voorzien en de werkeloosheid is nog steeds torenhoog. Ik ben zo blij met mijn vriend Ulfert die St. de Brug leidt en veel goed werk verzet zowel in het zuiden van Kosovo alsook in Noord Albanië. We gaan er weer een weekje meehelpen met een team van ongeveer tien man. Daarbij gaan we de armen bezoeken, bemoedigen, ook praktisch helpen, eten kopen en soms ook voorzien in medische hulp. Uiteraard willen we hen vertellen over de liefde van Jezus. Wilt u meehelpen? Stort dan uw bijdrage op ons rekeningnummer of klik dan hier om direct een bijdrage te storten voor dit mooie werk onder de armen van Kosovo. Dank u!

   NEDERLAND - ACTIVITEITEN OP NEDERLANDSE BODEM
Er staan de komende maanden een paar bijzondere evenementen en conferenties gepland. Daarvan zie je de advertenties hieronder.
Klik op de advertenties voor meer details over deze meetings of kijk in 
onze agenda voor meer informatie over de komende activiteiten.


Met Johan Toet en Abraham Laisina waren we eind vorig jaar
in Brazilië en we wilden nu samen ook iets in Nederland doen
Klik op de poster voor meer informatie.


Vorig jaar ook een conferentie gedaan in Almere en op verzoek
van de Sionspoort gemeente dit jaar opnieuw.        Webshop - 
Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven!

 

 

Het mysterie van de Opname, een uniek boek over het mysterie van de gelovigen die in een ondeelbaar ogenblik worden opgenomen. Wordt bemoedigt door deze hoopvolle boodschap uit Gods Woord. 

Prijs € 15,- 

 

Dit fantastische boek zal u  helpen om een hemels perspectief te krijgen op het leven na dit aardse bestaan. Buitengewoon fascinerend, troostrijk en bemoedigend. Van harte aanbevolen.

Prijs € 18,95

 

Het nieuwste boek van Jaap Dieleman over het mysterie van het getal zeven. Zeer profetisch en actueel voor de tijd waarin we nu leven, om te zien hoe God Zijn eeuwige plannen uitvoert.

Prijs € 15,-


Familie-nieuws

Familie-nieuws
Nog even en de zomer is weer begonnen. Voor velen breekt er dan weer de vakantie aan. Antje en ik waren de afgelopen twee jaar niet echt op vakantie geweest en we moesten er beslist even uit. We hadden een prachtige aanbieding en vertrokken naar Bali. Onze vriend Prince Paul van de Rock Church (Representative Of Christ  Kingdom) in Bali liet ik weten dat we op zondag de gemeente wilden bezoeken. Hij vroeg me gelijk of ik wilde spreken. Ja, dat wilde ik wel!  Maar hij wilde me gelijk boeken voor een mannenconferentie. Ik zei dat dit geen goed idee was, omdat we een romantische vakantie in gedachten hadden en geen werkvakantie. Maar zondags wilde ik wel spreken. Dat het om drie spreekbeurten ging, had ik niet begrepen. Maar het was schitterend en we zagen nog ruim 50 mensen tot Jezus komen in deze drie diensten. Maar bovenal was het een bijzondere tijd voor Antje en mij samen, waarbij we al een voorproefje hebben genomen op ons veertigjarige huwelijk eind van dit jaar. Enfin, de foto's zeggen genoeg. Dank weer voor jullie betrokkenheid en als jullie op vakantie gaan, wensen we jullie een heel mooie tijd toe.

                                                                                                                                                               Jaap & Antje Dieleman

 


St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen