Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsbrief - juli - augusutus 2018

In deze brief:  Overdenking  - Healing Gospel Truck - Zendingsreis Kosovo -
Zendingsreis Brazilie - Nieuwe uitgaven - NL-Agenda - Familie-nieuws 


Overal waar de beek komt, zal alles leven..,
omdat het water uit het heiligdom komt. 

Ezechiel 47: 9b, 12b


Beste vrienden,
Deze woorden uit Ezechiel spreken over een groot wonder dat staat te gebeuren in Israël. Want ik ben ervan overtuigd dat het in de eerste plaats een letterlijke profetie is over het land Israël, want Engedi en En-Eglaïm, twee steden bij de Dode Zee, worden met name genoemd. Maar de letterlijke betekenis van deze profetie voor Israël, waarvan ik geloof dat die spoeding in vervulling zal gaan, sluit de geestelijke betekenis voor Gods kinderen niet uit. In deze overdenking wil ik vandaag stilstaan bij wat deze prachtige profetie nu voor ons betekent. En dan denk ik daarbij vooral aan de woorden van Jezus die zegt: stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien wanneer je drinkt van het water dat IK je geef! (Johannes 7:38). En we zijn allemaal genodigd om te komen drinken van dit water, zodat wij ook elke maand vrucht mogen dragen. Prachtig gewoon!

Alles moet stromen!
Als je bloed niet stroomt sterf je, als je adem niet stroomt stik je, als je voedsel en vocht niet doorstromen, word je ziek. Als gesprekken verstommen, breken relaties af en als geld niet rolt, strandt de economie. Dat is de les die we leren van deze rivier. Iemand zei eens: als God het door ons heen kan geven, dan kan Hij het aan ons geven. Dat zien we ook met de Jordaan. Die stroomt door het Meer van Galilea richting de Dode Zee. Dat meer zit vol met vis. Maar de Dode Zee ontvangt alleen maar. De Dode Zee geeft niet door. En die is dan ook zo dood als het maar kan. God wil zo graag met Zijn stroom door ons heen stromen, zodat we vol van leven zijn, zodat we vrucht zullen dragen, zodat we een zegen zijn voor anderen. Maar dan moet je leren de zegen door te geven, precies zoals het Meer van Galiea het water van de Jordaan ontvangt en weer doorgeeft. Dat is een groot geheim van Gods kinderen die geleerd hebben om de zegen niet voor zichzelf te houden maar haar ook weer door te geven. Het is een goddelijke wetmatigheid dat wat je zaait ..., je ook zult oogsten. Wat je geeft ..., zal je gegeven worden. Wat je deelt wordt vermenigvuldigd. Immers, de Heer zegt: breng je gehele tiende en Ik zal de hemelvensters voor je openen! En ik zeg dit niet om wie dan ook geld uit de zak te kloppen. Het motief om te geven is de liefde voor de Heer en het verlangen dat anderen gezegend worden en het goede nieuws zullen horen. Maar tegelijkertijd zal de gever zelf gezegend worden. Het is een goddelijk principe. Laten we daarom rijkelijk het goede nieuws delen met hen die dit goede nieuws nog niet gehoord hebben. Want OVERAL waar de beek komt, zal ALLES leven. Wat een eer, wat een voorrecht om een kanaal van zegen te zijn voor de wereld in nood. Pakistan, waar ik een paar maanden geleden mocht zijn, is zo'n dorre woestijn, waar nu de rivier van God aan het stromen is. Honderdduizenden horen nu voor het eerst de boodschap van Gods liefde ..., en komen tot leven. Wat een voorrecht dat ook u daar aandeel in mag hebben, door de zegen aan hen door te geven. Eind juli hoop ik weer naar Kosovo te gaan om daar het water te laten stromen en eind oktober ga ik dat doen in Brazilië. In die tussentijd bestaan er een kans dat ik nogmaals naar Azië ga, wellicht naar Maleisië en misschien ook naar Vietnam om de stroom van Gods liefde en leven uit te delen.

Maar deze prachtige beloften zijn niet alleen voor degenen die zendingsreizen maken naar moeilijke landen. Gods belofte geldt voor al Zijn kinderen. Misschien kun je niet zelf gaan, maar wellicht dat je anderen kunt helpen om te gaan, door hen financieel te steunen. Zodoende ga je eigenlijk zelf ook, middels je giften, je gebeden, je bemoedigingen en je support aan degenen die gaan. God ziet ons immers als een team! Jouw imput om het voor anderen mogelijk te maken om te gaan, is voor God alsof je zelf gaat. David zei: zij die bij het pakgoed zijn gebleven zullen delen in de vreugde van de overwinning. Voel je dus geen tweederangs christen als je zelf niet kunt gaan, maat weet dat je een groot aandeel hebt in het werk van de Heer door je financiële, morele en geestelijke ondersteuning. Ik zal dat illustreren door het volgende verhaal. Iemand sponsort onze Gospelbus in India. Die bus gaat 5x per week uit, dus wel 20 keer per maand. Dat kost ongeveer € 2000,- per maand. Maar de afgelopen maanden zijn er elke maand zo'n 2000 mensen tot Jezus gekomen door dit werk. Dat komt neer op € 1,- per ziel die 'ja' tegen het goede nieuws heeft gezegd. Wat een vreugde voor alle mensen de hebben geïnvesteerd in dit werk. Zelfs met € 1,- heb je dus al deel aan de zegen en de overwinning door middel van je gift. Ik wil je dan ook laten weten dat je je gift, hoe klein ook, niet moet onderschatten. De weduwe gaf twee stuivers, maar Jezus zei dat ze (percentueel geziena) meer gegeven had dan de anderen. Kijk dus niet naar hoeveel je kunt geven, maar kijk vooral naar wat je kunt geven en doe dat dan met vreugde en plezier, want God heeft de blijmoedige gever lief. Ik bid dat deze korte overdenking een geweldige inspiratie en aansporing voor je zal zijn, om die stroom van zegen in je leven op gang te brengen, zodat je een bron van zegen zult worden voor de wereld om je heen, en ALLES zal gaan leven als GODS STROOM door jou heen zal stromen, totdat Jezus zelf komt en deze prachtige profetie uit Ezechiël staks ook letterlijk in vervulling zal gaan en de wereldzeeën weer gezond zullen worden. Want dat is leven in het licht van de eeuwigheid en daarom zie ik elke dag uit naar Zijn komst. Gedreven door Zijn liefde,

                                                                                                                                                                                          Jaap Dieleman

 


Project: The Healing Gospel Truck
In januari 2018 zijn we naar India geweest en hebben onze truck voor het eerst ingezet. Op de eerste avond zagen we 100/150 beslissingen voor Jezus. Een prachtige start van dit nieuwe project. Sinds maart 2018 draait hij 5x per week en in de eerste 4 maanden zijn er zo'n 8.000 zielen tot Jezus gekomen. Halleluja, want daar doen we het nu juist voor!

 

De visie achter deze truck
De stroom van Gods liefde bereikt nu heel veel onbereikte mensen die in afgelegen dorpjes wonen. Met een grote campagne bereiken we deze geïsoleerde mensen nooit. Daarom houden we in deze afgelegen dorpjes met onze bus gospel-avonden. Om die reden hebben we de 'Healing-Gospel-Truck' gekocht, en uitgerust met podium, licht, geluid, generator, scherm voor filmvertoning etc. Zo bereiken we elke maand duizenden mensen met het goede nieuws van Jezus. We kunnen de truck binnen een half uur gebruiksklaar maken en ook weer afbreken om naar het volgende dorp te gaan. Zo kunnen we heel veel onbereikten bereiken met de geweldige boodschap van Gods liefde. En we willen deze rivier voortdurend laten stromen.            

   
De Healing-Gospel-Truck doet zijn werk, duizenden horen het evangelie en geven hun leven aan Jezus. 

Omdat we al 44 dorpshuizen hebben, gaat de HG-Truck een week lang naar ieder dorp, om vandaaruit vijf omringende dorpen te bereiken. Logistiek gezien kan de nazorg dan ook goed gedaan worden. Daarbij kunnen we gelijk de bijbelschoolstudenten inzetten om het geleerde in de praktijk te brengen door te bidden voor de zieken en demonen uit te drijven. En u kunt daar deel aan hebben! Zo'n avond kost €100,- per keer, een gering bedrag om zoveel mensen te bereiken met het evangelie. Wij zoeken sponsors die willen investeren in dit werk. Iedereen die zo'n evangelisatie-avond sponsort krijgt van ons een boek. Klik hier als u een campagne wilt sponsoren en vermeld dan bij de opmerkingen welk boek u zou willen ontvangen. Hartelijk dank!

Uw gebed voor deze outreaches stellen we zeer op prijs, want vervolging tegen christenen neemt steeds meer toe in India. In het gebied Cheyyur, waar we net begonnen zijn, is kortgeleden een evangelist om het leven gebracht. Het moest op zelfmoord lijken, want men vond hem verhangen in zijn huis, maar uit forensisch onderzoek blijkt dat het moord was. Dat bracht uiteraard een grote schok teweeg onder de christelijke gemeenschap in dit gebied. Onze 'wraak' is dat we nog veel meer zielen willen ontrukken aan het rijk der duisternis en daarom zijn we blij met alle mensen die ons behalve financieel ook biddend ondersteunen. 


Zendingsreis: Kosovo -23-30 juli 2018
Al vele jaren kom in Kosovo. Dit keer gaan we met een team van 14 man in samenwerking met St. de Brug en St. Closer to His heart Ministries. We zullen armen en ouderen bezoeken, hen helpen met voedsel, hen vertroosten, bemoedigen en met hen bidden en het goede nieuws van Jezus met hen delen. Ook hebben we een paar diensten in samenwerking met de lokale kerk van pastor Jeton. Daarnaast brengen we een bezoekje aan Bajram Curri, een prachtige maar straatarme stad in de bergen van Noord-Albanië waar De Brug een gaarkeuken runt om de allerarmsten van voedsel te voorzien en hun over de liefde van Jezus te vertellen. Maar naast de hulp die we aan de lokale bevolking bieden doen we deze reizen ook om de deelnemers bewust te maken van de noodzaak van zending binnen de grenzen van Europa en we hopen hen dan ook te besmetten met het zendingsvirus van Gods liefde voor de mooie mensen van de Balkan.

 
Links: Mijn oude vriend, pappa van de arme Kaqi familie. Wat hou ik veel van deze man. Wilt u meehelpen iets voor hen te doen? Maak dan een gift over voor Kosovo!  Rechts: Pastor Jeton van de lokale kerk in Gjakove waarmee we bevriend zijn en waarmee we ook nu weer een aantal diensten samen zullen houden.

  
Ouderen en armen in Kosovo hebben het heel moeilijk. Met de grote werkeloosheid en de prijzen die blijven stijgen, hebben ze nog net te veel om niet dood te gaan maar beslist te weinig om van te leven. Wat een voorrecht om hen te kunnen zegenen! Wilt u onze partner zijn en ons hierbij ondersteunen, dan kunt u online doneren, of uw gift storten op IBAN-nummer: NL46INGB0005169971. Wie ons steunt met een gift vanaf € 50,- krijgt van ons een boek naar keuze (kijk in de webshop welk boek u zou willen hebben en meld dat dan bij uw overschrijving). Hartelijk dank voor uw gift.


Zendingsreis: Brazilië - 22 oktober tot 5 november 2019 
Het duurt nog wel even, maat de voornbereidingen voor deze reis zijn al in volle gang. Deze reis wordt georganiseerd door de 'One in Him Foundation" van Johan en Brenda Toet, die ik heb leren kennen als zeer gepassionneerde mensen die hun leven hebben ingezet om de armen in de krottenwijken, de zogenaamde favela's, van San Paulo te bereiken met de boodschap van Gods liefde. Ik vind het een voorrecht om met hen te dienen op deze reis, samen met Abraham Laisina, die al heel vaak in Brazilië heeft gediend. Ook gaat de Firezone-band mee en nog een heel team van mensen die we ook willen besmetten met het zendingsvirus van Gods liefde voor deze mensen. De campagne heet Gospel Outreach, oftewel GO.
Zie hier de promo van onze Outreach. 

  
Jaap Dieleman, Bram Laisina en Johan Toet zullen straks samen voor God op pad in de favela's van San Paulo, Brazilië


Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven!

 

 

Het mysterie van de Opname,
is een bijzonder boek over het mysterie van de gemeente die in een ondeelbaar ogenblik zal worden weggenomen Laat je inspireren door deze hoopgevende boodschap uit Gods Woord. 

Prijs € 15,- 

 

Nieuwe Wijn, het nieuwste boek van Jaap over de vreugde van de Heer, geïllustreerd met allerlei ervaringen uit zijn eigen leven. Een aanrader voor iedereen die ernaar verlangt dat anderen Jezus zullen leren kennen.

Prijs € 15,- 

 

Leven in het licht der eeuwigheid.
Een studie over bijna-dood ervaringen, hemel, hel, eeuwigheid en hoe we nu zouden moeten leven in het licht van deze waarheid. Een zes uur durende luister-CD op MP3-formaat. 

Prijs € 15,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NEDERLAND - ACTIVITEITEN OP NEDERLANDSE BODEM
Kijk in onze agenda voor de komende activiteiten. Maar ik wil u in het bijzonder uitnodigen voor het profetische seminar over: ISRAEL, EINDTIJD EN DE KOMST VAN JEZUS dat op 8 september a.s. wordt gehouden in Almere. Het is jammer dat er in veel kerken nooit over deze belangrijke onderwerpen wordt gesproken. Sommigen vermijden zelfs angstvallig deze belangrijke profetische thema's, die juist zo belangrijk zijn om te begrijpen in welke tijd we leven. Want Israël is Gods tijdklok, en om te weten hoe laat het op Gods klok is, moeten we beslist naar Israël kijken. Jaap Dieleman heeft deze profetieën intensief bestudeerd en zal hierover uitgebreid onderwijs geven. Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor dit profetische seminar. Let op! Opgave is verplicht Klik hier voor meer informatie en om u op te geven (of op de poster hieronder). De kosten voor dit seminar zijn €20,- p.p. U krijgt daarvoor naast overwijs ook een boek plus koffie en thee). We zien uit naar uw komst!


  
Zie hier nog twee evenementen later in het jaar. Zet ze alvast maar in je agenda.


Familie-Nieuws
Het is nu volop zomer in ons land. We genieten van het mooie weer. We hopen u ook! En natuurlijk genieten we ook van onze kinderen en kleinkinderen. Deze keer geen lange verhalen maar een kleurig beeldverhaal van onze kleinkinderen waar we altijd geweldig van genieten. Wat een vreugde en rijkdom als die gasten bij opa en oma op visite komen.

  
   Oma met Noa, Amy en Zoe, Manasse en Jemuel           Chenaniah, de oudste van Daniel en Jonne en....     Manoah hun jongste 

  Antje mijn 'roosje' hier tussen de tulpen (die inmiddels al wel zijn uitgebloeid) vlak bij ons huis hier in de polder van Zeewolde

Het is volop zomer in ons land. We genieten ervan met volle teugen. We wensen u ook een goede vakantie. Tot slot wil ik ook al onze partners bedanken voor hun morele, financiële en geestelijke support. Samen mogen we dit werk voor Hem doen. In Gods liefde verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jaap & Antje Dieleman   

 

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: [email protected]   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen