AGENDA

Abba Child Care

Jaap Dieleman deed zijn zendingswerk vanuit de Heilbode. Maar in 2005 voelde hij zich door God geleid om te gaan omzien naar wezen en weduwen. Dit werk groeide zo hard dat hij besloot, deze tak van zijn bediening een eigen gezicht te geven. Zo werd Abba Child Care in het leven geroepen. De overeenkomst is dat beide organisaties zijn geboren uit de liefde van God voor de medemens. Maar toch zijn het verschillende organisaties met andere doelen. We hopen dat u ze beide wilt steunen.

De Heilbode (opgericht op 3 oktober 1985 te Leerdam) is vooral gericht op zending, evangelisatie, toerusting van leiders en gelovigen, d.m.v. seminars, conferenties, het uitgeven van boeken, onderwijs, studies etc.

Abba Child Care (opgericht op 18 oktober 2010 in Zeewolde) richt zich op het redden van straatkinderen, armen, de zorg voor wezen, weduwen en mensen in nood door te voorzien in onderwijs, schoon drinkwater, medische zorg etc.

De Heilbode richt zich vooral op:

  • Evangelisatie
  • Toerusting van leiders
  • Zending in onbereikte landen
  • Training van gelovigen
  • Boeken, onderwijsmateriaal etc.

Stichting De Heilbode
Boomkleverlaan 263, 3893 JW ZEEWOLDE
+31 (0)85 104 34 12
www.heilbode.nl
[email protected]

Abba Child Care richt zich vooral op

  • Het redden van babies / straatkinderen
  • Zorg voor wezen en weduwen
  • Aandacht voor de allerarmsten, melaatsen
  • Zorgen voor schoon drinkwater, onderwijs
  • Medische zorg en ontwikkelingswerk

Stichting Abba Child Care
Boomkleverlaan 263, 3893 JW ZEEWOLDE
+31 (0)85 104 34 12
www.abbachildcare.org
[email protected]