AGENDA

Help Kenia

Sinds de nationale verkiezingen in Kenia, eind december, zijn er door de enorme onlusten ruim een kwart miljoen mensen op de vlucht geslagen, duizenden huizen verbrand en bijna 1500 kostbare mensen zijn in dit geweld omgekomen. Vooral de stad Eldoret, waar wij veel goede vrienden hebben, is zwaar getroffen.

Mijn dierbare vriend George Gichana heeft een kerk van zo'n 4000-5000 gemeenteleden met veel satellietgemeenten in dit bijzonder zwaar getroffen gebied. Veel van zijn mensen hebben alles verloren en konden soms nog maar net het vege lijf redden. Anderen zijn gewond geraakt, maar er zijn ook enkelen gedood. Deze verschrikking is nog niet afgelopen en natuurlijk wordt er ontzettend veel gebeden om Gods ingrijpen; om wijsheid voor de geestelijke leiders zodat er een keer komt in de situatie. Een van mijn geliefde vrienden schreef mij het volgende:

Dear Kipyaap, (mijn erenaam in Kenya)  
We zijn aan de dood ontsnapt. Toen ik met mijn zoon op weg was naar de kerk, kwamen we een woeste menigte tegen op de weg van Kabsabet. Noodgedwongen hebben we toen geslapen in het huis van een gemeentelid, omdat onze buurt heel onrustig was. Er werden links en rechts branden gesticht en we hoorden overal geweerschoten.  We hebben nu een tekort aan voedsel en andere noodzakelijke levensbehoeften, omdat meer dan de helft van onze gemeente op de vlucht is geslagen. Onze auto staat in de garage maar we hebben geen geld om hem te repareren. Ik doe een beroep op je als vader en vriend om onze kerk in deze moeilijke tijd te helpen, want we hebben nog nooit zo'n humanitaire ramp meegemaakt. Hoewel het geweld enigszins is afgenomen, worden er toch nog steeds mensen vermoord en huizen in brand gestoken. Telkens laait het geweld weer op. Vanmorgen ben ik naar het mortuarium geweest en ik zag veel lichamen op elkaar gestapeld. Het waren er honderen en sommige waren al tot ontbinding overgegaan. Sommigen waren doodgeschoten en in het veld achtergelaten waar ze door honden en wilde zwijnen zijn aangevreten. Ze waren onherkenbaar verminkt en van sommige lijken ontbrak het hoofd. De aanblik van deze lichamen was ronduit afgrijselijk.

Gisteren zijn we naar de kerk gegaan en de situatie was ronduit verschrikkelijk. Ik voelde mij zo machteloos omdat ik niet kon helpen. Mijn mensen hebben geen eten, geen water en zelfs geen onderdak. We hebben toen gebeden en aan God en elkaar om vergeving gevraagd. Dat bracht een zekere opluchting en genezing in onze verwonde harten. We houden van ons land en willen niet dat de duivel de kans krijgt om ons te vernietigen. Steun ons alstublieft met gebed en hulp, want we gaan door een verschrikkelijke tijd. Naar vermoeden zijn er bijna 1000 mensen vermoord en nog veel meer zijn gewond geraakt in deze onlusten. Mijn kerk is uiteengeslagen en veel van mijn leden zijn gevlucht naar vluchtelingenkampen. Er zijn zeker 10 huizen van gemeenteleden in brand gestoken. Ze hebben niets meer, zelfs geen plek om te verblijven. Veertig andere gemeenteleden zijn hun zaakjes kwijtgeraakt door plundering en brandstichting. Ik heb naar financiële middelen  gezocht om hen te helpen, maar de nood is zo groot. De situatie is nog steeds onrustig en we vrezen dat het telkens weer zal oplaaien. Bid daarom met ons mee en help mij alstublieft om mijn getroffen gemeenteleden te kunnen helpen. Bedankt dat je naar mijn noodkreet hebt willen luisteren en dank voor je gebeden en je hulp. 

Je vriend Isaac Kibet Mutai

Je leven inzetten voor je vrienden
Bij het horen en zien van de noodkreet van mijn goede vrienden in Kenya, waar ik al 25 jaar een hechte vriendschap mee heb, kon ik niet anders dan bidden. Maar ik wilde ook praktisch iets doen en daarom vroeg ik pastor George wat ze nodig hadden. Hij liet mij weten dat ze veel geld nodig hebben om de slachtoffers te helpen, hun leven weer op te bouwen en hen nu vooral ook te voorzien van de eerste levensbehoeften zoals voedsel, water, dekens en medicijnen. We hebben inmiddels uit giften en eigen middelen € 10.000,- overgemaakt. Ik vraag u om dit initiatief te steunen en ons te helpen om onze geliefde broeders in de verdrukking de helpende hand te reiken. Stuur vandaag nog uw gift en vermeld daarbij dan "Hulp Kenia". Uit dankbaarheid voor uw hulp zullen we alle sponsors die € 100,- of meer geven een boek van Jaap Dieleman sturen. 

Bij voorbaat hartelijk dank!

  

In een eerder schrijven hebben we om uw steun gevraagd. Met dank aan alle gevers hebben we bijna € 15.000,- aan giften kunnen doorsturen naar onze vrienden voor noodhulp, tenten, kleding, voedsel, medicijnen enzovoorts.

Maar juist nu Kenia niet langer in het nieuws is, blijft er toch nog steeds hulp nodig. De komende maand (November 2010) ga ik er weer naar toe voor de 23 jarige viering van het Praise Celebration Centre. We nemen een nieuwe set draadloze microfoons mee, om de kerk te zegenen. Er is nog heel veel werk te doen om alles weer op te bouwen. We zien wel hoe God het zal leiden en misschien komt hier wel weer een nieuw project uit voort.