ACTUEEL
AGENDA

Twee nieuwe uitgaven

Boek en CD-serie "Kunnen deze beenderen herleven?"

Dat was de vraag die God aan Ezechiël stelde. Als we naar de wereld om ons heen kijken, vragen velen zich wanhopig af: kan het nog wel goed komen met deze verziekte wereld vol rampen, geweld, terrorisme, oorlog, immoraliteit ....?

Twee nieuwe uitgaven

Dat was de vraag die God aan Ezechiël stelde. Als we naar de wereld om ons heen kijken, vragen velen zich wanhopig af: 'Kan het nog wel goed komen met deze verziekte wereld vol rampen, geweld, terrorisme, oorlog en immoraliteit?' Sommigen hebben alle hoop verloren, maar als je de eeuwenoude profetieën uit Gods boek bestudeert, ontdek je - tegen alle verwachting in - een schitterend toekomstperspectief van een nieuwe wereld waarin liefde, gerechtigheid en vrede heersen. Waar mensen gezond oud worden, dieren tam zijn en de woestijn zal bloeien als een roos, omdat Jezus regeert. Dat is geen utopie maar Gods belofte voor hen die Hem kennen en liefhebben. Laat je inspireren door dit boek, want het beste komt nog! Met een voorwoord van Jaap Kooij, Frank Ouweneel en John Howard

Beide producten kosten € 15,- per stuk en zijn in onze webshop te bestellen.
Klik hier om het boek te bestellen &  hier als u liever een luister-CD heeft


Reactie van een lezer
Het boek geeft een bijbelgetrouwe blik op de profetieën zonder door te schieten in extreme vormen van inlegkunde, zoals we veel gezien hebben als het bijvoorbeeld gaat om de bepaling van dag en tijdstip waarop Jezus terug zal keren naar de aarde. Je laat de Bijbel zelf veel aan het woord en je legt er actuele omstandigheden en ontwikkelingen op het wereldtoneel naast. Dat is wat in deze tijd nodig is, zodat we (zoals je beschrijft) wegwijzers ontdekken die ons aangeven dat we ons op de juiste route bevinden en ook dat we steeds dichter bij onze eindbestemming komen. Daarbij is Israël de tijdklok van God en als we daar acht op slaan en ons daarbij laten leiden door de Heilige Geest, weten we hoe de vlag erbij hangt, wat al vervuld is aan profetieën en wat nog vervuld moet worden. En hoewel er heel ernstige dingen beschreven staan in de Bijbel over wat er komt in het laatst der dagen, weten we ook waar het naartoe gaat en dat we, als we ons leven aan Jezus geven, eeuwig met Hem mogen leven. Leeuwtje rijden in het Duizendjarig Rijk - ik geloof vast dat het tot de mogelijkheden zal behoren! Als rode draad door het boek heen zien we de trouw van God aan Zijn uitverkoren volk Israël. Hoe Hij Zijn volk in bijbelse tijden redde uit de benauwdheid, maar dat ook op wonderbaarlijke wijze voor de huidige generatie gedaan heeft en dat ook zal blijven doen in de toekomst. Het slot van het boek biedt hoop voor iedereen; het nodigt uit tot het nemen van de beste beslissing die een mens in zijn leven kan nemen: kiezen voor een eeuwige toekomst bij Jezus!