De Apostel

Jezus is de Hogepriester en Apostel van ons geloof. Geen wonder dat de duivel, de grote imitator van onze Here Jezus, probeert om juist de bediening van apostelen te misbruiken om als een wolf in schaapskleren de kerk binnen te dringen om haar te verwoesten en de schapen te verslinden. We hebben genoeg van zijn sluwe, misleidende en verwoestende invloed gezien. Het is de hoogste tijd om deze schijnapostelen een halt toe te roepen.

Aan de hand van de Schrift, heeft de schrijver het daderprofiel van de valse apostel geschetst, zodat we deze misdadiger kunnen herkennen en zijn macht kunnen breken. Maar behalve de profielschets van de valse apostel, heeft hij vooral ook de kenmerken van echte apostelen toegelicht. Immers, de beste manier om het valse te kunnen herkennen, is door het echte te kennen. Dit boek zal uw ogen openen voor de gevaren van valse apostelen, maar u ook inspireren om de echte apostelen te ontvangen als van God gegeven vaders om ons op te bouwen in ons allerheiligste geloof.

ISBN: 978-90-73982-21-5

« Terug