Terug naar de toekomst

Job was geen man die zijn eigen lot bepaalde. Het noodlot dat hem overkwam bewijst het tegendeel. Toch was Job ook geen fatalist die zich gelaten neerlegde bij zijn noodlot. Hij worstelde met God over de vraag waarom hij zonder aanwijsbare oorzaak in deze ellende verzeild was geraakt. In die worsteling ontdekte hij dat God een motief had dat veel verder en dieper reikte dan hij kon vermoeden. God beproefde Job om hem te veranderen. Toen Job de mens geworden was die God wilde dat hij zijn zou, hief God de omstandigheden op. Het is mijn gebed dat dit boek zal bijdragen aan ons begrip van Gods bedoeling met ons leven, juist ook als alles dreigt mis te gaan en alle feiten God lijken tegen te spreken. Ik bid dat deze boodschap u vleugels geeft om uit te stijgen boven het zinloze conflict tussen fatalisme en zelfbeschikking, zodat u God kan zien zoals Hij is en u de mens zult worden die God wil dat u bent.

LET OP!
In april was er een serie van 13 afleveringen omtrent dit boek op Family7. Wellicht wordt deze serie nog wel een keer herhaald. 

Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 208 pagina’s
ISBN: 978-90-73982-14-7
Prijs: € 15,- verkoopprijs

« Terug