Kunnen deze beenderen herleven? - CD

Dat was de vraag die God aan Ezechiël stelde? Als we naar de wereld om ons heen kijken, vragen velen zich wanhopig af: kan het nog wel goed komen met deze verziekte wereld vol rampen, geweld, terrorisme, oorlog en immoraliteit? Sommigen hebben alle hoop verloren, maar als je de eeuwenoude profetieën uit Gods boek bestudeert, ontdek je, tegen alle verwachting in, een schitterend toekomstperspectief van een nieuwe wereld waarin liefde, gerechtigheid en vrede heersen. Waar mensen gezond oud worden, dieren tam zijn en de woestijn zal bloeien als een roos, omdat Jezus regeert. Dat is geen utopie maar Gods belofte voor hen die Hem kennen en liefhebben.

Een zeer indringende studie van bijna 7 uur onderwijs gebaseerd op de profetieen van Ezechiel 33-48.
Zeer actueel met betrekking tot de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Israel. Een waarschuwing en aansporing om vol verwachting uit te zien dat God al zijn profetieen in vervulling zal doen gaan, waar wij ooggetuigen van zijn in onze generatie. 

« Terug