Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het gepast om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 2023.
Wat de toekomst brengt lijkt zeer onzeker, maar met de wetenschap dat ons leven in de hand van de Levende God is, zien we de toekomst met verwachting en hoopvol tegemoet. TERUGBLIK 2022
Maar laten we eerst eens even terugblikken op het afgelopen jaar. Een heel bijzonder en vruchtbaar jaar in alle opzichten. En dat wil ik heel graag met u delen. Zo zagen we dat we meer dan 1.7 miljoen euro hebben mogen investeren. Met name in de Gospeltrucks waar er nu 40 van rijden, maar met name ook in diverse grote Gospel Festival in India en Pakistan en diverse leidersconferenties en seminars. Verder hebben we noodhulp mogen bieden aan overstroming-slachtoffers, en hebben we bijna 100.000 bijbels mogen uitdelen naast ander drukwerk. En bovendien hebben zeker veel andere bedieningen mogen zegen met een donatie. Verder zijn er in Nederland ruim 100 meetings geweest met de Good-News-Truck en hebben we elke week tienduizenden bereikt met de Wachter filmpjes. Al met al zoveel reden tot dankbaarheid. Dankbaarheid vooral aan u, onze donateurs en sponsors die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

Maar het allermooiste, en dat is dan ook de reden dat we dit werk doen, is dat we miljoenen mensen mochten bereiken met het evangelie. En meer dan 2 miljoen mensen hebben te kennen gegeven dat ze Jezus hebben aangenomen als hun Heer en Redder. Halleluja!!!!
En dat maakt mij zo ontzettend blij en dankbaar. En daarom wil ik jullie allen hartelijk danken voor de trouwe ondersteuning van ons wereldwijde zendingswerk in het afgelopen jaar.  


VOORUITBLIK 2023 - EEN JAAR VAN OOGST
De wereld om ons heen is er niet beter op geworden en de dreigende wolken van Gods oordeel kunnen we reeds zien samenpakken. Maar wij zullen blijven werken zolang het dag is en totdat de bazuin zal klinken en onze Heer komt om de Zijnen op te halen. En onze visie voor 2023 DV, is zeer uitdagend. We willen ons uitstrekken in geloof voor 5 miljoen zielen. 


5 MILJOEN ZIELEN - CAMPAGNE
Misschien vindt u dit te idealistisch maar ik kan u verzekeren dat dit gebaseerd is op de behaalde resultaten van het afgelopen jaar. Met Kingsly in India, hebben we 40 trucks die in de afgelopen maanden gezamenlijk ruim 200.000 beslissingen voor Jezus zagen. Dat is per jaar ruim 2.5 miljoen kostbare zielen. Met Anwar Fazal van Eternal Light TV hebben we drie grote Gospel-Festival gedaan met gemiddeld 100.000 beslissingen voor Jezus per keer. Nu
willen we na januari 2x per maand zo'n festival houden. Dus 22 in 2023. De te verwachten oogst zal dan 2.2 miljoen kostbare zielen voor Jezus. Het resterende aantal van 300.000 mensen hopen we in een aantal bijzondere diensten te bereiken. Zolang de bazuin nog niet zal klinken zullen wij ons voor de volle 100% inzetten om in dit jaar dit doel te bereiken.

Dat is tevens een enorme uitdaging voor ons geloof. Want naast de overige kosten hebben we voor onze "5-Miljoen-Zielen-Campagne" een budget nodig van ongeveer € 2,5 miljoen. Een koopje als je bedenkt dat het ons slecht € 0,50 per persoon kost om deze kostbare mensenzielen te bereiken met het Goede Nieuws van onze Here Jezus. 


ONS GEBED
We hopen en bidden dat onze God hierin zal voorzien, zodat wij Zijn grote opdracht ongestoord kunnen blijven uitvoeren. Uw gebeden, gaven en praktische ondersteuning blijft dan ook van harte welkom, zodat we straks samen met dankbaar kunnen terugkijken op een enorme oogst.

Ook zullen we onze donatie acties voort blijven zetten door alle donaties die € 100,- of meer investeren, op hun verzoek een boek van Jaap Dieleman te sturen. We hopen veel vaste oogstpartners te krijgen om deze droom te verwezenlijken. Als u partner wilt worden in dit oogst-plan, klik dan hier om ons werk te steunen. Bij voorbaat dank en Gods rijke zegen!

Uw evangelist
Jaap Dieleman 


Wij verkondigen het evangelie om de wereld te bereiken.
Want we geloven dat elke zondaar een potentiële heilige is en elke heilige een potentiële leider om zondaars te transformeren in heiligen
Deel aub onze pagina!

Stichting De Heilbode
Boomkleverlaan 263
3893 JW Zeewolde
085 104 34 12
info@heilbode.nl
NL46INGB0005169971
ANBI

Follow Us